جستجو
< همه موضوعات

گیاه حلبوب

حلبوب‏

شناخت گیاه حلبوب

نامهاى ديگر:

حريف الاملس- خصى‏هرمس- ليثورسطس- طفره‏

Eperviere piloselle- Eperviere- Mouse ear- Common hawkweed- Oreille. de. souris

مشخصات:

گياهى است از خانواده‏Compositae ، علفى و چندساله و خيلى كوچك به‏ طورى كه قسمت عمده گياه گسترده روى زمين است. برگهاى آن تخم ‏مرغى و در قسمت پايين باريكتر و در قسمت نوك برگ پهن‏تر است و به شكل گوش موش مى‏باشد. ساقه ‏هاى گل‏دهنده شلاقى بلند و خميده كه در انتهاى آن طبقى با گلهاى لوله‏ اى زرد در فصول بهار و تابستان ظاهر مى‏شود. پشت برگها و ساقه‏ آن همگى پوشده از كرك سفيد است اين گياه از علفهاى هرز سمجى است كه به ‏صورت گياه غالب در چمنزارهاى خشك مى‏رويد. در تمام مناطق اروپا و آسيا در جنگلهاى تراشيده ‏شده از درخت و چمنزارهاى خشك و در دامنه‏ هاى سنگلاخ كوهستانها مى‏رويد. در ايران نيز در نظير همين نقاط در دامنه‏ هاى البرز، شمال ايران در گيلان در ايسپيلى ييلاق، در شمال غرب ايران در قره‏ داغ و جنگل حسن بيگلو به‏ طور خودرو شناسايى شده است.

طبيعت آن گرم و خشك است.

تركيبات شيميايى:

تانن- يك ماده تلخ- يك رزين- كمى لعاب- در خاكستر گياه مقدار قابل ملاحظه ‏اى منگنز مشخص شده است- در ريشه گياه ماده اينولين وجود دارد.

خواص درمانى:

يك‏صد و پنجاه گرم از تمامى گياه تازه را همراه با ريشه آن شسته و در يك ليتر آب جوش دم كنيد و آب صاف‏كرده آن را با عسل و قند شيرين ساخته و در طول روز فنجان، فنجان بنوشيد. مسهل رطوبتها و صفرا مى‏باشد، خيلى مدّر است، سنگ كليه را دفع مى‏كند، اثر مفيدى روى كبد دارد، آب‏ آوردگى نسوج را برطرف مى‏نمايد، تنگى‏ نفس را رفع مى‏كند، در مورد نقرس و گريپ نتايج شفابخش دارد.

منابع و مواخذ

Previous صمغ حسن لبه
Next گیاه حب القرعان
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله