جستجو
< همه موضوعات

گیاه گندم اشتهاآور و چاق‏ كننده

گیاه گندم گياهى است از خانواده,Gramineae يكساله. ريشه هاى آن اليافى و افشان و سطحى و ساقه آن استوانه‏ اى توخالى و در گره ‏هاى ساقه پر مى‏باشد. در بعضى ارقام ساقه پر است، هر ساقه به يك خوشه متشكل از سنبله‏ ها منتهى مى‏شود.

گیاه گندم

نام‏هاى ديگر گیاه گندم:

برّ- حنطة.Ble -Froment -Wheat .

مشخصات گیاه گندم:

برگ‏هاى گیاه گندم سبز، باريك، دراز و سنبله‏ ها حاوى چند دانه كه هرچه زمين غنى‏ تر باشد دانه‏ ها بيشتر خواهد شد، پوشش خارجى دانه گندم كه از گندم جداست در بعضى ارقام پوشيده از كرك و در بعضى بدون كرك است، دانه گندم مانند دانه برنج و كمى چاق‏تر از آن است كه يك خط طولى در يك طرف آن وجود دارد.

طبيعت دانه گیاه گندم:

كمى گرم و از نظر رطوبت و خشكى معتدل است.

تركيب شيميايى دانه گیاه گندم:

آب- نشاسته- مواد ازته- مواد چرب- مواد معدنى- انواع پنتوزان- آنزيم‏هاى‏ آميلاز- سلولز- ارسنيك- نوكلئيك‏اسيد- اكساليك‏اسيد- اكسالاز- ليپاز- مالتاز- پروكسيداز- پروتئاز- گلوكوز- سوكروز- تايروزيناز- فيتاز- دكسترين- فيتين- گلوتن- لسيتين. ويتامين‏هاى‏B 3 -B 2 -B 1 – وB 9 وE در آن وجود دارد.

خواص درمانى دانه گیاه گندم:

1- آن را بخوريد. مدّر و خنك ‏كننده و مغذّى و اشتهاآور و چاق‏ كننده است، اختلالات در سلامتى بدن را برطرف مى‏سازد، براى افزايش بارخيزى زنان مصرف مى‏شود.

2- خوردن جوشانده بلغور گیاه گندم براى رفع اسهال‏هاى حاد و مزمن مفيد است.

3- اگر آرد دانه گیاه گندم را با شكر و بادام مانند حريره درست كنيد و كم‏كم از آن بخوريد. براى تسكين سرفه و درمان خونروى از سينه و رفع درد سينه و پهلو و تقويت نيروى جنسى مفيد مى‏باشد.

4- دانه گیاه گندم را با جو مساوى بجوشانيد و آب آن را به طفل بخورانيد ولى آن را تازه‏ به‏ تازه درست كنيد كه مانده نشود. براى دوره نقاهت اطفال مفيد مى‏باشد.

5- آرد آن را روى پوست بماليد. تحريكات و ناراحتى‏هاى پوستى را كاهش مى‏دهد و براى باد سرخ مفيد است.

6- گندم سوخته را بكوبيد و با موم و روغن مخلوط كنيد و شبها ضماد نماييد. براى درخشان كردن چهره بسيار مفيد است.

7- ضماد آرد پخته آن با آب و روغن زيتون براى تحليل ورم‏هاى گرم نافع است.

8- اگر آرد دانه گیاه گندم را با آب پياز ضماد كنيد، براى ورم‏هاى سرد و رسانيدن دمل‏ها نافع است.

9- اگر آرد آن را با آب گشنيز تازه ضماد كنيد، براى درمان خنازير مفيد است.

10- مقدارى گندم را بو بدهيد و تا گرم است در كيسه ‏اى بريزيد و بر وسط سر قرار دهيد و بعد از سرد شدن برداريد و اين كار را چند بار تكرار كنيد. خارش سر و سردردى كه از ضعف باشد را درمان مى‏كند، اگر بر سر كودكان بگذاريد. آبريزش چشم را متوقف مى‏سازد.

تذكر:

گیاه گندم بطئى الهضم و سنگين و نفّاخ است، خوردن آن بصورت دانه براى اشخاصى كه مبتلا به انسداد عروق هستند مضرّ است،

گندم كه با آب پخته شود براى هاضمه مضر است و اشخاصى كه اختلالاتى در دستگاه هاضمه دارند نبايد بخورند، گندم پخته نفاخ و ديرهضم است، گندم نارس ايجاد قولنج و باد و نفخ شديد مى‏كند.

نام‏هاى ديگر نان:

خبز- چورك.

ويتامين‏هاى‏B 2 وE در آن وجود دارد.

خواص درمانى نان:

1- خشك آن را قطعه‏ قطعه كنيد و بلع نماييد. سكسكه يا فواق را آرام مى‏سازد.

2- كسانى كه زخم يا ورم معده دارند بايد در طول روز دائم كمى نان خشك بخورند، نافع است.

تذكر:

خوردن نان فطير يا نانى كه با آرد بسيار نرم پخته شده باشد قابض و ديرهضم است و ايجاد انسداد مجارى مى‏كند.

مصلح آن:

كمپوت، قند و شيرينى مى‏باشد.

خواص درمانى خميرترش‏ :

1- مقدارى از آن را با آب حل كنيد بعد به اندازه يك‏ چهارم آن روغن بنفشه مخلوط كنيد و در گلو دائم قرقره نماييد. گلودرد را درمان مى‏كند.

2- آن را با نمك مخلوط كنيد و ضماد نماييد، سر سوزه را باز مى‏كند.

 

نام‏هاى ديگر نشاسته گندم‏:

آميدان- آميدون- نشاسته- نشاسته گل.Starch .

خواص درمانى نشاسته گندم‏:

1- براى اشخاص كه معده ضعيف دارند و اشخاص مبتلا به ورم روده و در اسهال‏هاى ساده خوردن آن بسيار مفيد است.

2- آن را در آب انار شيرين مخلوط كنيد و با شكر شيرين نماييد و ميل كنيد. سينه درد را درمان مى‏كند.

3- آن را در آب سرد حل كنيد بعد بپزيد و با روغن بادام شيرين و نبات سائيده مخلوط نماييد و نيم گرم بخوريد. سرفه را تسكين مى‏دهد، از خونريزى سينه جلوگيرى مى‏كند.

4- آن را در آب سرد حل كنيد بعد با زعفران سائيده مخلوط نموده و بپزيد، بعد با كمى شكر شيرين سازيد و بخوريد. اسهال را قطع مى‏نمايد.

5- اگر آن را با رازيانه بپزيد خوردن آن براى زياد كردن شير زنان مؤثر خواهد بود.

6- براى جلوگيرى از خونريزى جاى دندان كشيده شده، مقدار كمى از آن را در آب گرم بريزيد و پس از سرد شدن بلافاصله پاى دندان بگيريد، خونروى را قطع مى‏سازد.

7- پخته آن را گرم‏ گرم روى پيله چركى لثه بگذاريد و آن‏قدر تكرار كنيد تا سر باز كند.

8- آن را در گليسيرين بپزيد و ضماد نماييد. براى رفع تحريكات پوستى همچنين انواع اگزما مفيد مى‏باشد.

9- آن را با سماق مخلوط و آب سرد مخلوط نموده بعد آب زيادى اضافه كنيد و بجوشانيد و روزى شش مرتبه با صاف‏كرده آن قرقره كنيد. از خونريزى جلوگيرى مى‏كند.

10- سى گرم از آن را در 30 گرم آب سرد حل كنيد بعد در ظرفى جداگانه يك ليوان آب جوش بريزيد بعد نشاسته‏ ها را كه حل شده است يك مرتبه در آن آب جوش بريزيد و با شتاب بهم بزنيد بعد دو دقيقه روى آتش ملايم بجوشانيد بعد مقدارى از آن را يك روز تمام روى محل ضماد نماييد.

چرك گوشه ناخن را بيرون مى‏كشد.

نام‏هاى ديگر سبوس گندم‏:

Son de ble -Wheat bran .

تركيب شيميايى سبوس گندم :

در هر 100 گرم سبوس خام گندم كه از آسيابهاى تجارتى بدست آمده مواد زير وجود دارد:

آب 5/ 11 درصد- پروتئين 16 درصد- مواد چرب 4 درصد- هيدرات‏هاى كربن (بيشتر سلولز) 61 درصد- خاكستر 6 درصد- كلسيم 119 ميلى‏گرم- فسفر 1276 ميلى‏گرم- آهن 14 ميلى‏گرم- سديم 9 ميلى‏گرم- پتاسيم 1121 ميلى‏گرم- تيامين 72/ 0 ميلى‏گرم- رايبوفلاوين 35/ 0 ميلى گرم- نياسين 21 ميلى‏گرم- انرژى غذايى 313 كالرى.

ويتامين‏B در سبوس گندم به وفور يافت مى‏شود.

خواص درمانى سبوس گندم:

1- آب دم‏كرده آن را بنوشيد. نرم‏ كننده و خنك كننده است، براى رفع سرفه و زكام مفيد است، حرارت تب را كاهش مى‏دهد.

2- اگر آب دم‏كرده آن را با عسل بخوريد، كمى ملّين است و يبوستهاى ناشى از نارسائى كبد را برطرف مى‏نمايد و سنگ‏هاى صفراوى را دفع مى‏كند.

3- آن را همراه با چاى دم كنيد و بنوشيد. براى افزايش ترشح عروق و در موارد ادرار خونى مؤثر خواهد بود.

4- آن را بكوبيد و با شراب خمير كنيد و ضماد نماييد. زخم‏هاى چركى را باز مى‏كند.

5- اگر آن را گرم كنيد و داخل پارچه‏اى بريزيد و روى عضو دردناك از روماتيسم و درد مفاصل و درد پهلو بگذاريد و دائم گرم كنيد و تجديد نماييد، دردها را تسكين مى‏دهد.

6- اگر بالشى را از سبوس پر كنيد و زير سر اطفال قرار دهيد، به درمان آبله كمك خواهد كرد.

7- پنجاه گرم از آن را در يك ليتر آب آن‏قدر بجوشانيد تا آب به نصف برسد بعد با آن آب تنقيه كنيد. اسهال‏هاى شديد و دلپيچه را برطرف مى‏سازد.

تذكر:

ديرهضم است، در موارد وجود زخم يا حالت سرطانى در دستگاه هاضمه و خونروى از روده ‏ها و اشخاص مبتلا به ترشى معده نبايد مصرف شود، مصرف زياد آن ممكن است ايجاد اسهال كند.

طرز تهيه جوانه گندم:

گندم را يك شب در آب سرد بخيسانيد بعد در پارچه نخى بپيچيد و ظرفى زير آن قرار دهيد و در سايه در محلى خنك قرار دهيد و دائم آن را نمناك نگهداريد تا ريشه كند و جوانه بزند و قبل از سبز شدن آن‏ها را از هم باز كنيد و در آفتاب پهن كرده بخشكانيد.

تركيب شيميايى جوانه گندم:

در جوانه گیاه گندم آهن وجود دارد.

ويتامين‏هاى‏A وB وB 1 وB 2 وE B 21 وE 1 در آن وجود دارد.

خواص درمانى جوانه گندم:

1- هر روز كوبيده آن را با شير مخلوط كنيد و بخوريد. مقوى است، نطفه را زياد مى‏كند، براى حفظ سلامت چشم مفيد است.

2- بجاى شير مادر براى طفل از چهار ماهگى به بالا آن را نرم بساييد و با آب انگور مخلوط نموده و به طفل بخورانيد.

كاه گندم‏

خواص درمانى کاه گندم:

آب جوشانده آن براى رفع مسموميت همچنين رفع بيليوسنس كه علائم آن اختلال در كبد و ايجاد يبوست و سردرد و بى‏اشتهايى و قى كردن زردآب است، مفيد است.

نام‏هاى ديگر دانه گندم سياه‏:

گندم گاوى- گندم تركمانى- ويلار- قره‏بغدادى- تركمان بغدادى.

Sarrasin- Blenoir- Bucail- Carabin- Buck Wheat- Sweet- buckwheat.

مشخصات دانه گندم سياه :

گیاه گندم سیاه گياهى است از خانواده,Polygonaceae يكساله با ساقه ‏هاى نسبتا ضخيم و قوى و گره ‏دار و پرشاخه. برگ‏هاى آن پهن و مثلثى و نوك‏ تيز و به شكل كمان است و با دمبرگى بلند به گره ساقه متصل مى‏شوند. در محل اتصال دمبرگ به ساقه معمولا برآمدگى كوچكى وجود دارد كه دمبرگ در آن نقطه ساقه را در آغوش مى‏گيرد.

گل‏هاى آن به رنگ سفيد مايل به سبز يا صورتى و خوشه‏اى است. ميوه آن به شكل سه وجهى و داراى پوشش سخت سياه يا خاكسترى‏ رنگ است كه دانه در داخل آن قرار دارد. دانه آن خشك و ناشكوفا و محتوى ماده آردى شكل مى‏باشد. اين گياه بومى مغولستان و منچورى است ولى در تمام مناطق خاور دور در چين و هند و ساير مناطق در سطح وسيعى كاشته مى‏شود. در ايران تا به حال به‏ طور خودرو ديده نشده است.

تركيب شيميايى دانه گندم سياه:

در هر 100 گرم دانه خام مواد زير وجود دارد:

آب 11 گرم- پروتئين 17 گرم- مواد چرب 4/ 2 گرم- نشاسته و كمى قند 63 گرم- كلسيم 114 ميلى‏گرم- فسفر 282 ميلى‏گرم- آهن 1/ 3 ميلى‏گرم- پتاسيم 448 ميلى‏گرم- تيامين 6/ 0 ميلى گرم- نياسين 4/ 4 ميلى‏گرم- مواد فسفاتيد- رامنوز- كوئر سى تول- مالتاز- ليناماراز- آميلاز- اوره آز- پروتئاز.

ويتامين‏B در دانه گندم سياه وجود دارد.

خواص درمانى دانه گندم سياه:

1- خوردن آن به‏ عنوان رژيم غذايى در موارد شكم‏ درد و كوليك و اسهال مؤثر است.

2- اگر با آرد آن و شيره بادام و شكر حريره درست شود و خورده شود، براى مبتلايان به ورم روده و براى زنان باردار مفيد مى‏باشد.

3- ضماد آرد آن براى نرم كردن و تحليل ورم مؤثر است.

تركيب شيميايى برگ گندم سياه‏:

ماده روتين- فاگوپيروم روتوزيد در آن وجود دارد.

خواص درمانى برگ گندم سياه‏:

آن را بخوريد. به هضم غذا كمك مى‏كند، آثار مفيدى براى چشم‏ها دارد.

تذكر:

اسراف در خوردن آن ايجاد تاول مى‏كند.

منابع و مواخذ

Previous گیاه کنگر داراى ويتامينهاى‏E ,B ,A
Next گیاه فلفل سبز ضدّ استفراغ
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فهرست موضوعی مقاله