جستجو
< همه موضوعات

گیاه سماق مقوى معده و آلات داخل شكم

گیاه سماق‏ درختچه‏ اى است از خانواده‏Anacardiaceae ، كوچك به ارتفاع سه تا چهار متر، شاخه‏ هاى جوان و دمبرگ‏هاى آن را موهاى زبرى پوشانيده است.

گیاه سماق

نام‏هاى دیگر گیاه سماق‏ :

سماق- سماقيل- سماق‏الدباغين- تم‏تم- سماك.

Corroyere- Sunac des Tanneure- Rhus. Coraria- Sumac des Corroyeurs- Tanner’s. Sumac- Currier’s. Sumach-

مشخصات گیاه سماق‏:

 برگ آن شانه‏ اى به طول تا پانزده سانتيمتر و بيضى و مخملى است، رنگ سطح برگ سبز مات و زير آن روشن كه در پائيز سرخ‏رنگ و حنائى مى‏شود.

گلهاى آن خوشه‏اى متراكم و حنائى رنگ است و در حدود ده سانتيمتر طول دارد. ميوه آن شفت كركدار و قهوه ‏اى مايل به ارغوانى است و گوشت ميوه ترش و قابض است، عموما پوست ميوه به مصرف خوراكى مى‏رسد، شكل ميوه خوشه‏ اى است مانند انگور ولى دانه‏ هاى آن ريز است و كمى بزرگتر از دانه ماش.

اين گياه بومى مناطق مديترانه‏اى بخصوص سواحل سيسيل بوده و در مناطق معتدل زمين مى‏رويد، در ايران نيز فراوان مى‏رويد، در مناطق استپى كوههاى البرز و زاگرس، آذربايجان و خراسان و فارس و دامنه‏ هاى جنوبى البرز، در دره كرج و هراز در 1700 تا 1000 متر ارتفاع و اطراف تهران شميرانات، قم، تبريز، تفرش و تقريبا در اغلب مناطق ايران وجود دارد.

طبيعت گیاه سماق‏:

سرد و خشك است.

تركيب شيميايى گیاه سماق‏:

تانن- سيتريك‏اسيد- ماليك‏اسيد- ينيك‏اسيد.

خواص درمانى گیاه سماق‏:

1- خوردن سائيده شده آن با آب سرد، جريان و سيلان خون و خونريزى معده و اخلاط خونى از ريه را كه همراه با سرفه باشد قطع مى‏كند، تونيك و مقوى معده و آلات داخل شكم است، آشفتگى را برطرف مى‏سازد، براى قطع جريان خونريزى و رطوبت‏هاى سفيد از رحم مفيد است.

2- كسانى كه قبل از غذا خوردن استفراغ مى‏كنند، قبل از غذا خوردن مقدارى آش سماق بخورند، استفراغ نمى‏كنند.

3- خوردن كوبيده آن با زيره و آب سرد براى كسى كه هميشه قى مى‏كند و طعام در معده ‏اش نمى ‏ماند مفيد است.

4- پنج سير از آن را در 25 سير آب بجوشانيد تا پنج سير آب باقى بماند، بعد آب آن را صاف كنيد و سه بار در روز به نوبت بنوشيد. اسهال فشاردار و اسهال صفراوى و اسهال خونى را درمان مى‏كند.

5- آن را با نمك به دندان‏ها بماليد. براى تقويت و استحكام لثه و رفع درد لثه كه از حرارت و گرمى باشد و همچنين درمان زخمهاى بد و تسكين درد دندان‏هاى پوسيده نافع است.

6- سائيده‏شده آن را با سركه مخلوط نموده و بر موضع بماليد، خارش بدن را تسكين و جوشهاى خارش‏ دار درمان مى‏كند.

7- آن را با تره تازه بكوبيد و ضماد كنيد. اگزما را درمان مى‏كند.

8- گرد آن را در آب بخيسانيد و در زمان شروع چشم‏ درد آن را با كمى كتيرا در چشم بچكانيد نافع است.

9- سى گرم سماق را در 200 گرم آب بجوشانيد بعد خرفه را با آن تر كنيد و بر چشم اندازيد. براى رفع جرب و تسكين حدّت ناراحتى‏هاى پلك مفيد است و خارش پلك را برطرف مى‏كند، اگر آن را بر پيشانى بيندازيد خونريزى از بينى قطع مى‏شود.

10- اگر چند قطره آب جوشانده آن در گوش چكانده شود، از جريان چرك گوش جلوگيرى مى‏كند.

11- كمپرس با آب دم‏كرده آن از ورم كردن عضو ضربه خورده جلوگيرى مى‏نمايد.

تذكر: مضر معده و كبد است، اگر تازه آن مصرف شود ايجاد مسموميت مى‏كند

مصلح آن؛ مستكى- انيسون مى‏باشد.

طبيعت برگ گیاه سماق‏:

كمى گرم و خشك است.

خواص درمانى برگ گیاه سماق‏:

1- آن را بجوشانيد و ضماد كنيد، زخمهاى كهنه را درمان مى‏كند.

2- آن را بجوشانيد و آبش را به بدن بماليد. خارش بدن را تسكين مى‏دهد.

3- شاخ و برگ و جوانه آن را مخلوط بكوبيد و به صورت مرحم درست كنيد و با آن لثه‏ هاى را ماساژ دهيد. از خونريزى لثه جلوگيرى مى‏كند.

4- شاخ و برگ آن را بجوشانيد. و به صورت مرحم هر شب ضماد نماييد. كك ‏و مك صورت را برطرف مى‏سازد.

5- شاخ و برگ و جوانه آن را مخلوط نموده و بجوشانيد و با آب صاف‏ كرده آن چشم را بشوييد. ورم چشم را درمان مى‏كند.

6- آن را بسيار نرم بكوبيد و با كمى آب دم كنيد و ضماد نماييد. موها را سياه مى‏كند.

7- حقنه يا اماله يا تنقيه با دم‏كرده آن براى درمان زخم روده ‏ها و اسهال خونى و تسكين دل‏درد مفيد است.

8- ماليدن محلول پخته آن با آب بارهنگ براى زخمهاى بد و ضماد آن روى ستون فقرات و بيخ آلت تناسلى مرد. براى جلوگيرى از سلس البول و سستى اعضاء مفيد است.

9- ضماد آن بر معده اطفال اسهال را قطع مى‏كند و اجزاء داخل شكم را تقويت مى‏نمايد.

خواص درمانى صمغ گیاه سماق معمولى‏:

1- اگر خورده شود. خيلى يا بس و خشك‏ كننده و محلّل است.

2- ضماد آن براى به هم آوردن جراحات و تسكين درد دندان پوسيده مفيد است.

منابع و مواخذ

Previous گیاه فرنجمشک بادشكن وضدّ تشنّج
Next گیاه اسفرزه رفع گرفتگی صدا
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فهرست موضوعی مقاله