جستجو
< همه موضوعات

درختچه صندل سفيد

شناخت درختچه صندل سفید

نام‏هاى ديگر: سندل- چندن- چندل- صندل سفيد- صندل زرد- صندل ابيض.

Santal’blanc- Santal Citrin- White Sandal Wood

مشخصات:

گياهى است از خانواده‏Santalaceae ، درختچه آن كوچك و نيمه انگل است. برگ‏هاى آن متقابل، نوك تيز و از نظر رنگ و ابعاد شبيه برگ گردو مى‏باشد. گلهاى آن خوشه‏اى ساده و ميوه آن تخم‏مرغى كوچك با يك هسته است. ريشه آن داراى ريشكهايى است و آلات مكنده‏اى دارند و با آن به ساير ريشه‏هاى درختان نزديك خود مى‏چسبند. رنگ چوب آن در سطح خارجى چسبيده به پوست درخت سفيد يا زرد و مغز چوب به رنگ ليمويى و قهوه ‏اى روشن است كه داراى اسانس معطر مى‏باشد. اين درختچه بومى اندونزى است كه به ساير مناطق از جمله هند وارد شده و در برخى مناطق ديگر نيز كاشته مى‏شود. بوى آن تركيبى از بوهاى گل سرخ و مشك و ليمو و خيلى مطبوع است و طعم آن تلخ مى‏باشد.

چوب صندل سفيد

طبيعت آن: سرد و خشك است.

تركيب شيميايى:

96- 89 درصد ماده سانتالول- سانتالون- سانتن- اسانس روغنى فرّار.

خواص درمانى:

1- آن را به صورت غبار نرم بساييد و مصرف كنيد. گرم‏ كننده داخلى است، درد را كاهش مى‏ دهد، تهوع و استفراغ و سكسكه را قطع مى‏كند، درد كمر را تسكين مى‏دهد، بادشكن است، براى وبا نافع است، فرح ‏آور است، مقوى معده و قابض مى‏باشد، براى تحليل ورمهاى گرم مفيد است، خفقان گرم و تبهاى تند صفراوى و ضعف قوه حافظه و ذهن و معده و كبد گرم‏ مزاجان را برطرف مى‏سازد.

2- پودر آن با آب عنب الثعلب و يا با آب حى العالم يا با آب برگ خرفه براى رفع نقرس گرم مصرف مى‏شود.

3- آب جوشانده آن را بنوشيد. مدرّ و ضدّ تب است، اسهال ساده و اسهال خونى را متوقف مى‏سازد.

4- پانزده تا چهل قطره از اسانس آن را با 3 گرم الكل حل كنيد و سه قسمت نماييد و هر سه قسمت را سه بار در روز بخوريد. سوزاك را درمان مى‏كند.

5- آن را به صورت پودر درآوريد و با كمى آب خمير نموده ضماد اندازيد. بسيار خنك ‏كننده است و سردردهايى كه از گرما ايجاد شده باشد را تسكين مى‏دهد، تب را قطع مى‏كند، حرارت و خارش و التهاب پوستى را برطرف مى‏سازد.

6- پودر آن را با گلاب و كافور مخلوط كنيد و بماليد. سردرد گرم را تسكين مى‏دهد.

تذكر:

براى صدا ضرر دارد، مضر نيروى جنسى است به‏ طورى كه آن را قطع مى‏كند.

مصلح آن عسل يا نبات است.

منابع و مواخذ

Previous گياه صريمة الجدى‏
Next درخت صندل سرخ
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله