جستجو
< همه موضوعات

گياه صريمة الجدى‏

گياه صريمة الجدى‏

شناخت گیاه صريمة الجدى‏

نام‏هاى ديگر:

Chevrefeuille des bois- Periclymene- Bindwood- Woodbine honeysuckle- Suckle. bush- Common Honeysuckle

مشخصات:

گياهى است از خانواده پيچ امين الدوله‏Caprifoliaceae ، درختچه ‏اى است بالارونده كه به گياهان اطراف خود مى‏پيچد و تا بلندى چهار متر بالا مى‏رود، برگهاى آن بيضى و بدون دندانه است، گلهاى آن سفيد و معطر و ابتدا به رنگ سفيد و بعد به رنگ زرد درمى‏ آيد. ميوه آن قرمز و تخم‏مرغى شكل مى‏باشد. اين درختچه در جنگلهاى اروپا بخصوص در فرانسه انتشار دارد، در هند نيز در مناطق مختلف براى گلهاى زيبا و معطر آن كاشته مى‏شود.

طبيعت آن: خيلى گرم و خشك است.

تركيب شيميايى:

قند- ساپونين- انورتين- ساليسيليك اسيد.

خواص درمانى:

چوب و پوست و برگ و گل و تخم آن را با هم بجوشانيد و آب آن را روزى سه فنجان در سه نوبت بنوشيد. مدرّ و مليّن است، انسداد مجارى را رفع مى‏كند، رحم را از فضولات پاك مى‏نمايد.

برگ صريمة الجدى‏

خواص درمانى:

1- هر روز صبح و ظهر و شب هر بار يك فنجان آب جوشانده آن را بنوشيد. هم مليّن و هم قابض مى‏باشد.

2- با آب جوشانده آن قرقره كنيد. التهاب گلو را برطرف مى‏نمايد.

غنچه‏ هاى صريمة الجدى‏

خواص درمانى:

چهار تا هشت گرم خشك آن را در يك ليتر آب جوش دم كنيد و آب صاف ‏كرده آن را روزى سه فنجان در سه نوبت بنوشيد. گريب و آسم‏ هاى عصبى و سردردهاى يك‏طرفه و نزله‏ هاى ريوى را درمان مى‏كند.

تخم صريمة الجدى‏

خواص درمانى:

اگر تا چند روز هر روز 5 گرم از آن را با دويست گرم سركه رقيق مخلوط كنيد و بخوريد. براى رفع سختى تنفس و پاك كردن رحم و دفع سموم مفيد مى‏باشد.

پوست درختچه صريمة الجدى‏

خواص درمانى:

1- پنجاه گرم از آن را نيمكوب نموده و در يك ليتر آب بجوشانيد و هر روز صبح و ظهر و شب، هربار يك فنجان از صاف‏كرده آن را بنوشيد. مدرّ و معرّق و ضدّ نزله است، خون را تصفيه مى‏كند، زردى را برطرف مى‏سازد، سنگ كليه را دفع مى‏نمايد، آب آوردن انساج را رفع مى‏كند.

2- يك‏صد و پنجاه گرم از آن را نيمكوب نموده و در يك ليتر سركه بخيسانيد بعد آن سركه را صاف كنيد و هر صبح و ظهر و شب يك فنجان بنوشيد. براى رفع آب آوردن انساج و دفع سنگ كليه نافع است.

منابع و مواخذ

Previous درختچه غار گيلاسى‏
Next
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله