جستجو
< همه موضوعات

گیاه مامیثا

آشنایی با گیاه مامیثا

شناخت گیاه مامیثا

گياه ارغامونى گياهى از تيره كوكناريان است. اين گياه داراى گونه‏ هاى متعدد است كه بر حسب رنگ گلها آنها را ماميثاى زرد يا قرمز يا سفيد خوانند؛ خشخاش تيغى، ماميثاى روغنى، نعمان البرى، مميثا.

ماميثا اسم نبطى است و همينا نيز نامند و به يونانى حلاونيون و غلوفن و به فارسى يرو نامند

و آن نباتى است شبيه به خشخاش مقرن كه در شام و فارس مى‏رويد.

گويند دو نوع است يكى كه رنگ گل آن سرخ است معروف به ارغامونى و غيره مستعمل است و ديگرى به رنگ زرد كه مستعمل مى‏ باشد.

در فرانسه گياه ماميثا را افسار شيطان هم مى ‏نامند كه در فرانسه در بيشه‏ ها و در زمينهاى مرطوب رُسى پيدا مى ‏شود.
گلهاى آن از تيرماه تا شهريور باز مى‏ شود.

گياهى علفى، يك ساله با گلهايى به رنگ زرد. ميوه ‏اش پوشيده از خار است.

در مكزيك، آنتيل و برخى نواحى آمريكاى شمالى مى‏رويد به ‏علاوه به ‏علت زيبايى گلهاى‏ خود، پرورش مى ‏يابد.

قسمت مورد استفاده اين گياه، برگ، ميوه و دانه است.

مزاج گیاه ماميثا:

مامیثا سرد و خشك در دوم است و عصاره آن سرد و قابض و بعضى گويند گرم و خشك در اول مى‏ باشد.

 

 

تركيبات شيميايى گیاه مامیثا:

اعضاى مختلف گياه داراى بربرين و الكالوئيدهاى مختلف است. دانه‏ هاى آن داراى 36 درصد ماده روغنى است.

ساقه گلدار داراى موادى نظير گلوسين، كله‏ ريت‏ رين، پروتوپين، سانگينارين، مواد رزينى، پكتيكى و نوعى ماده تلخ به نام گلوكوپيكرين است.

خواص درمانى گیاه مامیثا:

ريشه، گل و برگهاى ماميثا را براى مصارف طبى بكار مى ‏برند كه داراى خواص خلط آور و مرهم سينه است.

دم‏كرده بيست گرم ماميثا در يك ليتر آب براى معالجه برونشيت و احتقان ريوى تجويز مى‏ گردد.

جوشانده 40 تا 50 گرم گياه ماميثا به مدت 10 دقيقه در يك ليتر آب نافع زخمهاى پوستى از قبيل جرب و كچلى به ‏وسيله شستشو است.

ميوه و برگ آن، اثر خواب‏ آور و دانه ‏اش اثر مسهلى دارد.

از كليه قسمتهاى هوائى گياه نيز به‏ عنوان معرق استفاده به ‏عمل مى ‏آيد.

مصرف روغن دانه آن به ‏عنوان مسهل به مقدار 15 تا 30 قطره معمولى است.

ماميثا گياهى است علفى و يك ساله با گلهايى به رنگ زرد نارنجى و گاهى با لكه‏ هاى ارغوانى در قاعده گلبرگها و ميوه‏ اش دراز و خورجين مانند است. ساقه گلدار اين گياه داراى اثر درمانى است.

قسم هوايى اين گياه در طب عوام به‏ عنوان مخدر و خواب ‏آور در اطفال به‏ صورت دم‏كرده يا جوشانده مصرف مى‏شود.

سابقا از آن براى رفع بيمارى قند استفاده به‏ عمل می ‏آمده است.

دانه‏ اش اثر ملين دارد و به‏ علاوه از برگهاى له شده آن براى رفع التهابهاى جلدى استفاده به‏ عمل مى ‏آيد.

محل رويش گیاه مامیثا:

اين گياه در منطقه وسيعى از نواحى شمال ايران، كوهستانهاى البرز، كرج، آذربايجان، اروميه، چاه‏ريك، ديلمان، تفرش، خراسان، بين رباط سفيد و تربت حيدريه، شيراز و غيره مى‏رويد.

اين گياه در گيلان؛ رودبار، كرمانشاه، همدان، كردستان و لرستان، شيراز، قزوين، نواحى آذربايجان و اراك مى‏رويد.

 

 

منابع و مواخذ:

Previous گیاه ضریع
Next گیاه شنگ
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فهرست موضوعی مقاله