جستجو

گیاه شنبلیله مليّن و منضج

گیاه شنبلیله گياهى است از خانواده,Leguminosae يكساله و كوتاه كه ارتفاع آن از نيم متر تجاوز نمى‏كند.   نام‏هاى ديگر گیاه شنبلیله: شنبيله- اقبال- گياه اقبال- خلبه- حلبه- حلبة مرزوعة- شنبليز- فريقه. مشخصات گیاه شنبلیله: داراى برگ‏هاى متناوب مركب شامل

ادامه مطلب »

گیاه اکلیل کوهی مفید برای تنگی نفس

گیاه اکلیل کوهی گياهى است از خانواده‏Labiatae ، چندساله به صورت درختچه كوچك كه ارتفاع آن يك تا دو متر مى‏شود. نام‏هاى ديگر گیاه اکلیل کوهی: رزمارى- رزمارين- اكليل الجبل – ندى البحر- گياه قيصر- گل عسل- رومارن. مشخصات گیاه

ادامه مطلب »

عناب

عناب‏ نام‏هاى ديگر: شيلانه- سيلانه- شيلانك- اون‏ناف- زوزوب- سيب‏كوهى- آون‏نافدار- طبرخون- ارج- سنجد جيلان- سنجد گرگان- كندر.Jubube مشخصات: ميوه گياهى است از خانواده‏Rhamnaceae ، درختى دارد كوتاه به بلندى 8- 6 متر و بسيار مقاوم به خشكى و واريته‏هاى از

ادامه مطلب »

صفات داروها

صفات داروها : داروها خود به خود داراي صفاتي هستند كه برخي از اين صفات همان كيفيات چهارگانه شناخته شده (گرمي ، سردي ، تري ، خشكي ) است . درباره کیفیات چهارگانه و مزاج شناسی بیشتر بدانید برخي از

ادامه مطلب »

گیاه پرسیاوشان

پرسیاوشان نام های دیگر: پرسياوش، برسياوشان، شعر الجبال، كزبرة البئر، شعر الارض، شعر الجن، شعر الخنازير، جعده القنا، كزبرة القنا، شعر الكلاب، ساق الاسود، ساق الوصيف، سنبل، كالى جهانپ، كرجا، تكوت، شعر الغول، شعر الحى، بالديرى قر، اديانطون، كسبرة البئر،

ادامه مطلب »

گیاه ناخنک

گیاه ناخنک گياهى است يكساله، علفى، سبز، ايستاده به بلندى 15 تا 40 سانتيمتر، ساقه ايستاده يا خيزان،  توخالى با شيارهاى طولى، برگ‏ها داراى 7 تا 12 جفت برگچه بيضى، سطح فوقانى بدون كرك و سطح زيرين پهنك پوشيده از

ادامه مطلب »