جستجو
< همه موضوعات

گیاه اکلیل کوهی مفید برای تنگی نفس

گیاه اکلیل کوهی گياهى است از خانواده‏Labiatae ، چندساله به صورت درختچه كوچك كه ارتفاع آن يك تا دو متر مى‏شود.

گیاه اکلیل کوهی

نام‏هاى ديگر گیاه اکلیل کوهی:

رزمارى- رزمارين- اكليل الجبل – ندى البحر- گياه قيصر- گل عسل- رومارن.

مشخصات گیاه اکلیل کوهی:

برگ‏هاى آن متقابل، باريك، دراز، نوك ‏تيز و كمى خشن است، روى برگ بدون كرك و سبز ولى پشت آن پوشيده از كرك پنبه‏اى و سفيد است.

گلهاى آن سفيد مايل به بنفش مى‏باشد كه در اواخر بهار از لابلاى برگ‏ها بيرون مى‏آيد. ميوه آن چهار فندقه و به رنگ قهوه‏ اى و سفت و گرد و تخم آن كوچك كه در داخل ميوه است.

تمام برگ و شكوفه و اعضاى گياه معطر و خوش‏بو و برگ و شكوفه آن كمى تلخ و تند است. اين گياه در منطقه مديترانه و بيشتر در سواحل مديترانه ولى درعين‏حال در تبه ‏ها و ارتفاعات مناطق خشك صحرا نيز مى‏رويد، اين گياه در ايران نيز كاشته مى‏شود.

طبيعت برگ گیاه اکلیل کوهی:

بسيار گرم و خشك است.

تركيب شيميايى برگ گیاه اکلیل کوهی:

اسانس روغنى فرار، آلفا، پينن، سينئول، بورنئول، كامفن، رزمارن.

خواص درمانى برگ گیاه اکلیل کوهی:

1- آب جوشانده آن را بنوشيد. مقوى، تونيك، بادشكن، محرك و معرق و قاعده ‏آور است.

آسم را درمان مى‏كند،

براى رفع دل‏ درد كه در اثر نفخ معده باشد مفيد است،

براى درمان سرطان و فلج و سياه‏ سرفه و بى‏خوابى ضعف عمومى و عصبى مؤثر است، براى تجديد جوانى مصرف مى‏شود.

براى رفع سرفه‏ هاى رطوبى مزمن و تنگى ‏نفس و خفقان سرد و استسقاى زقى مفيد است،

براى باز كردن گرفتگى‏ها و انسداد كبد و طحال و پاك كردن ريه و تسكين درد كبد مفيد مى‏باشد،

براى معالجه يرقان سوداوى همچنين خورد كردن سنگ كليه و مثانه و ازدياد ترشح بول و حيض مصرف دارد.

2- اگر چشم را با آب خيسانده آن شستشو دهيد ورم‏هاى ملتحمه و زكام را درمان مى‏كند.

3- با آب خيسانده آن شستشو كنيد روماتيسم و فلج را درمان مى‏كند.

4- ضماد آن در موارد چشم ‏درد سرد به كار مى‏رود و بسيار مؤثر است.

5- ماليدن اسانس آن براى جلوگيرى از ريزش مو مؤثر است.

تذكر: براى گرم مزاجان مضر است، سقط كننده جنين است و زن‏هاى باردار بايد از مصرف آن پرهيز كنند، مصرف زياد از حد مجاز آن سمّى است.

خواص درمانى گل گیاه اكليل كوهى‏:

1- 40 تا 50 گرم آن را در يك ليتر آب جوش دم كنيد و روزى سه فنجان از آن را بنوبت بنوشيد.

مجفف و منضج و مسكّن و قابض است،

ضد تشنج و ضدعفونى‏ كننده مجارى ادرار مباشد، مرهم سينه است و سرفه‏ هاى عصبى و تحريكات عصبى را برطرف مى‏سازد،

گاز روده ‏ها و ورم روده و اسهال خونى را درمان مى‏كند،

اگر شب موقع خواب نوشيده شود بى‏خوابى را برطرف مى‏سازد.

2- نوشيدن آب دمكرده 20 تا 30 گرم آن براى معالجه نزله برونشها و ورم عقب حلق مفيد است.

3- ضماد آن با سركه و روغن گل بر سر و خوردن دو درم با پنج درم عسل جهت صداع مفيد است.

خواص درمانى روغن گیاه اكليل كوهى:

ماليدن آن به بدن براى درمان فلج و سستى اعضاء تافع است.

 

منابع و مواخذ

Previous گیاه تاجریزی پایین آورنده فشار خون
Next گیاه زوفا مفید برای سرماخوردگی
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله