جستجو
< همه موضوعات

نصف النهار آسمانی

نصف النهار آسمانی

نصف النهار آسمانی خطی است روی کره آسمانی که به نقطه اوج ناظر (یعنی نقطه مستقیم بالای سر) به قطب شمال و جنوب آسمان می پیوندد .

celestial-meridian-pic1.gif
Previous حرکت زاویه ای
Next برآمدگی چیست؟
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله