جستجو
< همه موضوعات

گیاه شوره گز برای تقویت لثه

گیاه شوره گز درختى است كبود رنگ صاف به بلندى حدود 10 متر. برگهاى آن ريز داراى غلاف و انتهاى آن نوكدار مى‏باشد. گلهاى آن خوشه‏اى باريك پرپشت با پايك كوتاه و گالهايى در گره ‏هاى شاخه‏ هاى درخت در ابعاد يك نخود ايجاد مى‏شود

 

شناخت گیاه شوره گز

 

نام های دیگر گیاه شوره گز:

از انواع درخت گز است نام محلى آن در جنوب خراسان و كرمان «گز شاهى» و «شوره گز» و در بلوچستان «باهوگزا» مى‏باشد.

در كتب طب سنتى «اثل» و «اثل» نامبرده مى‏شود. به فرانسوى‏Tamarix oriental و به انگليسى‏Athel tamarisk وDesert athel گفته مى‏شود. گياهى است از خانواده‏Tamaricaceae نام علمى آن‏Tamarix aphylla (L .) Karst . و مترادفهاى آن‏T .furas Hamilt . وT .orientalis Forsk . وT .articulata Vahl . وThuja aphylla L . مى‏باشد.

مشخصات گیاه شوره گز:

از انواع درخت گز است. نام محلى آن در جنوب خراسان و كرمان گز شاهى، شوره‏ گز و در بلوچستان باهوگزا مى‏باشد. در كتب طب سنتى اتِلْ و اتْلْ نام برده مى‏شود.

درختى است كبود رنگ صاف به بلندى حدود 10 متر، برگهاى آن ريز داراى غلاف و انتهاى آن نوكدار مى‏باشد.

محل رویش گیاه شوره گز:

اين درخت در مصر، عراق، عربستان، ايران، افغانستان و پاكستان انتشار دارد. در ايران در مناطق خشك و گرمسير جنوب و برازجان، دالكى، بوشهر تا جاسك، بمپور، سيستان، بم و طبس مى‏رويد.

تركيبات شيميايى گیاه شوره گز:

در گالهاى درخت گز شاهى مقدار فراوانى در حدود 43- 36 درصد تانن وجود دارد و در پوست آن حدود 10 درصد و در چوب آن حدود 1 درصد تانن يافت مى‏شود.

خواص درمانی گیاه شوره گز:

گالهاى آن قرمز و خيلى قابض، پوست آن تلخ و قابض است.

در هندوستان آن را پس از خشك كردن به‏ صورت گرد در مى ‏آورند و مخلوط با روغن و كامالا براى ازدياد نيروى جنسى و تحريكات جنسى به كار مى‏برند. گال درخت را نيز با نام گز شاهى و اتل مى‏نامند. جويدن گالها يا مزمزه با آب دم‏كرده آن براى تقويت لثه و دندان‏ها نافع است.

خوردن 30 گرم از دم كرد يا خيسانده آن در آب گرم با شكر براى يرقان و ترشحات رحم مفيد است ‏خاكستر چوبش براي جلو گيري از خونريزي اعضاء مفيد است

و دو و نيم درهم از ميوه اش با دو و نيم درهم گل انار فارسي را اگر دو يا سه بار بخورند اسهال را قطع ميكند

پخته اش همراه با مازو و انار جانشين حبهاي جيوه اي و چوب چيني است و قرحه ها و زخمها سفليس و آكله و نمله(نوعي دانه كه به بدن ميزند) را بهبود ميبخشد

طريقه مصرف گیاه شوره گز:
هم چوبش و هم ميوه اش مصرف ميشود

منابع و مواخذ

 

Previous گیاه اذخر ضدّ تهوع
Next گیاه مورد مفید برای التیام زخم دهان
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فهرست موضوعی مقاله