جستجو
< همه موضوعات

گیاه شولموگرا

شولموگرا

شناخت گیاه شولموگرا

نام ديگر: سوولمگرى.

مشخصات:

درختى است از خانواده آلوى هندى‏Flacourtiaceae ، به ارتفاع حدود پانزده متر. پوست تنه درخت صاف و قهوه‏ اى مايل به زرد است. برگهاى آن ساده بيضى باريك و دراز و نوك باريك به طول حدود بيست سانتيمتر و عرض حدود هفت سانتيمتر مى‏باشد. گلهاى نر و ماده روى دو پايه جداگانه هستند. ميوه آن در ابعاد يك نارنج به رنگ حنايى روشن است كه داخل آن چندين دانه قرار دارد، دانه‏ها در ابعاد دو تا سه در يك تا يك و نيم سانتى‏متر با پوششى خشك و شكننده به رنگ خاكسترى تيره و صاف، مغز دانه داراى آلبومين حجيم به رنگ قهوه‏ اى قرمز است. اين درخت بومى جنگلهاى بنگلادش و شرق هندوستان است.

ميوه شولموگرا

خواص درمانى:

آن را بخوريد. كرم‏كش است، براى آبله مفيد مى‏باشد.

روغن دانه شولموگرا

تركيب شيميايى:

حدود 35 درصد هيدنوكارپيك‏اسيد- حدود 5/ 22 درصد شولموگريك‏اسيد- حدود 6/ 22 درصد گورليك‏اسيد- حدود 6/ 14 درصد اولئيك‏اسيد- حدود 4 درصد پالمى تيك‏اسيد- حدود 4/ 0 درصد اسيدى مشابه ولى ضعيف‏تر از هيدنوكارپيك‏اسيد- هيدنوكارپوس.

خواص درمانى:

1- مخلوط بيست درصد آن با هشتاد درصد روغن وازلين به صورت مالشى براى رفع ناراحتى‏هاى پوستى و معالجه جرب و تسكين‏ دهنده درد روماتيسم و نقرس نافع است.

2- به صورت تزريق زيرجلدى و يا بين عضله‏اى. درمان‏ كننده جذام و ساير بيمارى‏هاى پوستى مى‏باشد.

منابع و مواخذ

Previous گیاه شیرپنیر
Next گیاه شوکران کبیر
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله