جستجو
< همه موضوعات

گیاه بالنگ برای تقویت قلب

گیاه بالنگ , میوه درختچه ‏اى از خانواده نارنج است، اندازه اين درختچه 5/ 1 تا 2 متر و شكل آن درختچه غير منظم است،‏

گیاه بالنگ

نام‏هاى ديگر گیاه بالنگ:

ترنج- ترنگ- ترنجست- بادرنج- بادرنگ- بادرنگ مادى- اترج- اترج كبير- چيتروس مديكه.

Cedrat- Cirton

مشخصات گیاه بالنگ:

درخت بالنگ داراى برگهاى طويل و عريض با كمى اختلاف شبيه انواع مركبات، سبزرنگ و خوش‏بو مى‏باشد. گل آن سفيد است. اين گياه در نواحى گرم و مرطوب يا معتدل مى‏رويد و در نواحى گرم زمين در سال دو نوبت ميوه مى‏دهد.

ميوه آن به كلى متفاوت با مركبات ديگر و در ابعاد يك خربزه كوچك است كه گاهى وزن آن به يك كيلو نيز مى‏رسد و شكل آن دراز و از طرف متصل به شاخه كمى پهن و از طرف ديگر باريك مى‏شود

تخم‏هاى آنكه در قسمت ميانى پولپ آن قرار دارد كمى دراز و در غلاف سفيدى واقع شده كه مغز تخم آن سفيد و طعم آن كمى تلخ است.

پوست آن معطر و به رنگ زرد طلايى و خيلى ضخيم و موج‏دار و داراى برآمدگى‏هايى مانند تاول درشت است كه قسمت عمده ميوه را پوست زرد و گوشت سفيد داخل پوست فراگرفته و تقريبا جايى براى پولپ ترش غير خوراكى وسط آن باقى نگذارده است،

ميوه اين گياه تلخ است. اين درختچه در شمال ايران بطور پراكنده و در جنوب بيشتر پرورش داده مى‏شود.

پوست داخلى  گیاه بالنگ:

 طبيعت پوست آن گرم و خشك است و مغز آن يعنى شهمى كه به پوست چسبيده است نوع شيرين آن سرد و تر و نوع ترش آن سرد و خشك است.

تركيب شيميايى گیاه بالنگ:

روغن فرار كه در آن ليمونن، ديپنتن، سيترال وجود دارد.

خواص درمانى گیاه بالنگ :

1- براى تقويت قلب، دماغ، كبد سرد، معده و احشاء داخل شكم مفيد است، براى تحليل باد و نفخ و كمك به هضم غذا مؤثر مى‏باشد.

2- دم‏كرده پوست زرد خشك‏ شده آن مسكن قى صفراوى است.

3- آن را قطعه ‏قطعه كرده و در الكل بخيسانيد و بخوريد ضد آسم خوبى است.

4- ترشى گیاه بالنگ مقوى دل و ملطف و مشهى و صاف‏ كننده روح و خون از صفرا و مانع ريختن صفرا به معده و امعاء مى‏شود، جهت خفقان حار و تقويت معده و جگر و تسكين حرارت احشاء و يرقان و تشنگى و اسهال صفراوى و كبدى خوب است.

5- آن را در سركه يا شراب بپزيد بعد له كنيد و ضماد نماييد براى درمان درد مفاصل و نقرس و ورمهاى مختلف مفيد است.

6- اگر گوشت گیاه بالنگ را با شكر نى يا عسل مربا سازيد و بخوريد مقوى و مفرح بوده و خاصيت ضد سمى دارد و سم بعضى از جانوران از قبيل عقرب و مار را تا حدى خنثى مى‏كند.

7- آن را نرم بكوبيد بعد با روغن زيتون مخلوط نموده و بگذاريد مدتى بماند، بصورت خوراكى و همچنين ماليدنى مصرف كنيد، سياتيك و درد مفاصل و دردهاى عصبى و كمردرد و درد مثانه را برطرف مى‏سازد.

8- گوشت سفيد آن را در دهان بگيريد لثه‏ ها را تقويت مى‏كند و دهان را خوش‏بو مى‏سازد.

9- كشيدن پودر گیاه بالنگ به چشم زردى چشم را مرتفع مى‏سازد.

10- اگر زالو در حلق كسى رفته باشد از آبى كه بالنگ در آن جوشيده ‏شده قرقره كند زالو كنده شده و خارج مى‏گردد.

11- اگر آن را خورد كنيد و لاى لباس بريزيد از بيد يا مورزدگى جلوگيرى مى‏شود.

تذكر: اين ميوه ثقيل و ديرهضم است.

روغن بالنگ‏

طرز تهيه:

پوست زرد شش عدد بالنگ را گرفته در يك كيلوگرم روغن كنجد خورد كنيد و در آفتاب بگذاريد

و هر سه شبانه ‏روز پوستهاى بالنگ را از روغن جدا كرده عوض كنيد و پوست جديد با روغن مخلوط كنيد و اين كار را تا چهار يا پنج مرتبه تكرار نماييد بدين‏ترتيب روغن بالنگ به دست مى‏آيد.

طبيعت آن:

گرم و خشك است.

خواص درمانى:

آن را به صورت ماليدنى مصرف كنيد، براى رفع بى‏حسى، فلجى، لقوه، رعشه، درد مفاصل، سياتيك، درد كليه و مثانه و خوش‏بو كردن عرق بدن نافع است.

تخم بالنگ‏

طبيعت آن: سرد و خشك است.

تركيب شيميايى:

ماده‏ اى به نام سيانوژنتيك در آن وجود دارد.

خواص درمانى:

1- اگر خورده شود كرم‏كش است، تب را پايين مى‏ آورد.

2- آن را بكوبيد و ضماد كنيد. گزيدگى عقرب را درمان مى‏كند.

شكوفه بالنگ‏

طبيعت آن: گرم و خشك است.

خواص درمانى:

1- آب دم‏كرده آن را بنوشيد. محرك و قابض است و اسهال صفراوى را متوقف مى‏سازد.

2- آن را با برگش مخلوط بكوبيد و ضماد نماييد. انواع جوش را برطرف مى‏سازد و گزيدگى عقرب را درمان مى‏كند.

ريشه بالنگ‏

خواص درمانى:

آب جوشانده آن را بنوشيد ضد انگل است، يبوست را برطرف مى‏سازد، براى رفع سنگ مثانه مفيد است، سينه را نرم مى‏كند و سرفه را تسكين مى‏دهد. ناراحتى لومباگو را برطرف مى‏سازد.

منابع و مواخذ

Previous گیاه بسباسه مقوی معده و فرح آور
Next گیاه باقلا نافع برای انواع ورم ها
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله