جستجو
< همه موضوعات

گیاه زوفا مفید برای سرماخوردگی

گياه زوفا گياهى است از خانواده‏Labiatae ، كه داراى گونه ‏هاى متعددى است، اين‏گونه گياهى است به صورت درختچه با ساقه‏ هاى فرعى كوتاه، ارتفاع آن 60- 30 سانتى‏متر و بيشتر به شكل بوته ‏اى مى‏باشد كه قسمت پايه ساقه‏ هايش چوبى است.

گیاه زوفا

نام‏هاى ديگر گياه زوفا:

زوفاى يابس- زوفا يابس- حسل- جسمى- گل پونه.

Hysope- Hyssope- Hysope Officinale- Hyssop- Hyssopus-

مشخصات گياه زوفا:

برگ‏هاى گیاه زوفا سبز خط دار كوچك باريك و نوك ‏تيز و معطر و زود افت دارد كه از تقاط مختلف ساقه بدون دمبرگ در كنار هم و متراكم خارج مى‏شوند.

ريشه گیاه زوفا ضخيم است و از آن ساقه ‏هاى متعددى بيرون مى ‏آيد و گياه را به صورت بوته پرپشتى شبيه درختچه نشان مى‏دهد. ميوه گیاه زوفا چهارخانه است. اين گياه در مناطق مختلف اروپا، هند، تركيه، شوروى سابق و ايران انتشار دارد. در ايران در مناطق شمال‏ غربى و در بلوچستان ديده مى‏شود، در هند نيز در دامنه ‏هاى هيمالاياى غربى از كشمير تا كومائون انتشار دارد.

طبيعت گياه زوفا:

گرم و خشك است.

خواص درمانى گياه زوفا:

1- محرك و بادشكن است، براى درمان سرماخوردگى و سرفه و ناراحتى‏هاى ريوى استفاده مى‏شود،

نيرو دهنده و مقوى معده و خلط آور و مدرّ است،

گیاه زوفا براى بيمارى‏هاى ريه به‏ خصوص نزله زكامى كه با خشونت سينه و سرفه و ترشحات زياد رطوبى همراه باشد و همچنين براى بيمارى سل نافع است.

2- آب دم‏كرده آن را با آب سداب مخلوط و با عسل شيرين كنيد و بنوشيد، براى درمان ورم گرم ريه و تنگى‏ نفس و آسم و كشتن كرم معده و تحليل و اخراج بادهاى غليظ جمع‏ شده در معده مفيد است.

3- آب دم‏كرده گیاه زوفا را با سكنجبين مخلوط نموده و بخوريد، مسهل خوبى براى رفع اخلاط غليظ مى‏باشد.

4- مضمضه دم‏كرده آن با سركه براى تسكين درد دندان مؤثر است.

5- ضماد گیاه زوفا با آب براى تحليل ورم‏هاى گرم مؤثر است.

6- ضماد آن با سركه رقيق براى تحليل ورم‏هاى سرد و خون‏ مرده كه در پلك چشم مانده باشد مفيد است.

تذكر: براى كبد مضر است‏

مصلح آن: ضمغ عربى يا انار ترش مى‏باشد.

تركيب شيميايى گل گیاه زوفا:

گوگرد- كامفر- رزين- ماده عامل تلخ- اسانس شامل ال. پينوكامفن و پينن.

خواص درمانى گل زوفا:

1- پانزده تا بيست گرم از آن را در يك ليتر آب جوش ده دقيقه دم كنيد و روزى سه فنجان از آب صاف‏ كرده آن را به نوبت بنوشيد، خلط آور است،

تب‏هاى اوليه امراض مختلف را قطع مى‏كند، زكام‏هاى نزله ‏اى مزمن و سرفه و برونشيت و سينه‏ پهلو و انواع عفونت ريه و شن كليه و يرقان را درمان مى‏كند،

ورم طحال را درمان مى‏كند، ضعف معده و كم‏ خونى دختران جوان در مرحله بلوغ را برطرف مى‏سازد،

لطيف‏ كننده اعضاء بدن است، از بين برنده ورم‏هاى سطحى و داخلى بدن بخصوص براى مداواى ورم شش‏ها بسيار مفيد است،

كم ‏كننده اثر سموم جانوران زهرى و گزنده است، جلوگيرى‏ كننده از ريزش مو و بازسازى مو در افرادى كه موى آنان مى‏ريزد، سرعت جريان خون را تنظيم مى‏كند، رنگ رخساره را نيكو مى‏سازد.

2- آن را با ريشه اريسا مساوى بجوشانيد و آب آن را بنوشيد، آسم و تنگى‏ نفس پيران را درمان مى‏كند.

3- قرقره با آب جوشانده آن. براى رفع لوزتين مفيد مى‏باشد.

منابع و مواخذ

Previous گیاه اکلیل کوهی مفید برای تنگی نفس
Next گیاه زنجبیل مقوی معده
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله