جستجو
< همه موضوعات

گیاه شیرین بیان درمان زخم معده

گیاه شیرین بیان گياهى است از تيره فرعى پروانه ‏واران و از خانواده ‏Leguminosae ، خودرو و علفى كه در اكثر نواحى و شهرهاى ايران مى‏رويد و در باغ‏ها بر روى بانه‏ هاى انگور و كنار ديوارها و دامنه كوه‏ها به وفور يافت مى‏شود.

گیاه شیرین بیان

مشخصات گیاه شیرین بیان:

گیاه شیرین بیان دو نوع دارد كه از نظر شكل ظاهرى شبيه به هم هستند اما از نظر خواص فيزيولوژزيكى كاملا متفاوت مى‏باشند. ريشه يكى از آنها تلخ‏مزه بوده و تقريبا سمى است و تلخه يا تلخ‏ بيان نام دارد و ديگرى كه مورد نظر طبى است ريشه ‏اى شيرين‏ مزه دارد كه شيرين‏ بيان ناميده مى‏شود.

گياهى است چندساله داراى ساقه هوايى دراز. برگهاى آن مركب، تعداد برگچه‏ هاى آن فرد و اغلب يازده عدد است، برگچه ‏ها بيضى ‏شكل با كناره صاف و به رنگ سبز غبارى هستند.

گلهاى آن آبى و بنفش و سفيد و زرد است. ريشه اين گياه خيلى عميق در زمين فرو مى‏رود و چوبى است و پوست آن قهوه ‏اى سير تا سياه مى‏باشد و مغز ريشه آن زردرنگ با مزه شيرين است.

ريشه گیاه شیرین بیان

نام‏هاى ديگرگیاه شیرین بیان:

ريشه مجو- ريشه بويانه- بيخ مهك- بيخ‏ مهلك- چوب ‏آزار- گياه شيرين- رگليس- كليس- كليسره‏بوه- كليسربزه- راسين‏دوركليس- ميجو- متكى- مژو- مجو- مگ- محك- مك- مويانه- بويانه- سوس- اصل‏سوس- ريشه اصل سوس.

Licorice- Liquorice- Liquorish.

طبيعت گیاه شیرین بیان:

گرم و تر است.

تركيب شيميايى گیاه شیرین بیان:

ماده گليسيريزين- يك آنتو كسانتين‏گلى‏كوزيد- يك فلاوونوزيد- گليسيرتينيك‏اسيد- گليسيريزيك‏اسيد- ايزوليكيريتين- ليكيريتوزيد.

خواص درمانى گیاه شیرین بیان:

1- يك قاشق گرد كوبيده مغز آن را در يك فنجان آب گرم بريزيد بعد صاف كنيد و آب آن را شب بنوشيد، بيخوابى را برطرف مى‏سازد.

2- هفت روز صبح ناشتا آن را پوست بكنيد و نيمكوب كنيد با تخم شلغم بجوشانيد و آبش را بنوشيد، يا آن را با برگ توت ‏فرنگى به اندازه مساوى بجوشانيد و آب آن را بنوشيد. آسم يا تنگى‏ نفس را درمان مى‏كند.

3- چهل روز هر روز صبح ناشتا در آب جوشانده آن گز علفى را حل كنيد بعد صاف كنيد و بنوشيد، يا چهل روز صبح ناشتا آن را با ريشه انار به اندازه مساوى بجوشانيد و آب آن را صاف نموده بنوشيد، قارچ داخل معده را برطرف مى‏سازد.

4- نيم كيلو از آن را پس از پوست كندن نيم‏كوب كنيد و پنج ساعت در دو ليتر آب بخيسانيد بعد بجوشانيد، آن‏قدر كه آب به نصف برسد بعد آب آن را صاف كنيد و 75 گرم گز خونسار در آن حل كنيد و مجددا صاف نموده و هر روز صبح ناشتا دو فنجان از آن را بخوريد. زخم معده را درمان مى‏كند.

5- آب دم‏كرده آن را با آب جوشانده سيب ‏زمينى مخلوط كنيد و بنوشيد. سنگ مثانه را برطرف مى‏سازد، حبس البول يا بندآمادگى ادرار را درمان مى‏كند.

6- چهل تا پنجاه گرم از آن را پوست كنده و تكه ‏تكه نموده در يك ليتر آب به مدت ده دقيقه بجوشانيد بعد دوازده دقيقه هم دم كنيد و آب صاف‏كرده آن را هر روز صبح و عصر هر بار يك فنجان بنوشيد.

درد مثانه را تسكين مى‏دهد، سرفه را تسكين مى‏دهد، گرفتگى صدا را برطرف مى‏سازد، آرام‏بخش اعصاب است، تبهاى كهنه و رطوبتى را قطع مى‏كند، روشن‏ كننده چشم و بالا برنده قدرت بينايى مى‏باشد،

يبوست معده را برطرف مى‏سازد، از تشنجات معده جلوگيرى مى‏كند و هضم غذا را آسان مى‏سازد، برونشيت و قصب الريه و سياه‏ سرفه را درمان مى‏كند، سردردهاى كهنه را تسكين مى‏دهد.

7- اگر آب جوشانده مغز آن را گرم‏ گرم در گلو روزى سه بار قرقره كنيد، آنژين را درمان مى‏كند.

8- اگر 200 گرم از آن را پوست بكنيد و در يك ليتر آب بيست دقيقه بجوشانيد بعد پانزده دقيقه دم كنيد و با آب صاف‏كرده آن چشم را بشوييد. قرمزى چشم را برطرف مى‏سازد و اگر با آن دهان‏ شويه كنيد خشكى دهان را برطرف و خونريزى لثه را درمان مى‏كند.

9-همترین خاصیت شرین بیان که جدیدا کشف شده است و در آلمان و اروپا و آمریکا استفاده می شود درمان کننده زخم معده و سرطان معده است

تذكر: توجه داشته باشيد، ريشه شيرين ‏بيان عمل عضلات نرم را كمى كند و فشارخون را بالا مى‏برد.

عصاره گیاه شيرين‏ بيان‏

نام‏هاى ديگر عصاره گیاه شيرين‏ بيان:

رب سوس- رب اصل‏سوس- رب السوس- قرظ- اقاقيا.

خواص درمانى عصاره گیاه شيرين‏ بيان:

1- خشك آن را مثل غبار نرم بساييد و در چشم بكشيد، زردى چشم و لكهاى سفيد چشم را برطرف مى‏سازد.

2- آن را بر موضع بماليد، ورم مفاصل كه همراه با درد باشد را درمان مى‏كند، كوفتگى و ضربه خوردگى عضو را بهبود مى‏بخشد.

برگ گیاه شيرين ‏بيان‏

خواص درمانى:

1- آب تازه آن را بگيريد و بر پوست سر ضماد كنيد تا حدّى از ريزش مو جلوگيرى مى‏كند.

2- آن را بجوشانيد و آب آن را زيربغل يا كنج ران يا پاها يا ميان انگشتان و هركجا كه بو مى‏دهد بماليد، بوى بد را از بين مى‏برد.

منابع و مواخذ

Previous گیاه سیر تسکین دهنده درد مفاصل
Next گیاه صبرزرد مسهلى قوى براى خروج اخلاط
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله