جستجو
< همه موضوعات

گیاه کاسنی درمان انسداد کیسه صفرا

گیاه کاسنی گياهى است از خانواده‏Compositae ، علفى و پايا. ساقه ‏هاى آن در نوع صحرائى آن كوتاه و به اندازه نيم تا يك متر ولى اگر آن را پرورش دهند به دو متر نيز مى‏رسد.

شناخت گیاه کاسنی

نام‏هاى ديگر گیاه کاسنی:

كاسنى وحشى- كاسنى صحرائى- كاسنى تلخ- كسناج ‏كونه‏ يك- آنديو- انطوبيا- اميرون- آجى‏مارول- هندبى- هندبا- هندبه- چيپوتيائى- شيريش- شكوريه- شكوريا- سيكوريا- سكونا- سرس- سيريس- طرخشقون.Chicoree -Chicory .

مشخصات گیاه کاسنی:

 برگهاى گیاه کاسنی از يك طرف كركدار است و بريدگى‏هاى عميق دارد. گلهاى آن آبى‏رنگ است. دانه ‏هاى آن فندقه كوچك، دراز و چهاروجهى و رنگ آن خاكسترى است. ريشه آن عمودى و ضخيم به ضخامت يك تا سه سانتيمتر و درازى ده تا شصت سانتيمتر است كه بيخ گردن ريشه يعنى در محل رويش ساقه خط دايره‏ اى شكلى به صورت يقه وجود دارد، رنگ پوسته خارجى ريشه قهوه ‏اى و رنگ داخل آن سفيد است و شيرابه سفيدرنگى دارد و عصاره يا جوشانده ريشه آن تلخ است.

گیاه کاسنی بطور وحشى تقريبا در اغلب مناطق ايران مى‏رويد و در دامنه ‏هاى البرز، راه قزوين رشت، و رشت و لاهيجان، اطراف تهران، اروميه، فارس، بلوچستان، آبادان و خراسان انتشار دارد و به صورت خودرو در باغها و چمنزارها و لب جويهاى آب و در تمام مناطق معتدله دنيا مى‏رويد.

طبيعت برگ كاسنى‏:

سرد و تر است‏

تركيب شيميايى برگ كاسنى‏:

آب- پروتئين- مواد چرب- هيدراتهاى كربن- كلسيم- فسفر- آهن- سديم- پتاسيم- تيامين- رايبوفلاوين- نياسين- گلوكوزيد سيكورى‏ئين- ماده رزينى به نام شيكورين.

ويتامينهاى‏A وB 1 وC در آن وجود دارد.

خواص درمانى برگ كاسنى‏:

1- بيست و پنج گرم از آن را در يك ليتر آب جوش دم كنيد و آب صاف كرده آن را بنوشيد. تونيك و محلّل و خنك كننده است، درد كبد و درد معده را تسكين مى‏دهد، رفع عطش مى‏نمايد،

قاعده‏ آور است، انسداد كيسه صفرا را درمان مى‏كند و سنگ كيسه صفرا و سنگ مثانه را از بين مى‏برد.

2- آب تازه آن را بگيريد و با سنكجبين مخلوط نموده و بخوريد. تبهاى كهنه و مزمن را قطع مى‏كند.

3- آن را همراه با ريشه‏اش به اندازه مساوى دم كنيد و دو فنجان آب آن را صبح ناشتا بنوشيد.

يبوست معده را برطرف مى‏سازد.

4- چهل روز، هر روز يك ليوان آب برگ كاسنى تازه را بگيريد و به‏ تدريج در طول روز بنوشيد.

زكام در اثر مالاريا را درمان مى‏كند، درد قلب را تسكين مى‏دهد، تب سه يك يا تب مالت و زردى يا يرقان را درمان مى‏كند،

گرفتگى‏هاى كبد و طحال را باز مى‏نمايد، براى استسقاء گرم و تقويت كبد و تسكين حدّت حرارت خون و التهاب معده و پاك كردن مجراى ادرار و كليه نافع است.

5- اگر تازه گیاه کاسنی را با سركه بخوريد. مسكّن صفرا است و اسهال‏هاى صفراوى را متوقف مى‏نمايد.

6- تازه برگ گیاه کاسنی را بكوبيد و آبش را بگيريد و بنوشيد و تفاله آن را هم مثل حنا ضماد كنيد. خارش رحم زن باردار را برطرف مى‏سازد.

7- تازه آن را با نمك در دهان بجويد. رفع آب‏ريزش از دهان را مى‏كند.

8- اگر آب تازه آن را بگيريد و با سركه يا دوشاب مخلوط نموده بر چشم بماليد. ورم گرم چشم را درمان مى‏كند و اگر تازه آن را بكوبيد و پشت چشم ضماد كنيد ورم ملتحمه و ورمى كه از گرمى باشد و درد چشم را درمان مى‏كند.

9- ماليدن برگ آن تنها و يا با سركه براى سردردهاى گرم و صفراوى نافع است.

10- آب تازه آن را بگيريد و با آرد جو خمير نموده ضماد كنيد. براى خفقان و تقويت قلب و تحليل ورمهاى گرم و درد مفاصل گرم و نقرس گرم نافع است.

11- تازه آن را با برگ خرفه تازه مخلوط نموده و بكوبيد و مثل حنا چند ساعت بر موضع ضماد نماييد. باد سرخ را درمان مى‏كند.

طبيعت تخم کاسنی:

سرد و خشك است‏

تركيب شيميايى تخم کاسنی:

در تخم كاسنى مس وجود دارد.

خواص درمانى تخم کاسنی:

1- هر روز صبح آب جوشانده آن را بنوشيد. تب‏ بر است، چاك گوشه لب را درمان مى‏كند، ناراحتيهاى صفراوى و يرقان را برطرف مى‏سازد.

2- زنانى كه به علتى حامله نمى‏شوند. مقدار زيادى از آن را در باغچه منزل و اطراف محل سكونت خود بكارند و گاه‏گاهى دم‏كرده تخم آن را بنوشند نتيجه ‏بخش است.

3- آن را با رازيانه مساوى بجوشانيد و آب آن را بنوشيد. اشتها را زياد مى‏كند.

4- اگر دندانهاى آسياى شما درد مى‏كند. آن را هم با برگ آن بجوشانيد و آبش را در دهان بگيريد درد ساكت مى‏شود.

طبيعت ريشه كاسنى‏:

گرم و خشك است‏

تركيب شيميايى ریشه کاسنی:

مس- مواد قندى- تانن- لعاب- رزين- اسانس- پكتين- لاكتوسين- اينتى‏بين- ارسنيك- گلوكوزيد سى‏كورى‏ئين.

خواص درمانى ریشه کاسنی:

1- بوداده آن را با قهوه سائيده مخلوط كرده بخوريد. معده را تقويت مى‏كند.

2- پنجاه گرم از آن را بو بدهيد بعد در يك ليتر آب جوش دم كنيد و روزى دو فنجان آب آن را به نوبت صبح و عصر بنوشيد. ترشحات كيسه صفرا را زياد مى‏كند.

3- هر روز 20 تا 30 گرم از آن را خرد كنيد و در يك ليتر آب بجوشانيد و آب صاف‏كرده آن را در طول روز بنوشيد. ادرار را زياد مى‏كند، خون را صاف مى‏نمايد، براى رفع اخلاط مفيد است، سوءهاضمه و كم ‏اشتهايى را برطرف مى‏سازد، تونيك و تب بر است و تب نوبه يا مالاريا را درمان مى‏كند.

4- آن را بجوشانيد بعد مقدارى مستكى در آب صاف‏كرده آن حل كنيد بعد با سكنجبين شيرين نموده هر روز بخوريد. ضعف كبد در گرم‏ مزاجها را درمان مى‏كند.

نام‏هاى ديگر گیاه کاسنی زرد:

كاسنى برّى- كاسنى صحرائى- گل قاصد- هندبا برّى- خبرآور- بى‏اختيار- دندان‏شير- سن الاسد- پيسن‏ليت- شجره‏انسان- طرخشقون- الاسد- بقلة اليهوديه.

Dent. de. lion- Dandelion- Lion’s teeth.

مشخصات گیاه کاسنی زرد:

گياهى است از خانواده‏Compositae ، بى‏بو و چندساله، خيلى كوچك و كوتاه‏تر از چهل‏ سانتيمتر كه شيرابه يا مايع سفيدى ترشح مى‏نمايد. برگهاى آن دراز و با بريدگى‏هاى عميق و نوك ‏تيز كه شكل دندان شير به آن مى‏ دهد، برگها گروهى به شكل يك دسته برگ از يقه ريشه خارج مى‏شود.

طبق گلهاى آن زرد طلائى كه به صورت منفرد در انتهاى شاخه گل‏ دهنده كه توخالى است ظاهر مى‏شود. ميوه آن فندقه و خشك و مغز آن مجزا و نچسبيده است (مانند آفتاب‏گردان) و در انتهاى هر ميوه يك كاكل معمولا سفيدرنگ قرار دارد،

ميوه ‏ها بطور گروهى به شكل كروى قرار دارند و به سبب وجود كاكل پس از رسيدن به آسانى پراكنده مى‏شوند.

محل رویش گیاه کاسنی :

اين گياه معمولا در چمنزارها، مزارع يونجه، اسپرس، اراضى مرطوب كنار نهرها به‏ طور خودرو مى‏رويد. گونه‏ هاى متعددى از اين گياه در مناطق مختلف ايران از جمله در كوههاى كرمان، كوههاى دالكى جنوب و سبزكوه و دنا در فارس، بلوچستان، منطقه تهران، آذربايجان در پلور، كرمانشاه سابق، گيلان و لاهيجان مى‏رويد. اين گياه در اغلب مناطق معتدله آسيا و در هند و چين و ساير مناطق معتدله عالم نيز مى‏رويد.

طبيعت برگ كاسنى زرد:

سرد و خشك است‏

خواص درمانى برگ كاسنى زرد:

1- آب جوشانده آن را بنوشيد. تونيك خنك ‏كننده و معرّق و قابض و مقوّى معده و قاعده ‏آور است، خون را صاف مى‏كند، براى قطع خونروى از سينه و ازدياد ترشح شير و صفرا مفيد است، جوش و خارش و كورك و آبسه و زخم را التيام مى‏بخشد، براى درمان گزيدگى مار و جراحتهاى داخلى و رفع خنازير و جلوگيرى از پوسيدگى دندان مفيد است.

2- آب آن را بگيريد و با روغن زيتون مخلوط كنيد و بخوريد. براى دفع مسموميت اكثر سموم نافع است.

3- ضمادى كه از خيس ‏شده گیاه کاسنی درست شود. اگر هر روز روى ورمهاى سرطانى پستان گذارده شود مفيد است.

4- از آن به صورت كمپرس گرم استفاده كنيد. براى رفع التهاب و تسكين نافع مى‏باشد.

5- شياف عصاره آن براى رفع ورمهاى داخلى فرج و رحم مفيد است.

6- شيرابه آن را به چشم بماليد. براى درخشان نمودن سفيدى چشم و افزايش بينايى مفيد است.

خواص درمانى ریشه کاسنی زرد:

1- براى ناراحتيهاى مزمن كبد و كليه و رفع سنگ صفراوى مفيد است.

2- ضماد آن در محل عقرب‏زدگى و نيش زنبور و مار اثر شفابخش دارد.

3- آن را با آرد جو ضماد كنيد. باد سرخ را درمان مى‏كند.

4- آن را با سركه ضماد كنيد. براى سوختگى از آتش و رفع التهاب آن مفيد است.

 

منابع و مواخذ

Previous گیاه مورد مفید برای التیام زخم دهان
Next گیاه ماش مقوی اعصاب
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله