جستجو
< همه موضوعات

گیاه عجرمه

عجرمه‏

شناخت گیاه عجرمه

نام‏هاى ديگر:

عجرمه- اونونيس خاردار-

Bugrane- Bugrane epineuse- Arrete. boeuf- Rest harrow.

مشخصات:

ريشه گياهى از خانواده‏Leguminosae ، چندساله خاردار و پوشيده از كرك داراى ساقه ايستاده كه ارتفاع آن 20 تا 60 سانتى‏متر است. برگهاى آن كوچك با دمبرگ و كناره‏ هاى دندانه‏ دار پوشيده از كرك چسبناك و ميوه آن متورم و كوچك و گلهاى آن قرمز است كه در تابستان ظاهر مى‏شود. ريشه آن قوى و دراز است به ‏طورى كه در مقابل گاوآهن مقاومت مى‏كند. اين گياه در مزارع متروك مناطق مديترانه‏اى و جنوب ايران در يزد خاست و بلوچستان ديده شده است.

ريشه عجرمه‏

تركيب شيميايى:

سيتريك‏اسيد- تانن- اونون- انونين- پزودوانونين- يك نوع الكل به نام اونونول‏

خواص درمانى:

1- آن را تميز كرده و خشك نماييد سپس نيمكوب كنيد بعد چهل گرم از آن را در يك ليتر آب بجوشانيد تا آب آن به يك ‏چهارم برسد بعد صاف كنيد و بگذاريد سرد شود، سپس با قند شيرين ساخته و كمى اسانس نعنا به منظور مطبوع كردن آن اضافه كنيد و بنوشيد. مدرّ است، التهاب مثانه و ورم كليه (ناشى از وجود سنگ) و استسقا را درمان مى‏كند، براى يرقان و روماتيسم مفيد است.

2- با آب جوشانده غليظ آن قرقره كنيد. حلق و گلو را ضدّ عفونى مى‏كند و براى رفع آنژين مؤثر است.

3- پنجاه گرم از آن را همراه با برگهاى عجرمه و برگ آن در يك ليتر آب بجوشانيد و آب آن را بر پوست بماليد. براى ضدّ عفونى كردن پوست و رفع اگزما و جرب و خارش و ناراحتى‏هاى پوست مفيد است.

منابع و مواخذ

Previous گیاه عرق الدم
Next گیاه عشبه
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله