جستجو
< همه موضوعات

گیاه شنبلیله مليّن و منضج

گیاه شنبلیله گياهى است از خانواده,Leguminosae يكساله و كوتاه كه ارتفاع آن از نيم متر تجاوز نمى‏كند.

گیاه شنبلیله

 

نام‏هاى ديگر گیاه شنبلیله:

شنبيله- اقبال- گياه اقبال- خلبه- حلبه- حلبة مرزوعة- شنبليز- فريقه.

مشخصات گیاه شنبلیله:

داراى برگ‏هاى متناوب مركب شامل سه برگچه كه قسمت انتهايى هر برگچه دندانه‏ دار است. گل‏هاى آن از نظر شكل مانند گياهان تيره پروانه‏ واران و به رنگهاى مختلف، سفيد، سفيد مايل به زرد و حتى بنفش ديده مى‏شود.

ميوه آن به شكل غلاف دراز تا ده سانتيمتر طول كه داخل آن ده تا بيست دانه شنبليله قرار دارد. رنگ تخم آن قهوه‏ اى بابويى قوى و معطر و طعمى تلخ مى‏باشد.

شنبليله به طور كلى دو نوع دارد؛ يكى گونه زينتى و معطر و گونه خوراكى كه همان شنبليله فوق الذكر مى‏باشد. گياه شنبليله از ايران و از غرب آسيا برخواسته و به ساير نقاط جهان برده شده است، در حال حاضر در اغلب كشورهاى اروپا، آسيا و آفريقا پرورش مى‏يابد.

طبيعت برگ شنبليله‏:

گرم و خشك است.

مواد شيميايى برگ شنبليله:

آهن و فسفر در آن وجود دارد.

خواص درمانى گیاه شنبلیله:

1- آن را بخوريد. محلّل و مليّن و منضج است، براى درمان امراض بارد و سوء القنيه و استسقا و ورم طحال كبد و رحم و تسكين سرفه‏ هاى سرد نافع است، درد كمر و نرمى استخوانها و سل استخوان و سل ريوى را درمان مى‏كند، تب‏ بر است، ترشح ادرار را زياد مى‏كند، برودت مثانه و قطره ‏قطره ادرار كردن را برطرف مى‏سازد.

2- خشك گیاه شنبلیله را روى تمامى نان بپاشيد و به صورت خيلى برشته نان را بپزيد و هميشه از آن نان استفاده كنيد. مرض قند يا ديابت را درمان مى‏كند.

3- براى زياد و پرپشت شدن موى سر نوزاد مادر بايد از سه ماهگى هر روز شنبليله خام را با ساقه بخورد.

4- چند روز، هر روز صبح ناشتا دو مثقال خشك آن را دم كنيد و آب صاف‏كرده آن را بنوشيد.

فشارخون را درمان مى‏كند و از خونريزى زياد قاعدگى جلوگيرى مى‏نمايد، اعتدال ‏دهنده اخلاط است.

5- آب جوشانده گیاه شنبلیله را با عسل مخلوط كنيد و مجددا بجوشانيد تا قوام آيد و بخوريد. براى ضيق النفس و قروح سينه مفيد است.

6- هر شب آب تازه آن را بگيريد و به صورت بماليد. پوست صورت را زيبا مى‏كند،

جوش‏هاى غرور را درمان مى‏كند و اگر هر روز بر سر بماليد بعد موها را با شدت تمام شانه كنيد، موها را تقويت مى‏كند و موخوره را از بين مى‏برد، ماليدن آب آن ترك‏ خوردگى‏هاى پوست را كه از سرمازدگى باشد درمان مى‏كند، به مرور ماه ‏گرفتگى را برطرف مى‏سازد.

7- آن را با سنبل الطيب بجوشانيد و هر روز با آب آن سر را بشوييد، براى حفظ سلامت مو نافع است.

8- آب تازه گیاه شنبلیله را بگيريد و با آب كلم مخلوط نموده و بر موضع بماليد، درد نقرس را تسكين مى‏دهد.

9- تازه آن را با انجير تازه بكوبيد و ضماد گذاريد، سر سوزه را باز مى‏كند.

نام‏هاى ديگر تخم شنبليله‏:

هلويه- تخم شنبيله.

تركيب شيميايى تخم شنبليله‏:

نيكوتى نيك اسيد 3 ميلى‏گرم در 100 گرم- ترى گونليم 38/ 0 درصد- مواد نشاسته‏اى- ماده ساپونين- پرولامين- تانن- كولين- بتائين- ترياكونتان- بتاسيتوسترول- مواد لعابى- پروتئين- روغن ثابت- اسانس فرّار- يك عصاره تلخ- يك ماده زردرنگ.

خواص درمانى تخم شنبليله‏:

1- روزى سه بار هر مرتبه يك مثقال از آن را دم كنيد و آب آن را صاف كرده‏ بنوشيد.

مقوى بدن است، فشارخون را تنظيم مى‏كند، مرض قند يا ديابت را درمان مى‏كند، تب را قطع مى‏نمايد، براى رفع ناراحتى‏هاى مثانه و كليه نافع است: استسقا و روماتيسم را درمان مى‏كند، مليّن و منضج و محلل و مبهى و بادشكن و مدرّ حيض و مقوى ريه است،

ضعف نيروى جنسى و ضعف مسلولين را برطرف مى‏سازد، براى فتق و درد كمر مفيد است، ورمهاى دست و پا كه در اثر سرما باشد را درمان مى‏نمايد، لاغرى كه از اثر بيمارى باشد را درمان مى‏كند، كم‏ خونى را برطرف مى‏سازد،

در مورد بزرگ شدن طحال و كبد مصرف مى‏شود، تا حدى چربى خون را تنظيم مى‏كند.

2- براى درمان حبس البول يا بندآمدگى ادرار نوزاد چهار مثقال از آن را دم كنيد و ساعتى يك قاشق غذاخورى از آب صاف ‏كرده آن را به طفل بخورانيد.

خواص درمانى روغن تخم شنبليله‏:

آن را ضماد نماييد. جوش‏هايى كه داخل موها مى‏زند را برطرف مى‏سازد، زخم‏هاى چركى را باز مى‏كند.

 

منابع و مواخذ

Previous گیاه شوید دفع کننده سموم و اخلاط غلیظ
Next گیاه روناس مدرّ و قاعده ‏آور
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله