جستجو
< همه موضوعات

گیاه شوید دفع کننده سموم و اخلاط غلیظ

گیاه شوید گياهى است از خانواده‏Umbelliferae ، يكساله به ارتفاع چهل تا صد سانتيمتر، ساقه آن قائم، استوانه‏ اى بى‏كرك و شيارهاى عمومى.

گیاه شوید

نام‏هاى ديگر گیاه شوید:

شود- شوت- شبت- شبّت- سود- سذاب البر- نسويت.

Aneth. Odorant- Dill- Fenouil. puant- Aneth

مشخصات گیاه شوید:

گیاه شوید رگهاى متناوب دارد و پهنك برگ و به تقسيمات ريز نخ مانند و نازك تقسيم شده، رنگ برگ سبز تيره و بى‏كرك و گلهاى آن كوچك و زردرنگ ‏اند كه به صورت گروهى مانند چتر در انتهاى شاخه گل‏ دهنده قرار دارد. ميوه آن تخم‏ مرغى شكل و مسطح به ابعاد سه تا چهار در دو تا سه ميليمتر و به رنگ قهوه ‏اى روشن است،

در كناره ‏هاى ميوه لبه‏اى مانند بال به رنگ زرد روشن وجود دارد. شويد به ‏طور خودرو در مناطق مختلف ايران در سائين‏ قلعه، تبريز، خراسان، اترك، بين شيروان، بجنورد و در تفرش مى‏رويد و تقريبا در تمام مناطق كشور به ‏طور پرورشى كاشته و توليد مى‏شود.

برگ شويد

طبيعت گیاه شوید:

گرم و خشك است.

تركيب شيميايى گیاه شوید:

اسانس 062/ 0 درصد- ترپن يا آلفافلاندرن- آنتول- مس.

خواص درمانى گیاه شوید:

1- اسانس روغنى آن را بخوريد. ضدّ انگل قوى مى‏باشد و براى كشتن انواع كرم من جمله كرم قلاب‏دار مفيد است.

2- خوردن كوبيده آن مخلوط با عسل براى رفع سموم و كمك به قى كردن و اخراج كردن اخلاط غليظ از معده مفيد است.

3- خشك آن را همراه با كره و عسل بخوريد.

براى درمان جنون مفيد است.

4- نوشيدن آب جوشانده گیاه شوید اعتدال‏ دهنده اخلاط و بازكننده گرفتگى‏ها و انسداد است، قاعده ‏آور مى‏باشد، تنگى‏ نفس و ضعف معده و كبد و طحال و سنگ كليه و مثانه را برطرف مى‏سازد.

5- اگر آن را همراه با تخم آن دم كنيد و آب آن را بنوشيد، براى پراكنده كردن بادها و تحليل آنها از تمام زواياى بدن، درد پشت، ازدياد ترشح ادرار، تسكين دل‏پيچه و دردهاى سرد و قطع آشفتگى حال كه ناشى از هضم نشدن غذا و جوشيدن آن باشد و سكسكه بلغمى امتلائى و رفع بيماريهاى تناسلى مفيد است،

6- گیاه شوید را به اندازه مساوى با گل بابونه دم كنيد و روزى سه فنجان به نوبت بنوشيد و يا خشك آنها را با نبات بساييد و صبح و ظهر و شب هر بار يك قاشق بخوريد. درد كمر تا زانو يا سياتيك يا عرق النساء را درمان مى‏كند. براى آرامش اعصاب مفيد است.

7- براى رفع لقّى دندانها آن را در سركه بپزيد، هم بخوريد و هم مقدارى از آن را بر لثه ‏ها ضماد كنيد.

8- نشستن در آب دم‏كرده برگ و تخم شويد براى درمان بيماريهاى رحم و تحليل ورمهاى كليه و مثانه و بيضه‏ ها مفيد است.

9- ريختن قطره عصاره آن در گوش براى رفع امراض گوش نافع است.

10- آن را بپزيد. بعد آب آن را نمك بزنيد و در حمام به سر و پيشانى بماليد. سردرد شقيقه را تسكين مى‏دهد.

11- خشك آن را بسوزانيد بعد بكوبيد و ضماد كنيد. زخم آلت تناسلى را درمان مى‏كند.

12- سائيده آن را با عسل مخلوط نموده بپزيد تا سفت شود بعد روى پوست شكم بماليد. مانند مسهل به آسانى عمل مى‏كند.

تذكر:

خوردن آن براى گرم‏ مزاجها مضر است، نوشيدن دم‏كرده آن دماغ، بينائى، معده، كليه و مثانه را ضعيف و اسپرم را كم مى‏كند، اسراف در خوردن آن اسپرم را قطع مى‏نمايد.

مصلح آن:

براى گرم ‏مزاجان- آب‏ليمو- سكنجبين- آب‏غوره- ترشيجات‏ و براى سردمزاجان- قرنفل- دارچين و عسل مى‏باشد.

 

نام‏هاى ديگر تخم شويد:

تخم شود- كرابيه‏

طبيعت تخم شوید:

بسيار گرم و خشك است‏

تركيب شيميايى تخم شوید:

تانن- يك ماده رزينى- يك اسانس روغنى فرار متشكل از ليمونن و آنتول و كتون و كاروون و يك ماده چرب‏

خواص درمانى تخم شوید:

1- نوشيدن آب دم‏كرده آن محرك و مقوى معده و بادشكن است، براى تسكين درد معده و رفع دل‏پيچه اطفال و رفع كم‏ شدگى شير زنان و برطرف كردن بيخوابى اثر مفيد دارد.

2- آن را با گل بابونه شيرازى از هركدام پنج گرم بجوشانيد بعد آب آن را صاف نموده با نبات شيرين كنيد و بنوشيد. نفخ معده و سوءهاضمه را درمان مى‏كند.

3- خوردن تخم سوخته آن با عسل براى درمان امراض مقعد و بواسير نافع است.

4- آن را بسوزانيد بعد مثل غبار نرم بسائيد و بپاشيد. زخمهاى تر و چركين را خشك مى‏كند و براى درمان زخم آلت تناسلى مردان بسيار مؤثر است.

5- ضماد سوخته آن با خاكستر شيشه براى خرد كردن سنگ مثانه و رفع اختلالات ترشح ادرار يا عسر البول مجرب است.

تذكر:

براى گرم‏مزاجان مضرّ است، خوردن ترشى آن بعد از طعام قى‏آور است، اسراف در خوردن آن قوه باه را ضعيف و اسپرم را خشك و بينائى چشم را كم مى‏كند.

مصلح آن:

ترشيجات است.

خواص درمانى روغن شوید:

ماليدن آن درد مفاصل و درد اعصاب را تسكين مى‏دهد، براى نرم كردن سفتى‏ها بسيار مؤثر است.

 

منابع و مواخذ

Previous گیاه سیب زمینی درمان چرک لثه
Next گیاه شنبلیله مليّن و منضج
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله