جستجو
< همه موضوعات

گیاه حب الملوک

حب الملوك‏

شناخت گیاه حب الملوک

نام‏هاى ديگر:

جوز القى- دندبرّى‏

Physic nut- Purging nut- Jequirity bean

مشخصات:

ميوه درختچه ‏اى است كوتاه از خانواده‏Euphorbiaceae ، برگهاى پنجه‏ اى بريدگى ‏دار و برگچه ‏هاى باريك و دراز. ميوه آن در ابعاد يك فندق يا انجير و كمى بزرگتر، پوست آن ضخيم و قسمت خارجى ميوه داراى چند برآمدگى است، رنگ ميوه زرد تيره است كه در داخل آن دانه‏ هاى سمى روغنى گياه قرار دارد، روى پوسته سخت هر دانه را يك پوسته‏ نازك پوشيده كه رنگ آن تيره ولى داراى نقطه‏ هاى بسيار كوچك و سفيدرنگ است.

اين پوسته در جريان بيرون آوردن دانه‏ ها براى استفاده از دانه جدا مى‏شود و رنگ زرد تيره پوسته سخت دانه بدون نقطه ‏ها به چشم مى‏خورد. اين گياه بومى مكزيك و مناطق حاره آمريكاست و در آسيا در مناطق حاره هند مى‏رويد و كاشته مى‏شود، در اغلب نواحى هند به‏ عنوان پرچين از آن استفاده مى‏شود. در ايران تا به حال وجود اين گياه گزارش نشده است.

طبيعت آن گرم و خشك است.

تركيبات شيميايى:

دوفيتوسترول- يك‏فيتوسترولين كه گلوكوزيدى است از فيتوسترول- مواد صمغى رزينى- كورسين يا كوركازين- سوكروز- روغن كوركاس شامل ميريستيك‏اسيد، پالميتيك‏اسيد، استئاريك اسيد، آراشيديك‏اسيد، اولئيك‏اسيد، لينولئيك اسيد.

خواص درمانى:

جنين دانه را جدا سازيد بعد چهار گرم از دانه ‏ها را با پنج گرم رازيانه و آب گرم و عسل مخلوط نماييد و بخوريد، قى ‏آور است و بلغم و صفرا را از راه قى دفع مى‏كند. ضمنا مسهل نيز مى‏باشد، مدر و تونيك اعصاب است، در موارد مارگزيدگى اثر مفيد دارد، براى درمان آسم و صرع و رفع خشونت صدا اثر مفيد دارد.

روغن دانه ‏هاى حب الملوك‏

خواص درمانى:

1- ملين است و در بيمارى‏هاى پوستى استفاده مى‏شود.

2- اگر آن را هم بخوريد و هم به كمر و پشت با فشار بماليد موجب سقط جنين مى‏گردد.

شيره تازه گياه حب الملوك‏

خواص درمانى:

شيره تازه آن را بگيريد و روى بريدگى و ساير انواع زخمها بماليد، از خونريزى آن جلوگيرى مى‏كند و التيام مى‏دهد و ماليدن آن براى معالجه ناراحتى‏هاى پوست از قبيل جرب و اگزما به كار مى‏رود و اگر با پنبه و روى دندان گذارده شود درد دندان را تسكين مى‏دهد.

برگ حب الملوك‏

خواص درمانى:

1- آب جوشانده آن را بنوشيد. ضد انگل است، قرمزكننده پوست است و براى كنترل فلج مفيد مى‏باشد، در موارد رماتيسم به كار مى‏رود، سرفه را تسكين مى‏دهد، اسهال را بند مى ‏آورد، تكرار را در ادرار درمان مى‏كند.

2- تازه آن را بكوبيد و روى جرب بماليد مؤثر خواهد بود.

سرشاخه ‏هاى حب الملوك‏

خواص درمانى:

1- از آن براى مسواك لثه ‏هايى كه متورم هستند استفاده مى‏شود، بسيار مؤثر است.

2- پوست ساقه گرم ‏شده آن را جدا كنيد و عضو از جا دررفته را با آن بپيچيد، باعث بهبودى آن مى‏گردد و اگر آن را روى عضوى كه حيوانى آن را گاز گرفته است بگذاريد التيام مى‏بخشد.

 

منابع و مواخذ

Previous گیاه چیل
Next گیاه حشيشة النور
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله