جستجو
< همه موضوعات

گیاه خارخاسک

گياه خارخسك‏

شناخت گیاه خارخاسک

مشخصات:

گياهى است از خانواده‏Zygophyllaceae جنس‏Tribulus ، يك‏ساله علفى و خودرو و داراى ساقه‏ اى خوابيده روى زمين و خزنده و پوشيده از كرك يا تارهاى ابريشم مانند. برگ‏هاى آن مركب زوج شانه‏اى با 8- 5 جفت برگچه، اين برگها تا حدودى شبيه به برگ نخود ولى چسبناك و با بوى نامطبوع است. ميوه آن گرد و سه‏ پهلو و داراى پنج قسمت مى‏باشد كه اطراف ميوه خارهاى تيز وجود دارد. گل‏هاى آن زردرنگ است. اين گياه در خرابه‏ ها و نزديك آب‏ها و بيشه‏ ها مى‏رويد. واريته‏ هايى از اين گياه در ايران در اطراف تهران، قم، راجرد و آذربايجان در خوى، در شمال ايران، در فارس، در خراسان و در شاهرود، بسطام، بين دامغان و سبزه‏وار مى‏رويد، اين گياه در هند نيز در سرتاسر شبه قاره تا ارتفاع 4000 مترى كشمير انتشار دارد.

طبيعت آن مركب القوا يا معتدل مى‏باشد.

خواص درمانى:

1- آب دم‏كرده آن را بنوشيد.

قابض و ضد انگل شكم است، مدرّ و قاعده ‏آور است و جنين را سقط مى‏كند، ترشح شير را افزايش مى‏دهد، نيروى جنسى را زياد مى‏كند.

2- آب تازه آن را بگيريد و در روغن كنجد آن‏قدر بجوشانيد تا آب تمام شود و روغن باقى بماند. ماليدن همراه با خوردن بيست و هشت گرم از آن با شيره خرما يا عسل براى تقويت نيروى جنسى و درخشان كردن رنگ و رخساره و تسكين درد مفاصل و درد كمر مفيد است.

3- آب جوشانده آن در استعمال خارجى براى مداواى بيمارى‏هاى پوست و جرب مصرف مى‏شود.

ميوه خارخسك‏

نام‏هاى ديگر:

خار سه گوش- خاركوهك- شكرخنج- شكوهنج- حمص الامير- خرخاسك- خارسه ‏كوهك- خسك- خسك‏دانه- حسك‏دانه- حسك- شكرهنج- پيكل- حر- حروا- خارسك- سه‏ كوهك- خارسوهك- هرواد

تركيبات شيميايى:

يك نوع آلكالوئيد- اسانس روغنى فرّار- روغن ثابت- رزين- هرمين- املاح نيترات-

خواص درمانى:

1- بيست گرم از آن را بجوشانيد و آب صاف‏كرده آن را بنوشيد. براى تقويت كبد و كليه نافع است، حركات دودى حالب را تشديد مى‏نمايد، درد مثانه را تسكين مى‏دهد، خنك ‏كننده و تونيك است، براى اعتدال بخشيدن به اخلاط عامل مؤثرى است، براى نقرس مفيد است، اسهال خونى و انواع خونريزى‏هاى داخلى را بند مى ‏آورد، براى معالجه آبسه‏ ها و زخم‏ها نافع است، ديد چشم را افزايش مى‏دهد.

2- چهل گرم از آن را در يك ليتر آب جوش دم كنيد و آب صاف‏كرده آن را به مرور بنوشيد، سينه‏ پهلو يا ذات‏ الريه و روماتيسم را درمان مى‏كند، سوزاك را برطرف مى‏سازد.

3- آب جوشانده آن را با سكنجبين و يا سركه مخلوط كرده و بخوريد. ضعف كبد در افراد گرم مزاج را درمان مى‏كند.

4- هر روز يك‏صد گرم از آن را در يك ليتر آب بجوشانيد بعد آب صاف‏ كرده آن را با يك ليتر آب كاسنى مخلوط نماييد و صبح و عصر بنوشيد. ادرارآور است، تب سه يك يا تب مالت را درمان مى‏كند.

5- يك‏صد و پنجاه گرم از آن را در يك كيلو و صد گرم شير گوسفند آن‏قدر بجوشانيد تا خشك شود بعد مجددا به همان انداز شير اضافه كنيد و باز آن‏قدر بجوشانيد تا خشك شود و اين كار را سه بار تكرار كنيد بعد خشك‏ شده آن را با نبات نرم بكوبيد و هر روز صبح و ظهر و شب هر بار يك قاشق از آن را بخوريد. براى تقويت نيروى جنسى بى ‏عديل است و براى زياد كردن شير زنان مؤثر خواهد بود.

6- آب دم‏كرده آن را با روغن بادام شيرين مخلوط نموده بخوريد. رنگ رخساره را نيكو و در افراد گرم ‏مزاج قدرت جنسى را زياد و مقدار منى را افزايش مى‏دهد.

7- اگر نخود را در آب تازه آن بخيسانيد و پس از پرورده شدن بخوريد. براى تقويت نيروى جنسى بسيار مؤثر است.

8- هر بار سه مثقال از آن را با سه مثقال كاكل ذرت و سه مثقال پوست خربزه خشك مخلوط نموده و دم كنيد، آب صاف‏كرده آن را بنوشيد، اين كار را هر صبح و شب تكرار نماييد. سنگ كليه و مثانه و مجارى ادرار را دفع مى‏نمايد و ورم‏هاى مجارى ادرارى را نيز تحليل مى‏برد.

9- از آب جوشانده آن به‏ صورت قرقره استفاده كنيد. براى معالجه التهاب و برفك دهان مفيد مى‏باشد.

تذكر:

براى سر مضر است، مصلح آن روغن كنجد و بادام شيرين مى‏باشد.

 

منابع و مواخذ

Previous گیاه خامازور
Next گیاه خلّر
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله