جستجو
< همه موضوعات

گیاه سوسنبر

سوسنبر

شناخت گیاه سوسنبر

نام‏هاى ديگر:

غام- نعنافلفلى- سى‏سبز- سه‏سنبل- نمام- نمام‏الملك- حاشابرى- آويشن وحشى- آسن‏بويه.

Thym batard- Thym rouge- Serpolet- Wild thyme- Serpollet.

مشخصات:

گياهى است پايا و از خانواده‏Labiatae ، شاخه‏ هايى دارد پرپشت و خزنده كه به يك دسته گل‏هاى خوشه ‏اى قرمز يا بنفش رنگ منتهى مى‏شود. برگهاى آن سبز تيره معطر و بى‏كرك و عريض‏تر و بزرگتر از برگ نعنا و داراى اسانس معطر است. ساقه زيرزمينى آن كمى چوبى و ساقه ‏هاى هوايى آن در قسمت قاعده چوبى به رنگ قهوه ‏اى و در قسمت فوقانى ساقه سبز و نرم مى‏باشد. اين گياه در ايران در مناطق مختلف دامنه‏ هاى البرز، دره لار، آذربايجان، تبريز و ساير نقاط مى‏رويد.

طبيعت آن: گرم و خشك است.

تركيب شيميايى:

داراى 5/ 0 درصد اسانس روغنى فرّار است كه شامل فنلهاى پى‏سيمن و ترپن و ترپن الكل و تيمول كارواكرول است.

خواص درمانى:

1- مفرّح و مقوى قلب و مغز و معده و روده است، نفخ شكم را برطرف مى‏سازد، كشنده انگل‏هاى دستگاه گوارش است، مدرّ است و ترشح ادرار و حيض را زياد مى‏كند و بازكننده‏ قاعدگى است، بادشكن است، دستگاه عصبى را تقويت مى‏كند، تقويت ‏كننده گلبول‏هاى سفيد بدن و ضدّ سم و برطرف ‏كننده عفونت‏هاست، بازكننده گرفتگى‏ها و انسداد مجارى مى‏باشد.

2- دم‏كرده آن را بنوشيد. سكسكه و دل‏پيچه و قطره قطره ادرار كردن را درمان مى‏كند، درد رحم را تسكين مى‏دهد، سنگ مثانه را خورد مى‏كند، سرفه را تسكين مى‏دهد، ضدّ اسپاسم است و براى تسكين حمله ‏هاى آسم مفيد مى‏باشد.

3- دم‏كرده آن را با عسل شيرين كنيد و بنوشيد، اثر محسوسى در رفع تشنج بخصوص تشنج دستگاه تنفسى دارد و براى آسم مرطوبى مفيد مى‏باشد.

4- اگر آن را نرم بكوبيد و داخل سكنجبين بريزيد و بخوريد اثر گزيدگى زنبور را از بين مى‏برد و اگر با عسل بخوريد درد عقرب‏ گزيدگى را تسكين مى‏دهد.

5- زنانى كه جنين در رحمشان مرده است، مقدار زيادى از آن را بخورند. ماهيچه‏ هاى ديواره رحم را تحريك مى‏كند و جنين مرده را خارج مى‏سازد.

6- دوازده تا شانزده گرم خشك آن را در يك ليتر آب جوش دم كنيد و با قند شيرين نموده بعد مقدارى صمغ عربى را نرم كوبيده و در آن حل كنيد و به مرور بخوريد. در رفع سياه ‏سرفه و سرفه‏ هاى تناوبى و گريپ و سرماخوردگى و براى بينايى ضعيف مؤثر است.

7- اگر در دم‏كرده آن كودك را حمام كنيد نرمى استخوان‏هاى كودك را درمان مى‏كند.

8- ماليدن اسانس آن روى عضو براى تسكين درد نقرس و سياتيك و روماتيسم مفيد است، و بيماريهاى بلغمى و درد سينه را برطرف مى‏سازد.

9- گرد آن را در بينى بكشيد از خونريزى بينى جلوگيرى مى‏كند.

10- شياف آن براى خشبو كردن رحم مؤثر است.

تذكر: اسراف در خوردن آن مضر است

مصلح آن: كتيرا مى‏باشد.

 

منابع و مواخذ

Previous گیاه سوسن زرد یا اگیر ترکی
Next درختچه سیاه توسه
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله