جستجو
< همه موضوعات

گیاه سم المسلک

سم السمك‏

 

شناخت گیاه سم المسلک

نام‏هاى ديگر:

سم الحوت- مرگ ماهى- ماهى زهرج- ماهى زهرك.

Anamirte- Coq du levant- Mort aux Poissons- Indian Berry- Poison Berry- Cocculus- indicus

مشخصات:

گياهى است از خانواده‏Menispermaceae ، جنس‏Anamirta ، و بالا رونده. برگهاى آن بيضى نوك‏ تيز، و قاعده قلبى‏ شكل با دمبرگ دراز گلهاى آن سفيد رنگ است. ميوه آن گوشتى در ابعاد يك آلبالو و داراى سه قسمت محدّب مى‏باشد، رنگ قسمت بيرون ميوه تيره و رنگ گوشت آن سبز است، و طعم آن تند و تلخ مى‏باشد، دانه‏ ها در داخل ميوه و در قسمت گوشتى قرار دارند. اين گياه هندى است و در هند و مالزى مى‏رويد.

ميوه سم السمك‏

تركيب شيميايى:

آلكالوئيد پارامنيسپرمين- يك ماده تلخ به نام منيسپرمين- يك آلكالوئيد بسيار سمّى به نام پيكروتوكسين- كوكولين- آناميرتين.

خواص درمانى:

اگر مغز آن را به صورت پماد درست كنيد و بر پوست بماليد براى معالجه بيمارى‏هاى پوست نافع است و اگر بر سر و موها ماليده شود شپش را نابود مى‏سازد.

برگ سم السمك‏

خواص درمانى:

1- كمى از آب دم‏كرده آن را بنوشيد. براى رفع اختلالات معده و تأخير در عادت ماهيانه مفيد است.

2- له‏ شده تازه آن را دو طرف پيشانى روى گيجگاه قرار دهيد. سردرد را تسكين مى‏دهد.

ريشه سم السمك‏

خواص درمانى:

كمى از آب دم‏كرده آن را بنوشيد. براى معالجه سوءهاضمه و تب و اختلالات قاعدگى مفيد است.

 

منابع و مواخذ

 

 

Previous گیاه سنا
Next گیاه سرخس عقابی
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله