جستجو
< همه موضوعات

گیاه دم شیر قلبی

گياه دم‏ شير قلبى‏

شناخت گیاه دم شیر قلبی

نام‏هاى ديگر:

فراسيون القلب- ذنب الاسد- گياه‏مادر

Leonure- Agirpaume- Queue de lion- Cardiaque- Motherwort Lion’s tail- Heart wort- Trilobata- Common mother wort

تركيب شيميايى:

اسانس- رزين- تانن- ساپونين- لئونورين- گلوكوزيد تلخ- يك ماده تلخ محلول در الكل- ماده استاچيدرين- چند اسيد آلى‏

ويتامينهاى‏C -A در اين گياه وجود دارد.

مشخصات:

گياهى است از خانواده نعناLabiatae و پايا، ساقه آن چهارگوش و بلند است و ارتفاع آن تا يك متر مى‏رسد. برگهاى آن متقابل و داراى بريدگى‏هاى عميق است كه معمولا برگ را به سه قسمت عمده تقسيم مى‏كند، هر قسمت از برگ نوك‏ تيز و دندانه‏ دار و شكل كلى برگ پنجه‏ اى است. گلهاى آن كوچك به رنگ قرمز روشن مخلوط با سفيد مى‏باشد كه به طور گروهى بيشتر در محل اتصال برگهاى فوقانى ساقه به محور ساقه در تابستان ظاهر مى‏شود. اين گياه گونه‏ هاى مختلفى دارد و در نقاط مرطوب كنار جاده‏ ها و اراضى غير مزروع در مناطق اروپا، آسيا، آفريقاى شمالى (الجزيره) به‏ طور خودرو مى‏رويد، در ايران سه گونه از آن گياه ديده مى‏شود.

خواص درمانى:

آب دم‏كرده آن را بنوشيد. ترشح عرق را زياد و خوش‏بو مى‏كند، محرك و مقوى قلب است و تپش قلب را آرام مى‏كند، عمر را دراز مى‏نمايد، بخارهاى ماليخوليا از قلب را برطرف مى‏سازد و روح را شاد و فرح ‏انگيز مى‏كند، باعث خروج مواد داخل رحم پس از وضع حمل مى‏گردد، اضطراب و بى‏خوابى را برطرف مى‏نمايد، ترشحات ماهيانه را تحريك مى‏كند و افزايش مى‏دهد و در موارد تأخير يا قطع عادت ماهيانه در زنان جوان كه دليل خاص فيزيولوژيكى ندارد مفيد است، فشارخون را كاهش مى‏دهد آرامبخش و محرك رحمى در دوران سخت زايمان است.

تذكر: 

كودكان زير دو سال و زنان باردار و مادران شيرده و كسانى كه اختلالات انعقاد خون در رگهايشان دارند و اشخاصى كه داروهاى ديگرى براى آرامبخش و قلبى و فشارخون مصرف مى‏كنند مجاز نيست.

 

منابع و مواخذ

Previous گیاه دنبلان
Next گیاه دم اسبی
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله