جستجو
< همه موضوعات

گیاه قرصعنه و 8 خاصیت مهم آن

قرصعنه‏

 

شناخت گیاه قرصعنهگیاه قرصعنه و 8 خاصیت مهم آن

نام‏هاى ديگر:

خارطلايى- شوكة الذهبية- حافظ النحل- شجره ابراهيم- شوكه ‏ابراهيم- چوچاق- ششاك- ششكاك.Panicaut -Eryngo .

مشخصات:

گياهى است از خانواده‏Umbelliferae و گونه‏ هاى مختلفى دارد. انواع قرصعنه گياهانى هستند تيغ دار و چندساله به رنگ آبى روشن با برگهاى ريشه ‏اى كه به‏ طور گروهى از ناحيه يقه گياه بيرون آمده و در نتيجه اغلب برگها روى زمين گسترده هستند. برگها كمى معطر و دندانه ‏هاى نامنظم دارند كه در انتهاى آنها خار ديده مى‏شود. ريشه آن در اغلب گونه‏ ها ضخيم، عميق، كمى خوش‏بو، كمى شيرين و خيلى كم تلخ است. گلهاى انتها به رنگ‏هاى سفيد مايل به آبى و به شكل چتر به هم فشرده و كپه‏اى است. اين گياه معمولا در اراضى غير مزروع مى‏رويد.

طبيعت آن: كمى گرم و خشك است‏

ريشه قرصعنه‏

تركيب شيميايى:

اسانس زردرنگ حدود 88/ 0 درصد- قند ساكاروز حدود 4- 3 درصد- تانن- نوعى آلكالوئيد.

خواص درمانى:

1- هفتاد و پنج گرم از آن را بجوشانيد و آب صاف‏كرده آن را با شكر شيرين نموده و در طول روز آن مقدار را در سه نوبت بنوشيد. تونيك اعصاب مى‏باشد، مدرّ و قاعده ‏آور است، نعوظ و نيروى جنسى را تقويت مى‏كند، به هاضمه كمك مى‏كند، براى خرد كردن سنگ كليه و رفع دل‏پيچه مفيد است، دردهاى روماتيسمى را تسكين مى‏دهد، براى درمان ورم‏ها و دمل‏ها و جراحت‏هاى داخلى و تحليل باد و نفخ و گاز نافع است.

2- آن را بپزيد و بخوريد. براى تسكين درد پهلو و سينه مفيد است.

3- با تازه آن مربا درست كنيد و بخوريد. خوش‏بوكننده نفس و بادگلو است، محرك نيروى جنسى و منعظ مى‏باشد.

3- يك‏صد و پنجاه گرم از آن را بپزيد و با همان مقدار گرد سداب مخلوط كنيد و بخوريد. براى رفع درد شراسيف (استخوانهاى پهلو به طرف شكم) نافع است.

4- پنج گرم از آن را با پنج گرم تخم هويج بخوريد. براى رفع ازدياد ترشحات عادت ماهيانه نافع است، محرك قوى نيروى جنسى مى‏باشد.

5- آن را بپزيد و بخوريد. براى تسكين درد پهلو و سينه مفيد است.

6- عصاره آن را بگيريد و بخوريد. قاعده ‏آور است، دل‏پيچه را تسكين مى‏دهد.

7- ضماد آن براى تحليل ورمها مفيد است.

8- آن را همراه با آرد و جو و آرد برگ كاسنى مخلوط نموده و ضماد نماييد. براى تحليل ورم و التيام جراحت‏هاى ساق پا كه مرطوب است و همچنين براى ترشح ادرار مفيد مى‏باشد

منابع و مواخذ

150 نسخه درمان امراض در دانشنامه درمان و شناخت امراض

گنجینه گیاهشناسی

Previous گیاه قلقاس
Next فرنجمشک
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فهرست موضوعی مقاله