جستجو
< همه موضوعات

گیاه کنگر داراى ويتامينهاى‏E ,B ,A

برگ گیاه كنگر بزرگتر از كاهو و با رطوبت و چسبندگى است.

گیاه کنگر

نام های دیگر گیاه کنگر:

گیاه کنگر را به عربى حرشف,عكوب، سلين و خربع مى‏گويند و در كتب قديم حرشف، كندل، جندل، كعيب، كعوب و عقود ذكر كرده‏ اند. زادگاه اوليه كنگر صحارى خشك ايران و آسيا و آفريقا مى‏باشد.

گیاه کنگر چند نوع دارد: ماشكاعى، طوبه، كافيلو و كنگر خر مى‏گويند. البته خر به معنى بزرگ مى‏باشد

خواص درمانی گیاه کنگر:

در تحفه حكيم مؤمن گويد:

كنگر مبهّى، مدرّ بول، حابس طبع، مسخّن گرده و مثانه، محرّك جماع، محلل باد، هضم كننده غذا و نافع قرحه شش، انقباض اطراف عضله و جراحت امعاء است و ضماد آن جهت داء الثعلب و خوشبو كردن عرق بكار مى‏رود.

در گیاه کنگر املاح بسيارى وجود دارد.

ترشحات غدد را زياد مى‏كند و براى كليه و مثانه مضر است. اما ريشه آن براى كليه و مثانه مفيد است.

هضم غذا را آسان مى‏كند و جراحات روده را التيام مى‏بخشد و براى مرض پيسى خيلى زياد توصيه شده است.

كنگر داراى ويتامينهاى‏E ,B ,A مى‏باشد 

گیاه کنگر داراى هورمونهاى گياهى مى‏باشد. براى تقويت غرايز جنسى مفيد است. ولى تنها يك مقوى ساده نيست بلكه محرك شهوت بوده و آن را لذت بخش مى‏كند و براى معالجه برص و مرض پيسى مفيد است.

آب آن را گرفته با يك سوم آن موم و روغن مخلوط كرده، ماليدن آن روى لكه هاى برص مفيد است. كنگر بادشكن و پيشاب‏ آور بوده از اسهال جلوگيرى مى‏كند و براى مرض قند خوب مى‏باشد، هضم غذا را ساده مى‏كند، كليه و مثانه را گرم مى‏كند، زخم ريه و جراحات روده را التيام مى‏بخشد، ضماد آن جهت معالجه گرى و ريزش مو مفيد است.

ضماد كنگر براى خوشبو كردن عرق بدن توصيه شده است و براى معالجه اورام سخت و خارش پوستى مفيد است. ضماد ريشه آن جهت سوختگى آتش و پيچيدگى عصب نافع است. صمغ بوته آن ايجاد قى مى‏كند و همراه آن صفرا و بلغم را خارج مى‏كند، ضماد آن اورام را فرو مى‏نشاند. مقدار خوراك آن 3 تا 7 گرم است.

گیاه کنگر دارای هورمونهای گیاهی بوده و ترشحات غده را تقویت مینماید

 محرک شهوت است و آنرا لذتبخش تر مینماید.
باد شکن و پیشاب آور است.
از اسهال جلوگیری مینماید.
برای درمان مرض قند مفید است.
در هضم غذا موثر است.
 کلیه و مثانه را گرم میکند.
 برای زخم ریه و جراحات روده مفید است.
ضماد آن جهت خوشبو کردن عرق بدن توصیه شده است.
 مرهم آن برای درمان ورمهای سخت و خارشهای پوستی توصیه شده است.
 ضماد ریشه آن برای سوختگی آتش و پیچیدگی عصب مفید میباشد.
 صمغ بوته ی آن ایجاد قی میکند و همراه با آن بلغم و صفرای اضافی بدن را دفع میکند.

منابع و مواخذ

 

Previous گردو مفید برای بيمارى ريه و حنجره
Next گیاه گندم اشتهاآور و چاق‏ كننده
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فهرست موضوعی مقاله