جستجو
< همه موضوعات

گیاه سگ زبان

سگ ‏زبان‏

شناخت گیاه سگ زبان

نام‏هاى ديگر: لسان الكلب.

Cynoglosse- Langue de chien- Dog’s tongue- Hound’s tongue

مشخصات:

گياهى است از خانواده‏Boraginaceae ، دوساله و داراى ساقه‏ اى بلند تا هفتاد سانتى‏متر و كبود و پوشيده از تار است. برگهاى آن بيضى و دراز، نرم و موج‏دار و پوشيده از تار به رنگ غبارى مايل به سفيد كه از نظر درازى و باريكى به شكل زبان سگ است. گلهاى آن قرمزرنگ و به شكل خوشه پراكنده ‏اند. ريشه آن ضخيم و گوشتى و كمى دراز دوكى‏ شكل و مقطع آن سفيد و بوى آن تهوع ‏آور و به رنگ خاكستر است. اين گياه معمولا در ارضى سنگلاخ خشك در اروپا امريكاى شمالى و آسيا انتشار دارد، در ايران در شمال غرب در آذربايجان در نقاط سنگلاخ و در شمال در مناطق رودبار و مازندران به‏ طور خودرو ديده مى‏شود.

برگ سگ ‏زبان‏

تركيب شيميايى:

ماده عامل تلخ به نام سينوگلوسيدين- آلكالوئيدهاى سينوگلوسين و سينوگلوسئين.

خواص درمانى:

ضماد تازه كوبيده آن براى درمان بواسير و درمان سوختگى‏ها و تسكين درد و سوزش آنها و التيام زخم‏هاى سطحى بدن نافع است، شقاق پستان را درمان مى‏كند، خارش پوست را برطرف مى‏سازد.

ريشه سگ ‏زبان‏

خواص درمانى:

1- هشت تا ده گرم از آن را در يك ليتر آب بجوشانيد و آب صاف‏ كرده آن را در طول روز تدريجا بنوشيد. مخدّر و مسكّن و ضدّ تشنج است، خون‏روى از سينه و اسهال را قطع مى‏كند.

2- شصت گرم از تازه آن را در يك ليتر آب جوش ده تا دوازده ساعت بخيسانيد و آب آن را كمپرس كنيد. براى درمان سوختگى‏ها و تسكين درد و سوزش آنها و التيام زخم‏هاى سطحى بدن و رفع شقاق پستان و بواسير و خارش بدن نافع است‏

 

منابع و مواخذ

 

Previous گیاه سانت
Next گیاه سنا
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله