جستجو
< همه موضوعات

گیاه خون سیاوشان

خون‏ سياوشان‏

شناخت گیاه خون سیاوشان

نام‏هاى ديگر:

خاطر الزجاجى- ايى‏قارداش‏قانى- دم التنين- دم الثعبان- خون‏سياوش- قاطر الدم- دم الاخوين- قرمزدانه.Sang .dragon -Dragon’s blood .

مشخصات:

خون‏ سياوشان ماده رزينى به رنگ قرمز مايل به قهوه‏ اى است كه از برخى درختان گرفته مى‏شود و مهمترين و معروف‏ترين گياهى كه از آن خون ‏سياوشان گرفته مى‏شود درختى است از خانواده خرماPalmaceae ، كه تنه اصلى آن دراز و استوانه‏اى مانند نخلها مى‏باشد. برگهاى آن مركب درختى كه از آن داروى خون‏ سياوشان گرفته مى‏شود

از برگچه‏ هاى باريك و دراز و نوك ‏تيز با دمبرگ است. گلهاى آن مانند نخلهاى نر و ماده جداگانه روى دو پايه جدا قرار دارند. ميوه آن به اندازه گيلاس و بيضى ‏شكل است و پس از اينكه كاملا رسيد ماده رزينى قرمزرنگى آن را فرامى‏ گيرد به ‏طورى كه حتى فلسهاى سطح خارجى ميوه را نيز مى‏پوشاند. اين درخت در مغرب هندوستان و مناطق شرقى سوماترا و غرب بورنئو مى‏رويد. خون سياوشان بى‏ بو و بى‏ طعم است و اگر آن را بسوزانند بوى سقز كمى معطر از آن استشمام مى‏شود و اگر نازك باشد به رنگ قرمز زيبا و كمى شفاف است كه اگر آن را روى كاغذ بكشند از خود اثرى باقى نمى‏گذارد، در الكل و سولفورددوكربن و كلروفورم و بنيزين حل مى‏شود.

طبيعت آن: خيلى سرد و خشك است.

تركيب شيميايى:

مواد دراكوآلبان، دراكورزن، دراكورزيتانول و بنرول‏استيك‏استر- ماده رنگين شامل دراكوكامين و دراكوروبين- اسانس.

خواص درمانى:

1- دو تا پنج گرم از آن را بخوريد، براى رفع قطع و حبس خون از جميع اعضاى باطنى و التيام قروح و ردع و سيلان فضولات و تقويت معده و زحير مفيد است، مسكّن و تونيك و قابض است، براى درمان سوءهاضمه و رفع وجود خون در ادرار و بيمارى اسپرو و تسكين درد معده مفيد است، بلغم را دفع مى‏كند.

2- شش نخود از آن را با مقدارى شكر بساييد و آن مقدار مخلوط شده را سه قسمت كنيد و هر شب موقع خواب يك قسمت از آن را بخوريد. سياه‏ سرفه را درمان مى‏كند.

3- دو تا پنج گرم از آن را با زرده تخم ‏مرغ مخلوط كنيد و بخوريد. براى قطع خونريزى داخلى مفيد است، براى ترميم و گوشت آوردن زخمها نافع است، معده را خنك مى‏كند و حرارت روده ‏ها و كبد را كاهش مى‏دهد و براى تقويت معده و بند آوردن شكم‏ روش و اسهال خونى و صفراوى و به هم آوردن شقاق مقعد و بواسير مؤثر است.

4- آن را به چشم بماليد، براى تقويت ديد و ترميم جراحتهاى چشم نافع است.

5- ماليدن آن به دندان براى تقويت لثه مؤثر است.

6- پاشيدن گرد آن روى جراحتها براى قطع خونريزى و به هم آوردن و چسبانيدن زخم تازه در هر عضوى كه باشد مؤثر خواهد بود.

تذكر: 

براى كليه مضر است و مصلح آن كتيرا مى‏باشد.

منابع و مواخذ

Previous گیاه خیری
Next گیاه خیارخر
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله