جستجو
< همه موضوعات

گیاه هل خوشبوکننده عرق بدن

گیاه هل گياهى است از خانواده,Zingiberaceae علفى و بلند كه داراى ساقه زيرزمينى منشعب ضخيم و نسبتا طويل است، از اين ساقه زيرزمينى ساقه‏ هاى هوائى شبيه برگ به هم پيچيده به ارتفاع دو تا سه متر مى‏رويد و از قاعده اين ساقه يك يا دو ساقه گل‏ دهنده به ارتفاع تا يك متر ظاهر مى‏شود.

گیاه هل

نام‏هاى ديگر گیاه هل:

هال- هال بوا- هيل بوا- هل ميسورى- هل مالابر- هل رسمى- دانه‏ هاى بهشتى- قاقله- قاقله صغار- قاقله انثى- خيربوا- حماما.

Cardamome- Cardamom- Cardamome. petit- Cardemome. minus- Lesser. cardamom.

مشخصات گیاه هل :

گلهاى این گیاه كوچك به طول دو نيم تا چهار سانتيمتر و به رنگ سفيد يا سبز روشن است و مركز گل به رنگ بنفش مى‏باشد. ميوه آن تخم ‏مرغى شكل و كوچك به طول شش تا هشت ميليمتر و مثلثى به رنگ سبز يا سفيد است كه به ‏طور متوسط پانزده تا بيست دانه به رنگ قهوه ‏اى سير زاويه ‏دار و معطر در آن وجود دارد.

طبيعت گیاه هل:

كمى گرم و خيلى خشك است.

تركيب شيميايى گیاه هل:

اسانس روغنى فرار- استيك اسيد- فورميك‏اسيد- اسيد غير محلول- روغن‏ ثابت ترپى نئول- ترپى نيل استات- ترپينن- كلسيم اكسالات- سيليس- سينئول- سابى نن- ليمونن- بورنئول- پروتئين- خاكستر.

خواص درمانى گیاه هل:

1- آب جوشانده آن را بنوشيد.

مدرّ و قاعده ‏آور و بادشكن و محرّك و محلّل و خوش‏بوكننده عرق بدن است،

قلب و معده را تقويت مى‏كند، درد معده سرد و ناراحتى‏هاى كبد و رطوبتهاى سينه و حلق و خفقان سرد را درمان مى‏كند، براى هضم غذا بسيار نافع است، از دل بهم خوردگى يا تهوع جلوگيرى مى‏كند.

2- خوردن بو داده و سرخ كرده آن براى جمع كردن و بستن شكم نافع است.

3- گیاه هل را در دهان بجويد. موجب خوش‏بو شدن دهان مى‏شود، براى استحكام لثه مفيد است.

4- ريختن گرد كوبيده آن در گوش براى تسكين درد گوش مؤثر است.

5- اگر گرد كوبيده آن را در بينى بكشيد عطسه ‏آور است و براى درمان سردرد و صرع و اغماء مفيد مى‏باشد.

6- در استعمال خارجى براى معالجه تومور رحم بكار مى‏رود.

نام‏هاى ديگر هل قراب:

هل- هيل- هيل قراب- هال- هيل ذكر- هل باد- قاقله- قاقله كبار- قاقله قراب- قاقله ذكر- هيل بوا- هال بوا- هل ميسورى- هل مالابر- خير بوا- قاقله انثى- دانه‏ هاى بهشتى.

Cardamome majus.

مشخصات هل قراب:

ميوه گياهى است از تيره زنجبيل. ميوه هل قراب به شكل مثلث مختلف الاضلاع و طول آن در حدود 50- 25 ميلى‏متر است و قطر غلاف ميوه در حدود 10- 6 ميلى‏متر و هنگامى كه ميوه خشك شد باز مى‏شود و دانه‏ هاى آن بيرون مى ‏آيند، در هر خانه ميوه 16- 14 دانه نامنظم به رنگ قهوه ‏اى روشن و خوش‏بو و معطر و مختصر شيرين‏ مزه وجود دارد. اين نوع هل در سيلان مى‏رويد و در هندوستان نيز كاشته مى‏شود.

طبيعت هل قراب:

كمى گرم و خيلى خشك است.

تركيب شيميايى هل قراب:

اسيد غير محلول- كلسيم اكسالات- سابى نن- ليمونن- بورنئول- پروتئين- سيليس- سينئول- خاكستر- ترپى نئول- ترپينن- ترپى نيل استات- روغن ثابت- اسانس روغنى فرار.

خواص درمانى هل قراب:

1- افراد ضعيف اگر آن را صبح‏ها ناشتا بكوبند و پودر آن را با شير و عسل مخلوط كنند و بخورند. سبب تقويت عمومى بدن مى‏گردد و در طول روز هم با نشاط خواهند بود.

2- چهل روز صبح و عصر هربار نيم مثقال از آن را نيم‏كوب نموده و دم كنيد و بجاى چاى آب آن را بنوشيد. مقوى معده و هاضمه است و به هضم غذا كمك مى‏كند و اشتها را زياد مى‏نمايد، زخم معده را درمان مى‏كند، قلب را تقويت مى‏نمايد.

3- آن را با مستكى بكوبيد و با آب انار مخلوط كنيد و بخوريد. از استفراغ جلوگيرى خواهد كرد.

4- آن را بو بدهيد و بخوريد. شكم را بند مى‏ آورد.

5- آن را با بسفايج از هركدام يك مثقال بجوشانيد و آب آن را صبح ناشتا بنوشيد. رطوبت منجمده در معده را برطرف مى‏سازد.

6- آب جوشانده آن را در دهان بگيريد. لثه را تقويت مى‏كند و زخمهاى دهان را بهبود مى‏بخشد.

تذكر:

مصرف زياد آن مضرّ روده‏ ها است.

مصلح آن:

كتيرا مى‏باشد.

خواص درمانى ریشه گیاه هل :

آب جوشانده آن را بنوشيد. مقوى و تونيك و مليّن است، براى رفع نزله و معالجه نوعى قولنج معده كه ناشى از سرماخوردگى است مؤثر مى‏باشد، دردهاى روماتيسمى را تسكين مى‏دهد، براى تقويت عمومى مفيد است.

 

منابع و مواخذ

Previous گیاه ریحان بادشکن و ضد اسپاسم
Next گیاه گل گاوزبان تصفیه کننده خون
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله