جستجو
< همه موضوعات

گیاه جعفری اشتهاآور

گياه جعفرى‏ گياهى است معمولا دوساله ادويه‏ اى از خانواده چتريان. برگهاى آن شفاف، به رنگ سبز، داراى بريدگى‏هاى دندانه ‏دار و پرپشت كه در قسمت فوقانى ساقه به شكل نوارهاى بريده باريك درمى‏آيد و بسيار معطر است.

گیاه جعفری

نام‏هاى ديگر گیاه جعفری:

مغدونس- كرفس مغدونس- المغدونس- مغدانوس- بغدونس- فطراساليون- دينار رويه- حزاء- كرفس ماقدونى- واپليهم.

Ache- Parsley- Persil

مشخصات گیاه جعفری:

ساقه‏ هاى گل‏ دهنده آن به بلندى شصت تا هفتاد سانتيمتر است كه در انتهاى آنها گلهاى ريز سبز رنگ به ‏صورت چتر مركب ظاهر مى‏شود. ريشه آن راست و مايل به رنگ زرد است، بوى آن معطر و شبيه به هويج است. ميوه آن كوچك به اندازه دو ميليمتر و به قطر يك ميليمتر به رنگ سبز و داراى بو و طعم بسيار معطر است. در قالب نقاط به منظور استفاده خوراكى كشت مى‏گردد و به ‏طور وحشى نيز در اكثر نواحى اروپا و آسيا و ايران مخصوصا در شاهرود مى‏رويد.

تركيب شيميايى گياه جعفرى‏ :

در هر يك‏صد گرم برگ گیاه جعفرى خام مواد زير موجود است.

آب 85 درصد- پروتئين 6/ 3 درصد- چربى 6/ 0 درصد- هيدراتهاى كربن 7 درصد- خاكستر 2 درصد- كلسيم 203 ميلى‏گرم- فسفر 63 ميلى‏گرم- آهن 2/ 6 ميلى‏گرم- سديم 25 ميلى‏گرم- پتاسيم 727 ميلى‏گرم- تيامين 12/ 0 ميلى‏گرم- رايبوفلاوين 26/ 0 ميلى‏گرم- نياسين 2/ 1 ميلى‏گرم- گلوكوز سمى به نام آپى‏اين- كاروتن- كلروفيل- يد.

ويتامين‏هاى‏A 8500 واحد بين‏المللى‏C -B – 172 ميلى‏گرم‏P -E 1 -E -C 2 – در برگ جعفرى وجود دارد.

خواص درمانى گیاه جعفری:

1- آن را بخوريد. مقوى و اشتهاآور است، استسقا و اسهال را درمان مى‏كند، باعث رشد كودكان مى‏گردد.

2- چند شاخه از تازه آن را در يك فنجان آب جوش دم كرده و آب آن را صاف نموده بنوشيد.

محلل است، كم ‏خونى را برطرف مى‏سازد، گرفتگى صدا را برطرف مى‏نمايد، دل‏ دردهاى فصلى را تسكين مى‏دهد، بواسير خونى و بواسير بادى را درمان مى‏نمايد.

3- سى تا چهل گرم خشك گياه جعفرى‏ را در يك ليتر آب بجوشانيد و روزى سه تا چهار فنجان آب آن را بنوشيد. ادرار را زياد مى‏كند، ورم مفاصل كه همراه با درد باشد و رماتيسم را درمان مى‏كند.

4- هر روز صبح ناشتا خشك آن را نرم كرده در شير گرم بريزيد و بخوريد. آسم يا تنگى‏ نفس را درمان مى‏كند، نزله ‏هاى ريوى را برطرف مى‏سازد و براى سينه مفيد است.

5- گياه جعفرى‏ را در دهان بجويد، بوى بد دهان را برطرف مى‏سازد.

6- يك دسته تازه آن را در آب بجوشانيد و يك هفته هر صبح و شب با آب آن صورت را بشوييد، پوست صورت را زيبا مى‏كند، جوشهاى قرمز پوست را برطرف مى‏سازد.

7- تازه گياه جعفرى‏ را بكوبيد و در الكل بخيسانيد و هر روز صبح و شب دائم بر پوست ضماد كنيد.

غده ‏هاى زير پوست را درمان مى‏كند.

8- براى رفع درد پستان در دوران شيردهى و رفع بندآمدگى شير در پستان روزى دوبار تازه آن را بكوبيد و به مدت بيست دقيقه روى پستان ضماد كنيد.

9- تازه آن را بكوبيد و شبها ضماد كنيد. ترك‏خوردگى پوست را برطرف مى‏سازد، درد چشم را تسكين مى‏دهد، ماشك يا جوش پلك يا گل‏مژه و ورم چركى چشم را درمان مى‏كند.

10- خشك گياه جعفرى‏ را بكوبيد و در شير بريزيد و با آن موضع را ماساژ دهيد. درد اعصاب را تسكين مى‏دهد.

 

طبيعت تخم گیاه جعفرى‏:

گرم و خشك است.

خواص درمانى تخم گیاه جعفرى‏:

1- سى تا چهل گرم از آن را در يك ليتر آب بجوشانيد بعد آب آن را صاف نموده و

در يخچال نگه داريد و روزى سه فنجان به نوبت بنوشيد. مدّر است و مجارى عرق را باز مى‏كند، اسيد اوريك بدن را دفع مى‏نمايد، آب ‏آوردگى بدن يا آماس را درمان مى‏كند، ضد نفخ و بادشكن است، اخلاط لزج را قطع مى‏كند.

2- يك‏صد تا صد و بيست گرم از آن را در يك ليتر آب بجوشانيد و آب صاف‏ كرده آن را بنوشيد. قاعده ‏آور است و قاعدگى‏هاى سخت و دردناك را آسان مى‏سازد، براى تسريع و تسهيل در اخراج جنين مؤثر است، ترشحات غير طبيعى زنان را برطرف مى‏سازد.

3- آن را نرم بساييد و در شير گرم بريزيد و صبح ناشتا بخوريد. گرفتگى صدا و نزله را درمان مى‏كند و درد اعصاب را تسكين مى‏دهد.

خواص درمانى ريشه گیاه جعفرى‏ :

1- تازه آن را مثل كله كاهو پوست بكنيد و بخوريد. رطوبت منجمده در معده را برطرف مى‏كند.

2- يك‏صد گرم تازه آن را در يك ليتر آب بجوشانيد و آب صاف‏كرده آن را بنوشيد. ادرار را زياد مى‏كند و براى سنگ كليه مفيد است، قاعدگى را باز مى‏كند، اشتها را زياد مى‏نمايد و ضد نفخ است.

3- ريشه دوساله آن را در كوره به سرعت بخشكانيد بعد چهل گرم آن را در يك ليتر آب بجوشانيد و آب صاف‏ كرده آن را بنوشيد. براى رفع كند بودن جريان خون مفيد است و زردى يا يرقان را درمان مى‏كند.

4- بيست گرم از آن را در يك ليتر آب جوش دم كنيد و بگذاريد تا به نصف برسد بعد آن را صاف كرده حقنه كنيد، براى كنترل اسهال مفيد است.

 

خواص درمانى اسانس جعفرى‏:

چند مرتبه در روز هر بار يك تا دو قطره آن را روى يك حبه قند بچكانيد و بخوريد محرك و مقوى معده است.

 

منابع و مواخذ

Previous گیاه ذرت برای کاهش کلسترول
Next گیاه بهمن بازكننده انسداد مجارى عروق
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله