جستجو
< همه موضوعات

گیاه رازقی

رازقى‏

شناخت گیاه رازقی

نام‏هاى ديگر:

گل رازقى- راسقى- فل- سمن‏

Jasmin arabe- Jasmin sambac- Tuscan jasmine- Sumbac jasmine- Arabian jasmine

مشخصات:

گياهى است از خانواده‏Oieaceae ، به صورت درختچه كوچك يا بوته. برگهاى آن نازك و متقابل و تخم‏ مرغى است. برخى از برگهاى نوك‏ تيز و برخى نوك قوسى دارند. گلهاى آن سفيد و پرپر و بسيار معطراند. اين گياه بومى مناطق گرم و حارّه آسيا است و در سرتاسر هند نيز به ‏عنوان گل زينتى كاشته مى‏شود و در جنوب ايران هم در هواى آزاد كشت مى‏گردد.

برگ رازقى‏

خواص درمانى:

1- اگر آب دم‏كرده آن را بنوشيد تب را كاهش مى‏دهد.

2- ضماد له ‏شده تازه آن براى رفع ناراحتى‏هاى پوست و التيام زخم مفيد است.

3- تازه آن را بكوبيد و روى پستان زنها ضماد كنيد. ترشح شير را قطع مى‏كند.

4- شيره تازه آن را بگيريد و با سفيده تخم ‏مرغ مخلوط كنيد و ضماد نماييد. براى تحليل ورم و التهاب مژه ‏ها مفيد است.

5- آب دم‏كرده آن را بنوشيد، مبرد و خنك‏ كننده است و تب را كاهش مى‏دهد.

گل رازقى‏

تركيب شيميايى:

اسانس شامل فورميك‏اسيد و بنزوئيك‏اسيد و استيك اسيد- آنترانيل‏اسيد- متيل‏استر- سسكى‏ترپن‏الكل.

خواص درمانى:

1- تازه آن را بكوبيد و روى پستان ضماد كنيد. شير را بند مى ‏آورد.

2- خشك آن را بخيسانيد بعد له كنيد و ضماد نماييد. براى التيام زخمهاى دردناك بسيار مفيد است.

ريشه رازقى‏

خواص درمانى:

1- مقدار كمى از تازه آن را بخوريد. قاعده ‏آور است و بيماريهاى آميزشى را برطرف مى‏سازد.

2- اگر مقدار كمى از تنطور آن خورده شود. مسكّن خيلى قوى و بى‏حس كننده است و داراى خاصيت ضد عفونى و التيام‏ دهنده زخم مى‏باشد

منابع و مواخذ

 

Previous گیاه راتانیا
Next گیاه راولفیا
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله