جستجو
< همه موضوعات

گیاه زوفا

نام علمى: Hyssopus officinalis

زوفا گياهى است:

بوته مانند، پايا، معطر به ارتفاع 60- 20 سانتيمتر از خانواده‏Labiatae . ساقه متعدد، چوبى به طرف رأس علفى.

برگ‏ها خطى، دراز و باريك، تا بيضوى، نوك ‏تيز براق، بسيار معطر، تلخ ‏مزه، متقابل، پائين ساقه داراى دمبرگ بالائى‏ها فاقد دمبرگ.

گل به رنگ آبى مايل به بنفش، سفيد يا گلى به درازاى 15- 7 ميلى‏متر كه در فاصله ماه‏هاى تير و مرداد به وضع فراهم در كنار برگ‏هاى انتهائى ساقه ظاهر مى‏شود.

كاسه گل كوچك، لوله ‏اى شكل، داراى 5 كاسبرگ منتهى به 5 دانه نوك ‏تيز.

تخمدان چهارخانه، ميوه چهار فندقه تخم‏ مرغى شكل، ريشه ضخيم، منشعب و ريزوم كوتاه و فيبرى.

نواحى مركزى، شرقى و جنوبى اروپا به ويژه منطقه مديترانه، شمال افريقا، آسياى صغير، غرب آسيا، روسيه، احتمالا ايران كاشته شده در امريكا، انگلستان و كانادا.

تركيبات شيميائى:

ترپنوئيدهاTerpenoids :

مانند ماروبيون‏Marrubiun ، اورسوليك اسيدUrsolic acid و لولئانوليك اسيد.

اسانس:

(% 2- 2/ 0 كه 50 درصد آن پى‏نن است) متشكل از: لينالول‏Linalool ، كامفرCamphor ، پينوكامفن‏Pino camphon ، ايزوپينوكامفن‏Iso pino champhon ، توژن‏Thujone ، آلفا پى‏نن‏Alpha -Pinene و بتا پى‏نن‏Beta -pinene ، كامفن‏Camphene ، آلفا ترپى‏نن‏Alpha -terpinene ، بورنيل استات‏Bornyl acetate ، كارواكرول‏Carvacrol ، استراگول‏Estragole ، ژرانيول‏Geraniol ، كاريوفيلن‏Caryophyllene و ….

فلاونوئيدهاFlavonoides :

ديوسمين‏Diosmine و هسپريدين‏Hesperidin

گليكوزيدGlycosid :

هيسوپين‏Hyssopine كه ماده ‏اى است با اثر خنثى و مشابه هسپريدين و در هر مولكول آن گلوكز، رامنوز و يك فنل وجود دارد.

تانن (% 8- 5):

با اثر آنتى‏ويرال‏Antiviral بر روى تبخال به صورت موضعى.

مواد ديگر:

رزين، اسيدها مانند كافئيك اسيد با اثرAntiviral ، رزمارينيك اسيدRosmarinic acid (آنتى اكسيدان)، پلى‏ساكاريدها، املاح سيليس و پتاس كه نقش مهمى در اثر تسريع در بهبود بخشى دارند.

مزاج:

گرم و خشك در درجه دوم

خواص درمانى:

داراى اثر نيرو دهنده، آرام كننده سرفه، خلط آور، كمى مدر، مقوى معده و ضد كرم است و در استعمال خارج نيز اثر التيام دهنده دارد. در بيماريهاى سينه، جهت رفع عوارض برونش‏ها، مخصوصا آسم مرطوب افراد مسن، دم‏كرده آن با مخلوط عسل مورد استفاده قرار مى‏ گيرد.

مصرف آن را در رفع بيماريهاى مربوط به برونش‏ها، مخصوصا رفع ترشحات آن ذكر كرده است.

اسانس آنكه از راه مخاط دفع مى‏ شود، اثر رقيق كننده بر ترشحات ريه و سهولت در خروج آن دارد.

اين گياه به علت دارا بودن خاصيت مقوى در ضعف معده و دستگاه هضم، كم اشتهايى ناشى از آن، درد معده و دل‏پيچه ‏هاى ناشى از نفخ، اثر معالج دارد.

ضمنا در رفع كم‏ خونى دختران جوان، ترشحات قاعدگى، رماتيسم كهنه، عوارض ناشى از وجود كرم در معده، عرق شبانه مسلولين، خنازير، زردى و آب آوردن انساج، مؤثر تشخيص داده شده است.

در استعمال خارج، غرغره دم‏كرده آن براى رفع گلودرد و ورم لوزه ‏ها به كار مى ‏رود.

محلل اورام، بلغم را با اسهال دفع مى‏ كند، جوشانده ‏اش نافع سرفه و تنگى نفس مى‏باشد، كرم را دفع مى‏كند

در كتاب بستان المفردات، زوفا به دو صورت تر و خشك نوشته شده است:

 

زوفاى خشك:

رنگ: بور، مزاج:گرم و خشك در درجه دوم

و مضر براى كبد.

مصلحش: انار ترش و صمغ عربى، بدلش: صعتر فارسى،

نفع خاص: خارج كننده بلغم و دافع سرفه،

مقدار خوراك: جوشانده ‏اش 12 گرم مى‏باشد.

كرم كش است، محلل اورام است، نافع درد پهلو و سينه مى‏باشد.

مزمزه محلول در سركه آن نافع دندان درد مى‏باشد. جوشانده ‏اش با انجير و غرغره آن خناق را مفيد است.

 

زوفاى تر:

مزاج:گرم در درجه دوم و تر در درجه اول

مضر براى گرم مزاجها، مصلحش: روغن گل و سركه و سكنجبين، بدلش: مغز استخوان گاو و گوسفند است.

نفع خاص: زخم مجروح را پُر و ورم را تحليل مى‏كند،

مقدار خوراك: از 4 تا 9 گرم، ورم را مى‏پزد، در ورم كبد و طحال و استسقاء، ضماد و شربتش مفيد است.

ضمادش نافع شكستگى و براى ورم مثانه و رحم مفيد است.

با چربى مرغابى مخلوط نموده، نافع زخمهاى آلت تناسلى، گوش و فرج مى‏باشد

دم‏كرده گل زوفا به مقدار 15 تا 20 گرم در يك ليتر آب جوش كه مدت ده دقيقه دم كنند

اثر مفيدى در ضعف معده و عوارض ناشى از آن دارد.

در مورد قولنج معده استعمال آلكولاتور زوفا براى معالجه همين امراض به مقدار ده تا سى قطره در شربت قند تجويز مى‏شود.

گل زوفا را به‏ عنوان داروى خلط آور در تمام امراض كه مربوط به عفونت‏هاى ريوى، زكامهاى نزله‏اى مخصوصا آسم به كار مى‏برند و نيز در معالجه برونشيت و سينه پهلو تجويز شده است. 

اشكال داروئى:

كپسول:

500- 400 ميلى‏گرم سه بار در روز

چاى:

1 قاشق چايخورى براى يك فنجان آب، مدت دم كردن 15 دقيقه به صورت دم‏كرده گرم سه بار در روز در ابتداى سرماخوردگى، انفلوانزا، سرفه.

تنتور (5: 1 با الكل‏% 4):

60- 40 قطره تا 4 مرتبه در روز در برونشيت و سرفه همراه با ساير اكسپكتوران‏ها مانند ليكوريس.

اسانس:

اسانس سمى است فقط بطور موضعى 10 قطره اسانس رقيق شده را در 20 ميلى‏ليتر روغن بادام يا آفتاب‏گردان و مخلوط با اسانس آويشن و اكاليپتوس در برونشيت و سرماخوردگى به سينه مالش مى‏دهند.

عوارض جانبى:

سرگيجه، تهوع، بى ‏اشتهائى، اسهال، واكنش‏هاى حساسيتى.

منع مصرف:

دوران آبستنى به علت سقط جنين، در بيماران عصبى چون پينوكامفن و تريون اسانس سمى است و باعث علائم شبيه به صرع مى‏شود، كودكان كمتر از 2 سال.

 

منابع

****************************************حاجى شريف، احمد، اسرار گياهان دارويىسلطانى، ابو القاسم، دائرة المعارف طب سنتى (گياهان دارويى)،نورانى، مصطفى، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى (نورانى)،
Previous گیاه سورنجان
Next گیاه رازک
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله