جستجو
< همه موضوعات

گیاه قاشقک

قاشقك‏

شناخت گیاه قاشقک

نام‏هاى ديگر:

قصيده.

Togue- Scutellaire- Tertianaire- Mad dog weed- Mad dog skullcap- Blue Pimpernel- Blue skullcap.

مشخصات:

به‏ طور كلى گياهى است از خانواده نعناع‏Labiatae و از جنس‏Scutellaria ، علفى و پايا كه برخى از آنها يكساله هستند. بلندى آنها در حدود 50- 20 سانتيمتر و يا كمى بيشتر و در بعضى گونه‏ هاى پايا و پايه ‏هاى آنها خشبى است.

گلهاى آن به رنگ‏هاى ارغوانى، آبى، صورتى، قرمز، زرد و سفيد است كه به صورت محورى در اطراف شاخه گل‏ دهنده و يا گروهى در رأس شاخه گل ‏دهنده ظاهر مى‏شوند. ساقه‏ هاى آنها سخت و ايستا و اغلب چهارگوش است. برگها متقابل، كشيده، دندانه‏ دار، نوك‏ تيز و بدون دمبرگ به ساقه متصل مى‏باشند.

تركيب شيميايى:

گلوكوزيدى به نام اسكوتلارين- فورميك‏اسيد- سيناميك‏اسيد- اسانس روغنى فرار- املاح آهن- سيليس و …

خواص درمانى:

آب دم‏كرده آن را بنوشيد. براى تقويت و آرام كردن اعصاب مفيد است، براى درمان شخصى كه با كوچكترين ناملايمى از جا درمى‏رود نافع مى‏باشد، براى رفع بى ‏خوابى و تسكين انواع درد عصبى و تسكين ساير دردها مؤثر است، تشنج صرع و حمله ‏هاى صرعى و روماتيسم و حارى را درمان مى‏كند، براى سركوب كردن تمايلات جنسى مفرط و غير ارادى بسيار نافع و كارساز است.

منابع و مواخذ

Previous گیاه قاتل البق‏
Next گیاه قنبیل
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله