جستجو
< همه موضوعات

گیاه مورد مفید برای التیام زخم دهان

گیاه مورد گياهى است از خانواده,Myrtaceae درختچه ‏اى است هميشه‏ سبز و ناخزان به بلندى حدود سه متر.

شناخت گیاه مورد

نام‏هاى ديگر گیاه مورد:

حميلاس- قوقام- عمر- اسمار- مورد سبز- مورت- آس- آس بستانى- زند- عمار- قنطوس- مرسين- هدس- هدسى- حمبلاس- قمام- اردو- هبولاس- ميرسين.

Myrte Commun- Myrthe.

مشخصات گیاه مورد:

 برگهاى آن متقابل، بيضى، نوك ‏تيز، كامل، چرمى، برّاق و به رنگ سبز تيره، بسيار زيبا و معطر كه طول هر برگ 5- 5/ 2 سانتى‏متر است.

گلهاى آن منفرد و به رنگ سفيد پايك‏دار و درشت به قطر تا دو سانتى‏متر است كه در تابستان ظاهر مى‏شود و خوش‏بو مى‏باشد.

ميوه مورد نيلى ‏رنگ متمايل به سياه و ابعاد آن در حدود يك نخود و طعم آن‏كس و كمى شيرين و لطيف است.

روى ساقه‏ هاى مورد برجستگى‏هايى‏ به نام گال وجود دارد.

محل رویش گیاه مورد:

اين گياه در مناطق نيمه ‏مرطوب با آب‏ و هواى معتدل متمايل به گرم مى‏رويد.

بومى اروپاى جنوبى و آسيا مى‏باشد. در هند مى‏رويد.

در ايران در مناطق نيمه‏ مرطوب لرستان در سپيددشت، خرم ‏آباد، شهبازان، بختيارى، درّه خراسان، در فارس در اطراف درياچه مهارلو، در كرمان در ارتفاعات بين كرمان و بندرعباس، در بلوچستان در تنگه سرحه، در كوير مركزى درخور، عقدا، اصفهان و در رودبار در منطقه هرز زويل به‏ طور خودرو ديده مى‏شود.

واريته ‏اى از مورد به نام مورد برگ‏ريز در بعضى از باغهاى شمال ايران به صورت گياه زينتى كاشته مى‏شود.

طبيعت گیاه مورد:

معتدل يا مركب القوى مى‏باشد ولى درعين‏حال جزء سرد آن از جزء گرم آن بيشتر است.

طبيعت برگ مورد:

سرد و خشك است‏

تركيب شيميايى برگ گیاه مورد:

اسانس روغنى فرّار شامل ميرتى نيل استات و ميرتنول و سينئول‏

ويتامين‏A در آن وجود دارد.

خواص درمانى برگ گیاه مورد:

1- بيست و پنج گرم از خشك آن را در يك ليتر آب جوش دم كنيد و آب صاف‏كرده آن را روزى دو يا سه بار و هر مرتبه يك فنجان بنوشيد.

قابض است، براى رفع سوء هاضمه و بيماريهاى معده و كبد مؤثر است، براى رفع ناراحتى‏هاى مغزى بخصوص صرع مفيد مى‏باشد.

2- هر روز مقدار دو گرم پودر آن را روى جگر بپاشيد و آن جگر را روى آتش نيم‏پز كنيد و بخوريد. شب‏كورى را مداوا مى‏كند.

3- خوردن اسانس روغنى آن فرح ‏آور و مقوى قلب است، براى التيام زخمهاى داخلى اثر نافع دارد.

4- يك‏صد گرم از عصاره تازه آن را با روغن كنجد و مخلوط كنيد و بخوريد. مسهل قوى بلغم است.

5- بوييدن تازه آن مقوى دماغ است.

6- نشستن در آب دم‏كرده آن براى رفع بيرون آمدگى معقد مفيد است.

7- آب جوشانده آن را نيم‏گرم در بينى بكشيد. گرفتگى بينى را باز مى‏كند.

8- اكتحال آن ديد چشم را افزايش مى‏دهد، رافع خفقان و سردرد و سرگيجه و درد چشم و گوش و درد دندان مى‏باشد، براى التيام زخمهاى دهان مفيد است.

9- شيره تازه آن را صاف نموده و به صورت قطره در چشم بچكانيد. براى تسكين درد چشم و تقويت آن نافع است و از آمدن چرك جلوگيرى كرده و زخم چشم را التيام مى‏بخشد.

10- با آب دم‏كرده آن غرغره و شستشو كنيد. برفك دهان را برطرف مى‏سازد، مسكّن دردهاى گرم دندان است، رافع سستى لثه‏ها و زخمهاى دهان است.

11- ماليدن اسانس روغنى آن ضد عفونى كننده است و روماتيسم را نيز درمان مى‏كند.

12- اگر تازه آن را بكوبيد و آب آن را بگيريد و به مقعدى كه بيرون آمده باشد بماليد، به جاى خود مى‏رود.

13- افرادى كه به علت ضعف و سستى پياز مو و يا ضعف پوست بدن و يا تجمع مواد چربى در بن موهايشان موى بدن آنان مى‏ريزد. برگ مورد و جفت را با هم بجوشانند و آب صاف‏كرده آن را روزى سه بار به آن محل بمالند، مؤثر خواهد بود.

14- ضماد تازه آن با سركه به پيشانى براى قطع خونريزى از بينى نافع است، اگر بر سر گذارده شود براى خشك كردن زخمهاى سر نافع است.

15- ضماد آن با روغن گل سرخ و زرده تخم ‏مرغ، سرگيجه حادث از ضربه شديد را تسكين مى‏دهد.

16- كمپرس آب دم‏كرده آن براى تسكين درد مفاصل و درد استخوان شكسته و تسريع در ترميم و جوش خوردن آن و همچنين براى جلوگيرى از ريزش مو بسيار نافع است.

17- گرد خشك آن را به موضع بماليد. براى رفع بدبويى زير بقل و كنج ران مفيد است.

18- آن را بپزيد بعد بكوبيد و با زيره كرمانى نرم شده مخلوط كنيد بعد آن دو را با زرده تخم‏مرغ و روغن گل سرخ نيم‏گرم مخلوط نموده و روى كرباس آب نديده ‏اى گذاشته و به كمر بچسبانيد. براى رفع گرفتگى و ضربه و درد و سستى اعضاء بسيار نافع است.

19- ضماد آن براى درمان بواسير و ورم بيضه مفيد است، محلّل و مسكّن ورم‏هاى گرم و مخملك و جراحت‏ها و داخس يا عقربك و زخمهاى كف دست و پا مى‏باشد، براى رفع گرفتگى و درد پاشنه پا مفيد است.

تذكر:

براى سردردهاى گرم و زكام مضرّ است، اسراف در بوييدن آن موجب بى‏خوابى مى‏شود.

مصلح آن:

زنبق و گل بنفشه مى‏باشد.

نام‏هاى ديگر تخم مورد:

حب الاس.Baie de myrte -Myrthe berries -Baccae myrti .

تركيب شيميايى تخم گیاه مورد:

رزين- قند- اسانس- اسيدهاى آلى- چربى كه شامل اولئين و لينولئين و ميريستين‏ و پالميتين مى‏باشد.

خواص درمانى تخم گیاه مورد:

1- اگر خورده شود. بادشكن است، براى درمان اسهال‏هاى ساده و اسهال خونى و بند آوردن خونروى از هر عضو مفيد است، براى التيام زخمهاى داخلى نافع مى‏باشد،

روماتيسم را درمان مى‏كند، مقوّى معده است، براى رفع سوزش مجراى ادرار و زخم مثانه مفيد مى‏باشد.

2- عصاره تازه آن را بگيريد و بخوريد. مدرّ و قاعده ‏آور است.

3- نوشيدن آب دم‏كرده آن براى درمان سرفه و خونروى از سينه و دردهاى ريه نافع است، قاطع اسهال‏هاى مزمن مى‏باشد.

4- آن را با سركه رقيق بپزيد و ضماد كنيد. براى رفع سستى مفاصل مفيد است، ترياق مفيدى در مورد گزش عقرب مى‏باشد، براى رفع سردردهاى بلغمى و صفراوى شديد مفيد است.

خواص درمانى پوست ريشه گیاه مورد:

آن را نيمكوب نموده و بجوشانيد و آب آن را صاف و شيرين نموده بنوشيد. در معالجه اسهال اثر شايانى دارد.

منابع و مواخذ

Previous گیاه شوره گز برای تقویت لثه
Next گیاه کاسنی درمان انسداد کیسه صفرا
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فهرست موضوعی مقاله