جستجو
< همه موضوعات

گیاه بسباسه مقوی معده و فرح آور

گیاه بسباسه درختى دارد از خانواده‏Myristicaceae ، دوپايه به بلندى ده تا بيست متر، زيبا و هميشه سبز با شاخه ‏هاى پراكنده، پوست تنه درخت خاكسترى تيره و گلهاى آن زنگوله‏ اى شكل و كوچك و زردرنگ.

شناخت گیاه بسباسه

نام‏هاى ديگر گیاه بسباسه:

بزمار- ميس- ماسى- گل‏جوز

مشخصات گیاه بسباسه:

 برگهاى آن بيضى، نوك ‏تيز و موجدار، چرمى، سبز براق شبيه به برگهاى نارنج، طول برگها در حدود ده سانتيمتر و رنگ سطح فوقانى آن سبز تيره و رنگ سطح تحتانى آن سبز كم‏رنگ است.

ميوه آن شبيه زردآلو به رنگ زرد ليمويى تا قهوه ‏اى روشن و هنگامى كه كاملا رسيد معمولا از وسط ترك مى‏ خورد و از شكاف ترك آن جدار خشبى شفاف و درخشان و مخملى تورى شكل ناصاف هسته كه بسباسه ناميده شده است

ديده مى‏شود، اين جدار يك عدد هسته قهوه ‏اى ‏رنگ روغنى به نام جوزبويا در بر دارد. اين درخت در مناطق حارّه پرباران هر دو نيمكره زمين مى‏رويد و بومى جزاير هند شرقى و اطراف آن مى‏باشد، در ساير مناطق گرمسير و مرطوب مانند هندوستان، اندونزى، جزاير آنتيل و نواحى آن قسمت از جهان كاشته مى‏شود.

طبيعت گیاه بسباسه :

گرم و خشك است.

تركيب شيميايى گیاه بسباسه:

اسانس روغنى- ماده سمى به نام ميريستى سين.

خواص درمانى گیاه بسباسه:

1- آن را بخوريد. نيروى قابضه دارد، فرح‏ آور است، مقوى معده و باه است، منعظ است و اسپرم را زياد مى‏كند، دهان را خوش‏بو مى‏سازد، به هضم غذا كمك مى‏كند، رطوبت‏ها را خشك مى‏سازد و گازها و نفخ را تحليل مى‏برد، تكرر ادرار كه در اثر رطوبت و برودت حاصل مى‏شود را درمان مى‏كند، درد معده و خونروى از سينه و زخم روده ‏ها را بهبود مى‏بخشد، براى خشك كردن رطوبت‏هاى سينه و ريه و بند آوردن اسهال كهنه مفيد است، رحم را تقويت و خشنود مى‏سازد.

2- اگر مخلوط كوبيده آن با عسل در حمام به پشت زن وضع‏ حمل‏ كرده ماليده شود براى تسكين‏ درد پشت نافع است.

3- شياف آن در مهبل قبل از نزديكى براى حامله شدن كمك مى‏نمايد.

تذكر:

مضرّ كبد است و سردرد ايجاد مى‏كند.

منابع و مواخذ

Previous درخت فندق مقوی معده و روده
Next گیاه بالنگ برای تقویت قلب
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله