جستجو
< همه موضوعات

گیاه دم اسبی

گياه دم ‏اسبى‏

شناخت گیاه دم اسبی

نام‏هاى ديگر:

دم‏ اسب- علف هفت ‏بند- ذنب الخيل- ذنب الفرس- آمسوخ‏

Queue de renard- Queue de cheval- Horse tail- Scouring rush- Pewter wort- Shave grass- Corncob plant- Bottle brush- Equisetum

مشخصات:

گياهى است از تيره‏Equisetaceae ، به‏ طور كلى گياهان جنس دم‏اسب از گياهان بى گل و نهانزادان آونددار چندساله هستند. همه آنها داراى برگهاى كوچك رشد نكرده ‏اند به‏ طورى كه ساقه هوايى آنها ظاهرا بدون برگ است ولى وقتى خوب دقت شود در گره ‏ها و بندهاى متعددى كه ساقه دارد برگهاى رشد نكرده‏ اى به صورت فلسهاى كوچك سيليسى و لخت ديده مى‏شود. دم ‏اسب دو نوع ساقه هوايى دارد، ساقه ‏هاى بارور كه در اوايل بهار ظاهر مى‏شوند و رنگ آنها قرمز بدون سبزينه و ديگرى ساقه ‏هاى نازا كه پس از آن ظاهر مى‏شوند و رنگ آنها سبز و كمى قطورتر است.

ساقه زيرزمينى آن بسيار دراز و افقى و بندبند است و در هر بند تورمى غده‏ اى شكل ديده مى‏شود و ريشك هاى آنكه بر ساقه زيرزمينى اتصال دارند در خاك فرورفته ‏اند. دم ‏اسبى از علفهاى هرز لجوج و مبرم است كه معمولا در نقاط مرطوب در جوى‏ها و باتلاقها مى‏رويد. بلندى آن 60- 50 سانتيمتر است. اين گياه در اروپا و آسيا انتشار دارد. در هند در ارتفاعات هيماليا و در ايران در مناطق شمال، گرگان، بندر گز، پيربازار رشت و در آذربايجان، تبريز و رنجناب به‏ طور خودرو ديده مى‏شود.

طبيعت آن: كمى سرد و خشك است.

تركيب شيميايى:

يك ماده تلخ- روغن چرب- نوعى ساپونين- سلنيوم- سيليس- ماده اكيستين- اكسيتونين- سيليسيك‏اسيد- لينولئيك اسيد- اكساليك‏اسيد- اكيستيك‏اسيد- ماليك‏اسيد

خواص درمانى:

1- چهل گرم از آن را در پانصد گرم آب نيم ساعت بجوشانيد و آب صاف‏ كرده آن را در طول روز به مرور بنوشيد. معرق و مدرّ و قابض است، در موارد استسقا و سنگ كليه و ناراحتى‏هاى كليوى تجويز مى‏شود، براى معالجه رماتيسم و سوزاك و ناراحتى‏هاى مجارى ادرار مفيد است، مسكّن و ضد درد و بادشكن مى‏باشد، براى رفع حالت تب در معده و كبد نافع است، براى قطع ترشح مفرط زايد بر حد اعتدال عادت ماهيانه مصرف مى‏شود، بند آورنده خونريزى از اعضاى مختلف بدن است و خونريزى رحمى را بند مى‏آورد، سرفه‏ هاى مزمن و تنگى ‏نفس را درمان مى‏كند،

براى رفع ورم گرم كبد و اقسام اسهال‏هاى گرم در مواردى كه تب نباشد مؤثر است، براى درمان زخم روده و جراحت مثانه مؤثر مى‏باشد، براى رفع اخلاط خونى و زخمهاى واريسى و وجود قند خون در ادرار مفيد است.

2- اگر مدتى خورده يا تنقيه شود. براى گوشت آوردن فتق و التيام روده قطع ‏شده مفيد است.

3- ضماد آن براى التيام جراحتهاى سخت و عصب قطع‏ شده و ورم مقعد و ورمهاى گرم مفيد است.

4- ريختن گرد آن در بينى براى بند آوردن خونريزى از بينى نافع است.

5- از خاكستر گياه براى رفع اسيد معده و رفع سوءهاضمه استفاده مى‏شود.

تذكر: 

مولّد سودا مى‏باشد، اين گياه بايد دور از دسترس كودكان قرار گيرد، مادران شيرده از خوردن آن پرهيز كنند، به علت اينكه موجب نقايص مادرزادى مى‏شود زنان باردار بايد از مصرف آن اجتناب كنند، اگر در حين مصرف ناراحتى از قبيل اختلال در معده و اسهال ايجاد شد از مقدار مصرف آن كاسته شود يا به كلى مصرف قطع گردد.

 

منابع و مواخذ

Previous گیاه دم شیر قلبی
Next گیاه دویتزیا
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله