جستجو
< همه موضوعات

گیاه دیژیتال

ديژيتال‏

شناخت گیاه دیژیتال

نام‏هاى ديگر:

ديجيتال- گل انگشتانه- گل انگشتانه ارغوانى- ديژيتال ارغوانى‏

Digitale pourpree- Gantelee- Doigtier- Grande digitale- gant de notre. dame- Common- Foxgliove- Purple- Foxglove- Digitalis. purpurea

مشخصات:

گياهى است از تيره گل ميمون و از خانواده‏Scrophulariaceae ، دوساله يا سه ‏ساله و علفى كه بلندى آن نيم تا 5/ 1 متر و ساقه آن استوانه ‏اى و پوشيده از تار است، رنگ ساقه آن در قسمتهاى پايين سبز و در قسمت جوانه ساقه به علت وجود تار غبارى است. برگهاى آن بيضى، بزرگ، پهن، نوك ‏تيز و دندانه ‏دار است و در پايين ساقه برگها با دمبرگ دراز و در قسمت بالاى ساقه بدون دمبرگ و چسبيده به ساقه ‏اند، سطح فوقانى برگ پوشيده از تار است. گلها به شكل انگشتانه آويزان به رنگ‏ قرمز ارغوانى و گاهى سفيد مايل به ارغوانى به صورت سنبله در قسمت انتهايى شاخه گل‏ دهنده در اوايل تابستان ظاهر مى‏شوند. ميوه آن داراى تخم‏هاى زياد و كوچك و قهوه ‏اى‏ رنگ است. ريشه آن عمودى و مخروطى مى‏باشد. اين گياه به ‏طور خودرو در جنگلها و اراضى سيليسى مناطق مختلف اروپا و در ايران در باغچه‏ ها كاشته مى‏شود. گونه ديگرى از اين گياه به نام ديژيتال يا گل انگشتانه يونانى وجود دارد كه خواص مشابه دارد ولى سمّيت آن خيلى بيشتر است و با دز كمترى مصرف مى‏شود.

برگ ديژيتال‏

تركيب شيميايى:

گليكوزيدهاى ديژيتوكسين، ديژيكورين، ژپتوكسين، ژيتالين، ژيتورين، استروسپزيد، ديژيتالينوم، ديژينوم، ورم- ديژيتوكسى‏ژنين- ژيتوكسى‏ژنين- ژيتاتوكسين- گلوكوژيتاتوكسين- پورپوره‏آگلوكوزيدA و-B اودوروزيد-H ديژيتالين- ديژيتالونين- ديژيپروزيد- اينوزيتول- لوتئولين- تانن- مواد چرب- تعدادى اسيد

خواص درمانى:

اگر با احتياط و نظر پزشك و با توصيه پزشك مصرف شود. محرك و مقوى است، تونيك قلبى است و براى بعضى از ناراحتى‏هاى قلب تجويز مى‏شود، در مورد استسقاء لحمى و انواع استسقا تجويز مى‏شود، براى رفع تبهاى نوبه ‏اى و تبهاى زايمان و تبهاى حصبه ‏اى مؤثر است، براى درمان صرع، ذات ‏الريه، رماتيسم مفصلى، درد رماتيسم حاد در مواقعى كه تب به چهل درجه برسد مؤثر مى‏باشد، براى رفع احتلام در خواب نافع است.

تذكر:

اين گياه كمى سمى است و خوردن بيش از حدّ مجاز يا مصرف مداوم يا طولانى آن موجب اسهال و قى شديد و آشفتگى مى‏شود و علاوه بر ايجاد سرگيجه براى كليه مضر است و ممكن است در مقدار ترشح ادرار اثر بگذارد.

منابع و مواخذ

Previous گیاه دیوآلوبالو
Next گیاه راتانیا
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله