جستجو
< همه موضوعات

گیاه قنبیل

قنبيل‏

شناخت گیاه قنبیل

نام‏هاى ديگر:

كامالا- ورس.Kamala -Rottliere des teinturiers -Kamala tree .

مشخصات:

گياهى است از خانواده‏Euphorbiaceae ، درختى است كوچك به بلندى كمتر از ده متر.

برگهاى آن كامل بيضى، خشن بى‏كرك و رنگ سبز. گلهاى آن دوپايه. ميوه آن به شكل چهار و پنج وجهى كوچك به قطر حدود يك سانتى‏متر و پوشيده از غبارى قرمزرنگ است كه تارهايش غده ‏اى مى‏باشند. اين درخت در مناطق گرم عربستان، حبشه، هند، سيلان و استراليا مى‏رويد.

خواص درمانى:

برگ و ميوه آن را بجوشانيد و آب آن را بنوشيد. براى رفع سرماخوردگى نافع است، در مورد بچه‏ هايى كه شبها بستر خود را خيس مى‏كنند مؤثر مى‏باشد.

گرد قنبيل‏

مشخصات:

ميوه قنبيل پوشيده از تارهاى غده‏ اى غبارى قرمزرنگ مى‏باشد، اين تارها مركب از سلولهاى ترشحى هستند كه سلول انتهايى تار كمى برجسته است و در آن مواد ترشحى جمع مى‏شود كه اين گرد را از آن غده‏ ها و تارها جدا مى‏كنند. گرد قنبيل قرمزرنگ و سنگين و تلخ است.

تركيب شيميايى:

ماده عامل روتلرين- ايزوروتلرين- رزين- كمى اسانس- يك موم‏

خواص درمانى:

آن را بخوريد. مسهل قوى و ضد انگل است به خصوص در مورد انگل تيپ‏ورم و كرم كدو مخصوصا نوع بوترى‏سفال، براى قطع خونريزى نافع است، خاصيت ضد آبستنى دارد.

تذكر:

مصرف بيش از حد مجاز عكس ‏العمل شديد اسهالى ظاهر مى‏كند و حتما بايد طبق دستور پزشك مصرف شود.

منابع و مواخذ

Previous گیاه قاشقک
Next قنطریون کبیر
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله