جستجو
< همه موضوعات

گیاه بهمن بازكننده انسداد مجارى عروق

گیاه بهمن گياه بومى ايران است، در ايران در غرب در كردستان، اشتران‏كوه، كرمانشاه، همدان و نواحى مرزى غرب و در گوتوند و اطراف تهران، رى، رنه دماوند و در خراسان، و در فارس در چرمكان و كنارتخت ديده مى‏شود.

گیاه بهمن

نام‏هاى ديگر گیاه بهمن:

بهمن سرخ- بهمن سفيد- سفيدبهمن‏Racin de behen

مشخصات گیاه بهمن:

ريشه گياهى است از خانواده‏Compositae ، دوساله كه گياه آن به رنگ سبز پريده، خودرو مى‏باشد كه در نواحى كوهستانى مى‏رويد.

ساقه آن افراشته، قسمت بالاى ساقه با شاخه‏ هاى زياد چترى است و بلندى آن به سى تا پنجاه سانتيمتر مى‏رسد. برگ‏هاى با بريدگى پهن كمى زبر با رگبرگ‏هاى برجسته است، سطح برگ پوشيده از تار سفت خار مانند مى‏باشد.

گلهاى آن زرد با دم‏گل نسبتا دراز پوشيده از برگچه ‏هايى كه مجموعا به صورت مخروطى درآمده و در رأس آن يك دسته گل قرار دارد.

ريشه آن نسبتا ضخيم و عمودى شبيه به هويج و كوچكتر ولى سخت و ناهموار و ناصاف است.

اين گياه دو نوع دارد، يكى به رنگ زرد روشن يا سفيد و ديگرى سرخ‏رنگ است و طعم آن كمى شيرين مى‏باشد.

 طبيعت گیاه بهمن:

گرم و خشك است و بعضى آن را گرم و تر مى‏دانند.

تركيب شيميايى گیاه بهمن:

يك ماده متبلور تلخ به نام لاكتون‏ بهنين در آن وجود دارد.

خواص درمانى گیاه بهمن:

1- آن را نرم بساييد و هر روز كمى بخوريد. براى سردمزاجان داروى خوبى است، بازكننده انسداد مجارى عروق مى‏باشد، از بين برنده نفخ و گاز خواهد بود، ذوب‏ كننده اخلاط بلغمى است، خفقان را بهبود مى‏بخشد، مقوى قلب است و براى افرادى كه به ضعف قلب مبتلا هستند مفيد مى‏باشد، براى رفع سنگ كليه و سنگهاى مجارى ادرارى و يرقان ويروسى بسيار نافع است.

2- بهمن سرخ و سفيد را مساوى بساييد و هر روز مقدار ده گرم از آن را با شربت سيب مخلوط كرده و بخوريد. براى تقويت نيروى جنسى و زياد كردن اسپرم بسيار نافع است و شهوت مردان را تا حد بى‏قرارى زياد مى‏كند.

3- آن را نيمكوب نموده و با نخود و بادام نيمكوب‏ شده در آب آن‏قدر بپزيد كه مانند حليم شود و هر روز آب آن را ناشتا با شكر بخوريد. براى فربه كردن بدن بسيار مفيد است.

4- آن را بسيار نرم بساييد بعد با عسل و كمى نمك طعام مخلوط كرده و شبها بر چهره ضماد نماييد. جريان خون را در مويرگهاى پوست صورت زياد كرده و رنگ چهره را نيكو مى‏كند.

5- آن را با زعفران مخلوط نرم بساييد و به صورت شياف درآوريد و شبها در مهبل بگذاريد و بخوابيد. براى پاك كردن و خوش‏بو كردن رحم مفيد است.

6- آن را خرد كنيد و بجوشانيد بعد آب آن را با زعفران سائيده مخلوط نموده و در رحم تنقيه كنيد.

ترشحات غير طبيعى رحم را متوقف مى‏سازد و رطوبت زيادى را از بين مى‏برد و رحم را معطر مى‏نمايد.

 

منابع و مواخذ

Previous گیاه جعفری اشتهاآور
Next درخت فندق مقوی معده و روده
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله