جستجو
< همه موضوعات

گیاه حب القرعان

حب القرعان‏

شناخت گیاه حب القرعان

نامهاى ديگر:

Petasite- Petasite commun- Chapeliere- Butter. bur- Pestilence wort

مشخصات:

گياهى است از خانواده‏Compositae ، چندساله با برگهاى ريشه ‏اى پهن و قلبى شكل كه با دمبرگى دراز به ريشه متصل مى‏شود، ريشه آن داراى بويى نامطبوع مى‏باشد. گلها به رنگ صورتى يا ارغوانى و گاهى سفيداند. اين گياه در اروپا در فرانسه و ساير مناطق مغرب آسيا، سيبرى و ايران انتشار دارد و معمولا در كنار رودخانه ‏ها و دشتهاى مرطوب مى‏رويد. در ايران در گرگان در زيارت و بندر گز ديده شده است.

برگ حب القرعان‏

تركيبات شيميايى:

يك ماده تلخ- اسانس- لعاب- تانن در آن وجود دارد.

خواص درمانى:

1- اگر تازه آن را روى محل سوختگى بگذاريد در تسكين و التيام آن بسيار مؤثر است.

2- پاشيدن كوبيده خشك آن براى التيام زخمهاى سخت مفيد مى‏باشد.

ريشه حب القرعان‏

تركيبات شيميايى:

انواعى از قندهاى گلوكوز و ساكاروز و اينولين در آن وجود دارد.

خواص درمانى:

سى گرم ريشه و برگ آن را به اندازه مساوى در يك ليتر آب جوش دم كنيد و آب صاف‏كرده آن را به مرور بنوشيد. براى درمان بيماريهاى ريوى، نقرس، سرخك، مخملك، تسكين سرفه و رفع گرفتگى صدا مفيد مى‏باشد.

 

منابع و مواخذ

Previous گیاه حلبوب
Next گیاه حنظل
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله