جستجو
< همه موضوعات

درخت راش

درخت راش‏

شناخت درخت راش

نام‏هاى ديگر:

چلر- چلهر- مرس- راج- قزل‏ آغاج- قزل‏گز- آلاش- آلوش- الاش- زان- نبع- شجرة النبع- بشجير- شوحط- شريان‏Hetre -Foyard -Beech

مشخصات:

درختى است از خانواده‏Fagaceae جنس‏Fagus كه دراى گونه‏ هاى مختلفى است. بسيار بلند و تنه اصلى آن استوانه ‏اى راست كه بلندى حدود آن تا سى و پنج متر مى‏رسد. پوست تنه آن به رنگ فيلى يا خاكسترى مايل به سبز نازك، ليز و صاف است، تاج آن تخم‏ مرغى پرشاخه و برگهاى آن ساده و بيضى با دندانه ‏هاى ريز و در كنار برگها مژه و تارهاى كوچك سفيد براق وجود دارد.

جوانه‏ هاى راش دراز و نوك ‏تيز است. ميوه آن مثلثى و به شكل چهاروجهى و نوك ‏تيز است. ريشه درخت راش خيلى وسيع و گسترده و در قسمت بالاى خاك مستقر است. گلهاى آن نر و ماده است كه گلهاى نر به صورت شاتون قرمز و ارغوانى و آويزان و گلهاى ماده دو به ‏دو و در داخل محفظه‏ اى قرار گرفته‏ اند، در نتيجه دو عدد دانه در هر ميوه تشكيل مى‏شود. گلها از اوايل بهار ظاهر شده و معمولا در پاييز مى‏رسند و خشبى مى‏شوند. اين درخت در ارتفاعات شمالى البرز از آستارا، ديلمان و طوالش تا كلاردشت، نور، كجور و گرگان ديده مى‏شود. در جنگلهاى نور تا 2200 متر ارتفاع از سطح دريا ولى در بعضى دره‏ ها مانند دره نكا نيز تا دامنه‏ هاى كم ‏ارتفاع و ميان‏بند و گاهى در جلگه نيز مى‏رويد. اين درختان در جنگلهاى پلنگ‏چال نوشهر در ارتفاع 80 متر از سطح دريا نيز ديده مى‏شوند. درخت راش اروپايى در جنگلهاى معتدله اروپا و آسيا مى‏رويد.

طبيعت آن:

گرم و خشك است.

چوب درخت راش‏

خواص درمانى:

1- اگر مقدارى از گرد ذغال آن مصرف شود بادشكن و ضد نفخ است، براى مقابله با سوءهاضمه‏ هاى ناشى از نفخ و جلوگيرى از اسهال مفيد است، در موارد التهاب و ورم معده و روده و در مواقعى كه مدفوع بوى تعفن مى‏گيرد مصرف آن نافع است، به‏ عنوان ترياق و ضد سمّ در مسموميت‏هاى فسفرى و قليايى مصرف مى‏شود.

شاخه ‏اى از راش اروپائى با ميوه‏

1- شاتون گل نر 2- شاتون گل ماده 3- ميوه‏

2- از گرد ذغال آن براى پانسمان زخمهاى متعفن و چركين استفاده مى‏شود.

پوست درخت راش‏

خواص درمانى:

1- سى گرم تازه و يا پانزده گرم خشك آن را در يك ليوان آب بجوشانيد و آب صاف‏كرده آن را بنوشيد، قابض و تب ‏بر و اشتهاآور است.

2- اگر 20 تا 30 گرم گرد آن را با آب بخوريد. مسهل و قى ‏آور است، براى درمان روماتيسم و نقرس و استسقا و بيماريهاى پوستى صعب ‏العلاج مؤثر است.

منابع و مواخذ

Previous گیاه راولفیا
Next گیاه راج
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله