جستجو
< همه موضوعات

گیاه زردار

ريشه- زردار

 

شناخت گیاه زردار

نام‏هاى ديگر:Pavonie -Pavonia

مشخصات:

گياهى است از خانواده پنيرك‏Malvaceae ، پوشيده از كرك، برگ‏هاى آن داراى 5- 3 تقسيم و يا لوب مى‏باشد. گل‏هاى قرمز و منفرد دارد و اگر برگ‏هاى آن وقتى كه مالش داده شود عطر مطبوعى متصاعد مى‏گردد. اين گياه مخصوص مناطق گرم و حاره است. در شمال غرب هند در بوند لخاند، سند و بلوچستان و همچنين در بنگال انتشار دارد.

خواص درمانى:

آب جوشانده آن را بنوشيد. تونيك و مبردّ و بادشكن و تب‏ بر است، قابض و خنك كننده است، اسهال خونى را معالجه مى‏كند.

 

منابع و مواخذ

Previous درخت زیتون
Next گیاه زیبا
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله