جستجو
< همه موضوعات

گیاه زعفران قاعده آور

گیاه زعفران گياهى است از خانواده زنبق‏lridaceae ، چندساله و كوتاه و ارتفاع حدود يك وجب يا بيست سانتى‏متر.

گیاه زعفران

نام‏هاى ديگر گیاه زعفران:

حساد- زعقران- سانران- بخوان- رفون- كيسر- كروكو- لركيماس- صفران-

Crocus- Safran- True. Saffron- safran. Officinal- Safran. Cultive- Saffron

مشخصات گیاه زعفران:

گیاه زعفران برگ‏هاى دراز و خطى مانند تره به رنگ سبز زيبا به طول حدود ده سانتى‏متر كه مستقيما از پياز زيرزمينى خارج مى‏شود،

گل‏هاى آن زيبا و به رنگ بنفش و شكل قيف با لوله دراز و باريكى كه به شش قسمت منتهى مى‏شود و در داخل آن‏ها سه عدد پرچم و خامه و كلاله و تخمدان زعفران قرار دارد.

پياز اين گياه كروى و سخت و گوشت‏دار است و از پوسته ‏هاى نازكى پوشيده‏ شده كه رنگ پوسته خارجى آن قهوه ‏اى سير است.

موطن اين گياه اسپانيا است، در كشمير و هندوستان و ايران در مناطقى از خراسان، قائنات و جندق و برخى مناطق ديگر كاشته مى‏شود.

خواص درمانی گیاه زعفران

زعفران داراي بويي قوي و طعم تلخ مي باشد :
۱)خوردن چاي زعفران باعث هضم غذا مي شود
۲)اثر مسكن درد دارد
۳) قاعده آور است .
۴)باعث تحريك اعصاب مي شود
۵)زعفران خون ساز است و گردش خون را آسان مي سازد
۶)مصرف زعفران خونريزيهاي بعد از زايمان را از بين مي برد .
۷)قواي جنسي را تقويت مي كند
۸)كبد را تصفيه و قوي مي سازد
۹)سرفه را رفع و اثر مفيد روي درمان برونشيت دارد
۱۰)كليه و مثانه را پاك مي كند
۱۱)آرام بخش و خواب آور است
۱۲)زعفران ضد تشنج است
۱۳)گاز معده را برطرف مي كند
۱۴)ادرار آور است
۱۵)و اگر بالاخره مي خواهيد هميشه شاد و خندان باشيد زعفران بخوريد

طبيعت گل زعفران‏:

گرم و خشك است.

تركيب شيميايى گل زعفران‏:

اسانس روغنى فرّار- ماده ‏اى به نام سافرانين- سافرانول- بتا. گاما. كاروتن- پيكروزينوزيد- كرونسين- كروستين- پيكر و كروسين- پيكروسين- ليكوپن- خاكستر- آب.

خواص درمانى گل زعفران‏:

1- آن را بخوريد، تحريكات دماغى را كم مى‏كند، خروج ادرار و تعريق پوست را زياد مى‏نمايد، خون را غنى مى‏كند و جريان آن را تسهيل و تسريع مى‏نمايد، براى بيرون ريختن دانه‏ هاى سرخك مفيد است،

دردهاى معده و عصبى، تشنج و سرفه‏ هاى تشنجى و هيسترى را درمان مى‏كند، اخلاط بلغمى مغز و دستگاه عصبى را دفع مى‏نمايد، قلب را تقويت مى‏كند.

2- خوردن آن مخلوط با عسل مهيج سلسله پى ‏هاست، نشاط و خنده ايجاد مى‏كند، براى خرد كردن سنگ مثانه مفيد است.

3- مطبوخ دو گرم از آن در يك ليتر آب جهت درمان خونريزى زير پوست و آبسه مفيد است.

4- پانزده گرم از آن را در يك ليتر آب جوش دم كنيد و هر روز دو تا سه فنجان از آن را به نوبت بنوشيد.

مسكّن و مقوى بدن و نيروبخش است، محرك قوه باه و مقوى كبد و جهاز تنفسى مى‏باشد، حواس و مغز را تقويت مى‏كند، داراى آثار مهمى در معالجه اختلالات قاعدگى است و قاعدگى را باز مى‏كند و درد كمر را كه توأم با اختلال در قاعدگى است آرام مى‏كند، براى رفع تشنجات معده و درد معده مفيد است.

5- هر روز يك نخود از آن را بساييد و با گلاب مخلوط نموده و بخوريد. ورم كيسه صفرا را برطرف مى‏سازد.

6- شش نخود تا نيم مثقال زعفران را در شربت قند حل نموده موقع وضع حمل به زنى كه مى‏خواهد وضع حمل كند بخورانيد. زايمان او را آسان مى‏سازد.

7- آن را نرم بساييد و با گلاب خالص مخلوط نموده و گاه‏گاهى بر شيقيه بماليد. سردرد شقيقه را تسكين مى‏دهد.

8- آن را با نشاسته هر شب ضماد كنيد. لك‏هاى قهوه ‏اى صورت را برطرف مى‏سازد.

9- بچه ‏هائى كه مى‏خواهند دندان دربياورند و جاى دندان خارش زياد دارد زعفران را با عسل يا گلسيرين مخلوط كنيد و روى لثه بماليد بهبود حاصل خواهد شد.

10- مشمع زعفران را روى موضعى كه خون مرده است بگذاريد، بهبود مى‏يابد.

11- ماليدن آن به چشم با گلاب براى افزايش ديد و ورم ملتحمه چشم و التيام جرب و جراحت چشم مفيد است.

12- شياف آن براى درد رحم و مقعد مفيد مى‏باشد.

13- اگر آن را با جوزبويا نرم بسايند و از جلو به خود برگيرند. جهت درمان زنانى كه به علتى باردار نمى‏شوند مفيد است.

14- مقدارى از آن را در شير فرفيون مخلوط كنيد و روى عضوى كه درد دارد ضماد نماييد، درد را زايل مى‏سازد.

15- زعفران سالم و نكوبيده و مرغوب را در شيشه ‏اى سربسته بريزيد و هر روز چند بار در طول روز آن را بو كنيد. آرام‏بخش و خواب ‏آور است، ضعف بويايى را برطرف مى‏سازد.

تذكر:

بوييدن گرد نرم زعفران باعث سردردهاى شديد و سرگيجه و رعشه مى‏شود،

خوردن آن اشتها را ضعيف مى‏كند، قى‏ آورد است، قولنج ايجاد مى‏كند، مضر كليه است،

در زنان حامله باعث سقط جنين مى‏گردد، مصرف طولانى آن اختلال هواس مى ‏آورد و مضر اعصاب است.

مصلح آن:

انيسون- سكنجبين مى‏باشد.

منابع و مواخذ

Previous گیاه زنجبیل مقوی معده
Next گیاه ترب دفع کننده سنگ کیسه صفرا
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله