جستجو
< همه موضوعات

گیاه فلفل سبز ضدّ استفراغ

گیاه فلفل سبز گياهى است چندساله از خانواده‏Solanaceae و از تيره سيب‏ زمينى ارتفاع ساقه آن تا دو متر هم مى‏رسد و شاخه ‏هاى منشعب دارد.

گیاه فلفل سبز

نام‏هاى ديگر گیاه فلفل سبز:

بى‏ برى- پلپل‏سبز- بى‏بر- بوبر- فلفل قرمز- فلفل احمر- فلفل فرنگى- فلفل‏ هندى- پلپل هندى- فلفل سرخ.

Cayenne. Pepper- Piment. rovge- Piment- Bird. Chilli- Capsicum.

مشخصات گیاه فلفل سبز:

برگ‏هاىگیاه فلفل سبز به رنگ سبز مايل به سفيد و بيضى نوك‏ تيز شبيه برگ ريحان ولى صاف و كمى مومى كه در محل اتصال دمبرگ به ساقه ظاهر مى‏شود. معمولا از هر نقطه دو گل به رنگ سبز مايل به سفيد در محل اتصال دمبرگ به ساقه خارج مى‏شود.

ميوه آن كمى گوشتى است و طول ميوه معمولا 5/ 2 تا 5/ 3 سانتيمتر و قطر آن نيم تا 5/ 1 سانتيمتر و رنگ ميوه ابتدا سبز و پس از اينكه كاملا رسيد به رنگ قرمز تبديل مى‏شود، هرچه ميوه بيشتر برسد طعم آن تندتر و سوزاننده ‏تر مى‏گردد، در وسط ميوه محور سفيد گوشتى اسفنجى وجود دارد كه تخم‏ها در اطراف اين محور قرار گرفته ‏اند.

اين گياه بومى مكزيك و جنوب آمريكاى شمالى و معمولا در مناطق حارّه و نواحى گرم خوب رشد مى‏كند ولى در مناطق معتدله نيز كاشته مى‏شود.

ميوه گیاه فلفل سبز:

طبيعت ميوه گیاه فلفل سبز:

گرم و خشك است.

تركيب شيميايى ميوه گیاه فلفل سبز:

پكتين- بنتوزان- پيپرين- آلكالوئيد و هتروزوئيد سمّى- پالمى‏تيك‏اسيد- سيتريك‏اسيد- كاپسانتين- كاپسوروبين- كاروتنوئيد- كاروتن- آنئين- سولانين اسانس روغنى فرار

در يك‏صد گرم فلفل سبز نارس خام بدون تخم مواد زير وجود دارد:

آب 88 گرم- پروتئين 3/ 1 گرم- مواد چرب 2/ 0 گرم- هيدرات‏هاى كربن 9 گرم- خاكستر 6/ 0 گرم- كلسيم 10 ميلى‏گرم- فسفر 25 ميلى‏گرم- آهن 7/ 0 ميلى‏گرم- تيامين 09/ 0 ميلى‏گرم- رايبوفلاوين 06/ 0 ميلى‏گرم- نياسين 7/ 1 ميلى‏گرم.

در 100 گرم فلفل كاملا رسيده و قرمز شده خام با تخم‏هايش مواد زير وجود دارد:

آب 74 گرم- پروتئين 7/ 3 گرم- مواد چرب 3/ 2 گرم- هيدرات‏هاى كربن 18 گرم- خاكستر 6/ 1 گرم- كلسيم 29 ميلى‏گرم- فسفر 78 ميلى‏گرم- آهن 2/ 1 ميلى‏گرم- تيامين 22/ 0 ميلى‏گرم- رايبوفلاوين 36/ 0 ميلى‏گرم- نياسين 4/ 4 ميلى‏گرم.

ويتامين‏هاى‏A 21600 واحد بين‏المللى‏C -B – 329 ميلى‏گرم در ميوه فلفل سبز وجود دارد.

خواص درمانى ميوه گیاه فلفل سبز:

1- آن را با غذاهاى روزانه مصرف كنيد. آرام‏بخش مى‏باشد، ضدّ استفراغ است، باد و گازهاى غليظ را تحليل مى‏برد، ويار و قى و حال ‏بهم‏ خوردگى زنان باردار را برطرف مى‏سازد،

براى رفع سوءهاضمه مفيد است،

تب مخملك را تسكين مى‏دهد،

وبا و مالاريا و نقرس و فلج را درمان مى‏كند، براى افرادى كه سردمزاج و رطوبتى و بلغمى هستند مفيد است،

از ابتلا به بواسير جلوگيرى مى‏كند، معرّق است، براى كبد و رفع يرقان مفيد مى‏باشد.

2- كوبيده آن را با عسل مخلوط نموده بخوريد. محرك نيروى جنسى است.

تذكر:

براى حلق مضر است، در اشخاص گرم‏ مزاج عكس ‏العمل شديد دارد و آب چشم و سوزش چشم و ورم چشم مى ‏آورد، براى افرادى كه ناراحتى شديد گوارشى و زخم معده دارند مضر است،

افرادى كه در خوردن فلفل سبز يا قرمز زياده‏ روى مى‏كنند يا استمرار مى‏ ورزند به ناراحتى‏هاى سختى مانند ماليخوليا، وسواس، جنون، صرع، تشنج، زخم قسمت‏هاى مختلف دستگاه گوارش، ورم كليه، پاره شدن رگ‏هاى داخل كبد يا كليه يا مثانه مبتلا مى‏گردند.

منابع و مواخذ

Previous گیاه گندم اشتهاآور و چاق‏ كننده
Next گیاه چای سبز خنثی کننده عوامل سرطان
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله