جستجو
< همه موضوعات

گیاه شبدر

شبدر

شناخت گیاه شبدر

نام‏هاى ديگر: شودر- شبذر- ذرق- حباقا- قرط- نفل الماء- سه برگ آبى- شرويت.

Trefle- Clover

مشخصات:

گياهى است از خانواده‏Leguminosae ، علفى و يك‏ساله‏

طبيعت آن: گرم و تر است.

تركيب شيميايى:

12% ميلى‏گرم ارسنيك- اسيد سيانيدريك- گلوكوزيد تريفوليانول‏

ويتامين‏هاى‏K -E در آن وجود دارد.

خواص درمانى:

1- اگر تازه آن را بخوريد. مسهل است و اگر خشك آن را بخوريد شكم را بند مى‏ آورد.

2- آب دم‏كرده آن را بنوشيد. خشونت سينه و سرفه‏ هاى سخت را برطرف مى‏سازد و اگر با انجير يا شكر يا عسل خورده شود اثر آن بيشتر است.

3- اگر هر روز با آب جوشانده آن مژه ‏ها را بشوييد. از ريزش مژه جلوگيرى مى‏نمايد.

گل شبدر

خواص درمانى:

1- آب دم‏كرده آن را بنوشيد. ضدّعفونى‏ كننده سينه است، برونشيت را درمان مى‏كند، سينه را نرم و خشونت سينه را برطرف و سرفه را تسكين مى‏دهد، سياه ‏سرفه و انواع اسپاسم را معالجه مى‏كند.

2- آب دم‏كرده آن را هر روز چند بار در گلو قرقره كنيد. سرطان گلو را درمان مى‏كند.

3- آن را خشك كنيد و در كاغذ بپيچيد و به صورت سيگار استفاده نماييد. براى تسكين آسم مفيد است.

4- تازه آن را له كنيد و به صورت مرهم روى زخم بگذاريد، آن را التيام مى‏بخشد.

تخم شبدر

نام‏هاى ديگر: رسين- برسيم.

خواص درمانى:

آب دم‏كرده آن را بنوشيد. دل ‏به‏م هم‏خوردگى و تهوع و سكسكه يا فواق را درمان مى‏كند.

 

منابع و مواخذ

 

Previous گیاه شاه پسند طبی
Next درخت شجرة الصبغ الاناتو
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله