جستجو
< همه موضوعات

گیاه وشا و خواص درمانی صمغ آن

گیاه وشا گياهى‏ است چندساله و به شكل بوته، ساقه آن باريك و پوشيده از موهاى ريز به رنگ زرد روشن است كه رنگ پنبه‏ اى به گياه مى‏دهد. گلهاى آن سرخ مايل كبود است.

گیاه وشا

نام‏هاى گیاه وشا:

وشق- وشج- اوشق- اوشه- لزاق الذهب- بدران.

Gum ammoniac- Gomme ammoniaque.

مشخصات گیاه وشا:

صمغ رزينى است روغنى كه از گياهان خانواده,Umbelliferae گرفته مى‏شود.

اين گياه در ايران و هند مى‏رويد. براى گرفتن آن صمغ ساقه‏ هاى گياه را با تيغ شكاف مى‏دهند، صمغ سقز مانندى از آن خارج مى‏شود كه در مجاورت هوا سفت مى‏شود. صمغ وشا به صورت توده روشنى كه روى آن ترك‏خورده و خطوط درخشان زردى ديده مى‏شود در بازار عرضه مى‏شود.

رنگ نوع مرغوب و تميز آن سفيد است. طعم آن تلخ و بوى مخصوصى مى‏دهد و اگر با آب مخلوط شود محلول شيرى درست مى‏شود كه تلخ‏ مزه است.

طبيعت گیاه وشا:

گرم و خشك است.

تركيب شيميايى گیاه وشا:

گلو كورونيك‏اسيد- گالاكتوز- آرابينوز- رامنوز- يك كتون‏

خواص درمانى گیاه وشا:

1- اگر به نسبت سن 1 تا 10 گرم از آن خورده شود. نرم‏ كننده سينه و محرك و ضد عفونى كننده و ضد تشنج است، براى تسهيل خروج اخلاط و بلغم بخصوص در بيمارى آسم مرطوب كه حمله‏ هاى آن به خروج اخلاط زياد منتهى مى‏شود مفيد است، براى درمان زكام و نزله و آسم و برونشيت مزمن مفيد مى‏باشد، گرفتگى‏ها و انسداد كبد و طحال و دهانه عروق را باز مى‏كند و براى اشخاصى كه مبتلا به بزرگ ‏شدگى كبد و طحال هستند تجويز مى‏شود.

2- اگر آن را با عسل بخوريد. براى درمان صرع و فلج و خواب‏رفتگى اعضا و تشنج مرطوب امتلائى مفيد مى‏باشد، براى تنقيه سينه از رطوبت‏هاى لزج و رفع سختى ترشح ادرار و تسكين درد لگن خاصره و دردهاى سياتيك و مفاصل مفيد است.

3- دو تا پنج گرم از آن را در آب گرم يا آب دم‏كرده مناسبى بخيسانيد و بخوريد. براى رفع درد تهيگاه و درد كمر و تحليل بادهاى جمع شده در معده و خرد كردن سنگ مثانه و كشتن كرمهاى روده مفيد است.

4- آن را در سركه مخلوط كنيد و بخوريد. براى رفع ورم كبد و طحال و رفع استسقا و سخت شدن بيضه ‏ها مؤثر مى‏باشد.

5- پنج گرم از آن را با ماء الشعير مخلوط كنيد و به صورت خمير درآوريد و بخوريد. براى درمان تنگى‏ نفس و رفع سختى تنفس نافع است.

6- آن را در آب گرم حل كنيد و قرقره نماييد. براى رفع تشنج سرد امتلايى و بيماريهاى دماغى سرد مرطوب مانند سرگيجه و سستى و لقوه و خفقان‏هاى سودايى و بلغمى نافع است.

7- ضماد خمير آن با سركه براى رفع موى زايد در پلك چشم و رفع تيرگى ديد چشم مفيد است.

تذكر:

براى كليه مضرّ است، اسراف در خوردن آن زيان‏ آور است و ممكن است تعادل جريان خون را مختل سازد و موجب ايجاد خون در ادرار شود، لذا مصرف آن بايد به اندازه و با نظر پزشك باشد.

 

منابع و مواخذ

Previous گیاه قدومه و انواع آن
Next گیاه تاجریزی پایین آورنده فشار خون
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فهرست موضوعی مقاله