جستجو
< همه موضوعات

گردو مفید برای بيمارى ريه و حنجره

گردو ميوه درختى است از خانواده,Juglandaceae بزرگ و يك پايه. گل‏هاى نر جداگانه به شكل شاتون دراز و استوانه‏ اى و آويزان و گل‏هاى ماده نيز جداگانه منفرد يا گروهى در انتهاى شاخه جوان مربوط به سال رويش ظاهر مى‏شود.

درخت گردو

نام‏هاى ديگر گردو:

گردكان- گوز- جوز- جوزى- جويز- جويزه- الجوز- ووز- قز- آقوز- آقوزدار- آقوز بوله- چوئيس- چارمغز.Wainut -Noix -Vuz .

مشخصات گردو:

برگهاى درخت گردو متناوب و مركب فرد از پنج تا نه و حتى يازده برگچه سبزرنگ تيره تشكيل مى‏شود ميوه آن كروى و داراى سه پوست است

1- يك پوست پرده ‏اى نازك كه روى مغز چسبيده است.

2- پوست سخت روى مغز كه مغز را از پوسته رويى جدا كرده به رنگ قهوه‏اى روشن و چوبى است.

3- پوسته خارجى گردو كه سبزرنگ و كمى گوشتى است كه اگر مدتى بماند رنگ آن سياه مى‏شود.

درخت گردو بطور خودرو در مناطق و جنگلهاى شمال ايران در آستارا، طالش، ديلمان، رودبار، گلى داغ، بندر گز و همچنين در ارسباران وجود دارد و در باغهاى ساير مناطق كشور نيز كاشته مى‏شود.

مغز گردو

طبيعت مغز گردو:

طبيعت مغز گردو گرم و خشك است.

تركيب شيميايى مغز گردو:

در هر 100 گرم مغز گردوى خام و خشك مواد زير وجود دارد:

آب 5/ 3 گرم. پروتئين 8/ 14 گرم- مواد چرب 64 گرم- هيدراتهاى كربن 13 گرم- خاكستر 9/ 1 گرم- كلسيم 99 ميلى‏گرم- فسفر 380 ميلى‏گرم- آهن 3 ميلى‏گرم- سديم 2 ميلى‏گرم- پتاسيم 450 ميلى‏گرم- تيامين 34/ 0 ميلى‏گرم- رايبوفلاوين 13/ 0 ميلى‏گرم- نياسين 9/ 0 ميلى‏گرم- ارسينك 13/ 0 ميلى‏گرم- الاجيك‏اسيد- لوريك اسيد- ميريستيك‏اسيد- آراشيديك‏اسيد- لينولئيك اسيد- ايرولينولئيك‏اسيد- اولئيك‏اسيد- فيتين- انواع فسفات- فيتوسترول- اكسيداز- جوگلون- هايدرو جوگلون- اينوزيت- نوسيت- اسانس- املاح اكسالات آهك- نوسيتانيك اسيد- كمپفرول- يك گلوبولين- مس.

ويتامين‏هاى‏03 A واحد بين‏المللى‏B وB 9 و2 C ميلى‏گرم وE وF در آن وجود دارد.

خواص درمانى مغز گردو:

1- آن را بخوريد. تونيك و مقوى بدن و حواص و دماغ است، محرك كليه‏ ها و معده است، براى بيمارى ريه و حنجره مفيد است، درد روده و سوزش سر دل و ترش شدن غذا در معده را رفع مى‏نمايد، از اسهال خونى جلوگيرى مى‏كند، تصفيه‏ كننده خون و خونساز است، مانع تشكيل سنگ در كيسه صفرا و كليه مى‏شود.

2- هر روز يك عدد مغز گردو بخوريد، از سرماخوردگى پيش‏گيرى مى‏نمايد.

3- مغز آن را روى آتش كباب كنيد و بخوريد، دل‏پيچك را برطرف مى‏سازد.

4- مرباى گردو با عسل براى فربه شدن خوب است، براى تحريك نيروى جنسى بسيار مؤثر است، مقوى روده كور مى‏باشد، اعصاب را تقويت مى‏كند.

5- آن را با انزروت بكوبيد و بخوريد. موجب خارج شدن كرم معده خواهد شد.

6- پنجاه گرم از آن را با مقدارى انجير خشك بكوبيد و بخوريد. لطيف و مليّن و محلّل است.

7- براى تقويت كردن حافظه مغز آن را با مغز بادام بكوبيد بعد با قند ساييده مخلوط كنيد و هر روز بخوريد.

8- چند عدد گردوى نارس كه اندازه يك فندق باشد را سوراخ يا پاره كرده و در سركه بجوشانيد بعد آب آن را در دهان بگيريد لثه‏ ها را محكم مى‏كند، خونريزى لثه را درمان مى‏نمايد.

9- آب مغز گردوى تازه را بگيريد و بر موضع بماليد. سودا را درمان مى‏كند.

10- آن را با پوست سخت آن بسوزانيد و سوخته شده آن را نرم بكوبيد و با آب برگ مورد مخلوط كرده و بر بواسير بگذاريد. در مداواى آن مجرب است.

11- مغز گردوى كهنه را بسوزانيد بعد با زفت مخلوط كنيد و به زخم‏هاى سر بماليد، زخم‏هاى سر را درمان مى‏كند.

12- ضماد آن با عسل و پياز و نمك براى درمان گزيدگى سگ هار نافع است.

13- آن را بسوزانيد بعد نرم بساييد و با شراب شياف درست كنيد و در مهبل گذاريد. براى جلوگيرى از ترشحات حيض مفيد است.

14- آن را با پوست بسوزانيد و سوخته آن را با همان پوست بكوبيد و با رب مورد مخلوط و مصرف نماييد. براى قطع خون بواسير مفيد مى‏باشد.

15- اگر آن را با زيره كرمانى نرم بساييد و با عسل مخلوط نماييد و به سر و بدن بماليد و در حمام گرم يا آفتاب يا اطاق گرم بخوابيد و خود را بپوشانيد تا خوب عرق كنيد و به هيچ عنوان آب سرد نخوريد و پس از اينكه خوب عرق كرديد بدون اينكه سرما بخوريد بدن را خشك كنيد و اين كار را روزى يكبار تا چند روز تكرار كنيد لقوه و درد مفاصل سرد و تب‏هاى سرد بلغمى مزمن را درمان مى‏كند.

تذكر:

اسراف در خوردن آن خصوصا در گرم مزاجها موجب ورم لوزتين و ايجاد زخم در دهان مى‏شود، خوردن مغز گردوى كهنه كه بو يا طعم يا رنگ آن تغيير كرده باشد مضرّ است و ايجاد مسموميت مى‏كند.

خواص درمانى روغن گردو:

از آن به صورت ماليدنى استفاده كنيد. براى درمان انواع ناراحتى پوستى مفيد است، درد سياتيك را برطرف مى‏سازد.

خواص درمانى استخوان‏هاى بين مغز گردو:

آن را چون غبار نرم بساييد و هر روز يك مثقال از آن را در سه نوبت روز با آب بخوريد. مرض قند يا ديابت را درمان مى‏كند.

خواص درمانى پوست سخت گردو:

آن را مثل غبار نرم بساييد و هر روز صبح و ظهر و شب هر بار يك قاشق چايخورى از آن را بخوريد. از خونريزى معده و خونريزى رحم جلوگيرى مى‏كند، تقطير البول كه قطره‏ قطره ادرار كردن با درد و سوزش همراه باشد را درمان مى‏كند.

خواص درمانى پوست سبز گردو:

1- بيست تا سى گرم از آن را در يك ليتر آب جوش دوازده دقيقه دم كنيد و اگر قبل از هر غذا يك فنجان از آب آن را بنوشيد. ورم و درد شست پا يا نقرس و روماتيسم را درمان مى‏كند ضمنا قابض مى‏باشد.

2- آن را بپزيد و آب آن را در دهان بگيريد و يا تازه آن را به لثه و دندانها مالش دهيد، براى تحليل ورم لثه و تقويت لثه و استحكام دندان مفيد است.

3- رب پوست سبز گردو كه با عسل يا رب انگور درست شده باشد را در دهان بگيريد. براى درمان زخم‏هاى دهان و گلو و خونريزى بن دندان و جلوگيرى از خونريزى جاى دندان كشيده شده و استحكام لثه و دندان بسيار مفيد مى‏باشد.

4- عصاره پوست سبز گردو را با رب انار بپزيد و در گلو قرقره كنيد. براى درمان ورم‏هاى عضلات حلق و خنازير مفيد است.

6- تازه آن را بكوبيد و بر موضع ضماد نماييد. درد اعصاب را تسكين مى‏دهد، درد كمر تا زانو يا سياتيك يا عرق النساء را درمان مى‏كند.

7- پوست تازه آن را نرم بكوبيد و خبث الحديد (كف كوره آهنگرها) را نرم بساييد و با آن مخلوط كنيد و تا چند روز هر روز آن را بهم بزنيد. خضاب يا رنگ موى مشكى جالبى بدست مى‏آيد كه بادوام نيز مى‏باشد.

خواص درمانى برگ درخت گردو:

1- بيست تا سى گرم آن را در يك ليتر آب جوش دوازده دقيقه دم كنيد و قبل از هر غذا يك فنجان آب صاف‏كرده آن را بنوشيد. كم‏خونى را درمان مى‏كند، براى كاهش مقدار قند خون يا درمان ديابت و براى مريضى‏هاى مبتلا به ورم مفاصل و درد كليه مفيد است، استخوانها را محكم‏تر مى‏سازد، ورم و درد شست پا يا نقرس و خنازير را درمان مى‏كند.

2- پنجاه گرم از آن را در يك ليتر آب سرد پانزده دقيقه بجوشانيد بعد آب صاف‏كرده آن را به آب وان حمام اضافه كنيد و در آن آب شستشو نماييد براى حفظ سلامت و زيبايى پوست مفيد است.

3- اگر سيصد گرم از آن را بجوشانيد و آب آن را با دو كيلو نمك دريايى به آب وان حمام اضافه كنيد و در آب آن شستشو نماييد. نرمى استخوان بچه‏ها را درمان مى‏كند.

4- براى تسكين درد پستان هنگام بلوغ. تازه آن را بكوبيد و روى موضع ضماد كنيد، ضماد آن ترشح شير را نيز بند مى‏آورد و دردهايى كه از كوفتگى يا خستگى يا سرماخوردگى باشد را تسكين مى‏دهد.

5- برگهاى تازه گردو را بدون آنكه خورد كنيد در مقدارى آب بپزيد و همانطور كه سالم است روى سر پهن كند. كچلى را درمان مى‏كند.

6- پانصد گرم برگهاى تازه گردو را در يك ليتر آب بجوشانيد و آب آن را بماليد براى شستشو و التيام دادن زخمها و درمان بيماريهاى پوستى و اگزماى قارچى مفيد است، ورم و آبسه را از بين مى‏برد، شستشو با آب جوشانده رقيق آن قرمزى چشم را برطرف مى‏سازد و ماشك يا جوش پلك يا گل مژه و ورم پلك چشم را درمان مى‏كند اما مواظب باشيد داخل چشم نرود.

7- با آب جوشانده پانصد در هزار برگ گردو قرقره كنيد، ورم لوزتين و آنژين را درمان مى‏كند.

8- قطره آب برگ تازه گردو و كه كمى گرم كرده باشيد، براى خارج ساختن چرك گوش مفيد است.

9- روزى سه بار آن را با پوست درخت بلوط مخلوط نموده و بجوشانيد و با بخار جوشانده آن موضع را بخور دهيد. جرب و گال را درمان مى‏كند.

10- كمى از آن را بجوشانيد و در آب صاف‏كرده آن به اندازه يك نوك سوزن سولفات دوكنين مخلوط كنيد و هر شب موهاى پلك چشم و ابرو را با آن نم بزنيد. باعث رشد آن مى‏گردد اما مواظب باشيد داخل چشم نرود.

11- تازه و جوان آن را از درخت بچينيد و آبى كه موقع چيدن از ته برگ خارج مى‏شود را به پنبه بماليد و روى موضع گذاريد. پينه دست و پا را درمان مى‏كند و اگر روزى سه بار بماليد ميخچه و زگيل را برطرف مى‏سازد.

12- آب جوشانده آن را به بدن بماليد. زنبور بدن شما را نمى‏گزد.

13- اگر خشك‏ شده آن را خورد كنيد و دور فرشها و كنار ديوارها و هر كجاى ديگر بريزيد، از ورود مورچه و موريانه و سوسك و حشرات ديگر جلوگيرى مى‏كند.

خواص درمانى گلهاى نر گردو :

1- با آنها سوپ درست كنيد و بخوريد. براى رفع سرگيجه و قطع كردن سرفه بسيار نافع است.

2- يك مشت تازه آن را بكوبيد و در سيصد و پنجاه گرم پيه آب كرده خوك بدون نمك نيم ساعت بجوشانيد بعد خوب آنها را درهم بكوبيد تا مخلوطى يكسان بوجود آيد و در ظرفى شيشه‏ اى يا چينى نگهدارى نماييد و هر روز به پوست سر بماليد و ماساژ دهيد. خارش سر و پوسته ‏پوسته شدن سر را درمان مى‏كند.

خواص درمانى صمغ درخت گردو :

1- آن را ضماد كنيد. زخم‏هاى عفونى و زخم‏هاى كهنه را درمان مى‏كند.

2- براى جلوگيرى از پيشرفت پوسيدگى دندان همچنين براى تسكين درد دندان مرهمى از آن درست كنيد و در حفره دندان قرار دهيد.

خواص درمانى ريشه درخت گردو :

1- آب جوشانده آن را بنوشيد. سياه ‏سرفه و تنگى ‏نفس و برونشيت و خنازير و مرض قند يا ديابت و سل و سفليس را درمان مى‏كند.

2- با ريشه‏ هاى نازك و فرعى درخت گردو و گوشت خوك آش يا خورش بپزيد و به بچه‏ هايى كه رشد آن‏ها كم است و لاغر هستند بخورانيد. موجب تقويت هاضمه و تحريك اشتهاى آنها مى‏شود و نتيجه ‏بخش مى‏باشد.

3- پانزده تا سى گرم از پوست‏هاى ريشه درخت گردو را بجوشانيد و آب آن را بعد از غذا بخوريد.

قابض و قى‏ آور است، اخلاط لزج را دفع مى‏كند و براى تسكين دردهاى قسمت پايين بدن مخصوصا درد شكم مفيد مى‏باشد.

4- پوست ريشه درخت گردو را در روغن زيتون بجوشانيد تا له شود بعد بر مقعد ضماد كنيد. بواسير را درمان مى‏كند.

منابع و مواخذ

Previous گیاه اوکالیپتوس ضدعفونی کننده مجاری تنفسی
Next گیاه کنگر داراى ويتامينهاى‏E ,B ,A
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فهرست موضوعی مقاله