جستجو
< همه موضوعات

گیاه راتانیا

راتانيا

شناخت گیاه راتانیا

نام‏هاى ديگر:

كرامرى‏

Ratanhia officinal- Krameria roots- Peruvian rhatany- Radix ratanhia

مشخصات:

گياهى است از خانواده‏Leguminosae كه سابقا آن را از خانواده‏Polygalaceae طبقه ‏بندى كرده‏اند. درختچه‏ اى است پرشاخه و برگهاى متناوب. گلهاى آن قرمز به صورت گروهى در انتهاى شاخه گل ‏دهنده ظاهر مى‏شود. ميوه آن كروى پوشيده از تيغ مى‏باشد. ريشه گياه كه قسمت مورد استفاده چوبى است با پوستى كلفت، رنگ پوست قرمز تيره ولى رنگ مغز چوب زرد كثيف است كه بدون بو و طعمى تلخ مى‏باشد. اين ريشه ضخيم و گره‏ دار است، ريشه اصلى به قطر حدود پنج سانتيمتر و قطر انشعابات ريشه از يك سانتيمتر تجاوز نمى‏كند و به شكل قطعاتى به طول بيست تا سى سانتيمتر عرضه مى‏شود. اين گياه بومى پرو- بوليوى و مناطق مختلف آمريكاى جنوبى است، اين گياه تا حال در ايران ديده نشده ولى در بازار دارويى عرضه آن معمول بوده است.

ريشه راتانيا

تركيب شيميايى:

نوعى تانن به نام شيميايى راتانياتانيك‏اسيد كه شبيه اسيد كاشوتانيك مى‏باشد و آلكالوئيدى به نام راتانين.

خواص درمانى:

1- يك‏صد و پنجاه گرم از آن را نيمكوب نموده و در يك ليتر آب مقطر به مدت دوازده ساعت بخيسانيد بعد با فشار صاف نموده و تفاله آن را در نيم ليتر آب مقطر جديد باز دوازده ساعت بخيسانيد و آن را هم با فشار صاف كنيد بعد هر دو آب مقطر را مخلوط نموده بگذاريد ته ‏نشين شود، سپس آب صاف روى آن را بگيريد و در حمام ماريه در حد غلظت عصاره آن را قوام آوريد و هر صبح و شب هر بار يك قاشق غذاخورى از آن را با يك شربت مخلوط نموده بخوريد. تونيك است، براى بند آوردن خونريزى‏ها مؤثر است، بسيار قابض است و براى بند آوردن اسهال ساده و اسهال خونى بسيار مؤثر مى‏باشد، براى رفع ترشحات لزج و اختلالات عادت ماهيانه و تقطير البول و ترشح غير مداوم ادرار مفيد است.

2- اگر به صورت پماد مصرف شود شقاق پستان را معالجه مى‏كند.

3- از آن شياف درست كنيد و استعمال نماييد. براى معالجه بواسير و شقاق ركتوم خيلى مفيد مى‏باشد

 

منابع و مواخذ

Previous گیاه دیژیتال
Next گیاه رازقی
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله