جستجو
< همه موضوعات

گیاه آرنیکا

آرنيكا
نام‏هاى ديگر: سوسن‏ كوهى‏- تنباكوى كوهى- هميشه ‏بهار كوهى- خانق الفهد- دخان الفوح- دود خوش‏بو- آرنيقه.
Arnica- Arnique- soucides alpes- arnica des montagnes.
mountain tobacco leopard’s bane.
مشخصات: گياهى است از خانواده‏Compositae ، چندساله و كوچك، داراى ريشه ليفى قرمز. برگ‏هاى اوليه آنكه از يقه گياه خارج مِی ‏شود به شكل گروهى، بزرگ، بيضى ‏شكل نوك ‏تيز، داراى رگبرگهاى موازى طولى و پوشيده از كرك در سطح فوقانى برگ و كمى موجدار است. از وسط اين برگها ساقه‏ اى خارج می ‏شود به بلندى حدود شصت سانتيمتر و در انتهاى آن گل‏هاى زرد قشنگى در تابستان ظاهر می ‏شود، در مركز گل غلافى محتوى تخم گل و در نوك اين غلاف خار كوچكى وجود دارد. اين گياه بوى مخصوص و طعمى تلخ دارد…..
[pdf-embedder url=”https://portalesharat.com/wp-content/uploads/2019/08/خواص-الآرنیکا-والفخوخ-الفهد-ابن-اریسا.pdf” title=”خواص الآرنیکا والفخوخ الفهد ابن اریسا”]

Previous گیاه ابره الراعی یا شمعدانی قرمز
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله