جستجو
< همه موضوعات

میوه به و خواص اجزای آن

ميوه به رسيده زردرنگ ، گرد و يا بشكل گلابي است و در سطح آن پوشيده از كرك بوده و  طعمي مطبوع ، شيرين و يا كمي ترش است

شناخت درخت به

مشخصات میوه به:

نام علمي Cydonia
به درخت كوچكي است كه پوست ساقه و تنه آن قهو ه اي بوده و در اكثر نقاط اروپا ، نواحي مديترانه ، آسيا و آفريقاي شمالي مي رويد .
برگهاي آن پوشيده از كرك و صاف است . گلهاي آن درشت ، برنگ سفيد و يا صورتي و داراي پنج گلبرگ مي باشد .

خواص داروئي ميوه به :

از نظر طب قديم ايران به شيرين کمی گرم و تر و ترش و سرد و خشك است . روغن به سرد ، تر و قابض و به دانه سرد و تر است .

۱)به تقويت كنده قلب است .
۲)ادرار آور است.
۳)میوه به نرم كننده سينه است .
۴)مقوي معده و دستگاه هاضمه است .
۵)قابض است .
۶)خونريزي را بند مي آرود .
۷)به ترش مسهل است .
۸)میوه به ترش براي تنگي نفس مفيد است .
۹)به ترش استفراغ را بند مي آورد .
۱۰)اسهال هاي ساده و اسهال خوني را درمان مي كند .
۱۱)میوه به بهترين و مفيد ترين ميوه براي مسلولين است .
۱۲)خونريزي از رحم را متوقف مي كند .
۱۳)اثر مفيد روي بواسير درد .
۱۴)براي هضم غذا مفيد است .

خواص به دانه

۱- لعاب به دانه را روي زخم ها و سوختگي ها بگذاريد تا باعث شفاي سريع آنها شود .
۲-ضد تب است .
۳-اسهال خوني و ساده را درمان مي كند .
۴- براي درمان جراحات گلو موثر است .
۵-سرفه را برطرف مي كند .
۶- براي درمان تورم هاي داخلي بدن مفيد است .
۷-براي التيام ترك پوست دست وبدن ، نوك پستان ، لب و بواسير لعاب به دانه را روي موضع بماليد .
۸-براي درمان خشكي زبان و دهان مفيد است .
۹-آفتاب زدگي را با ماليدن لعاب به دانه بر روي پوست درمان كنيد .
۱۰-جويدن به دانه براي تقويت نيروي جنسي مفيد است .

خواص دم كرده گل و شكوفه میوه به

۱-سردرد را برطرف مي كند.
۲- مقوي معده است .
۳-سينه را صاف و تقويت مي كند.
۴-سرفه كودكان را برطرف مي سازد .
۵-براي درمان بي خوابي دم كرده گل را با آّب بهار نارنج مخلوط كرده و قبل از رفتن به رختخواب بنوشيد .

خواص روغن میوه به

۱)براي برطرف كردن زنگ زدن در گوش مفيد است
۲)سرگيجه را برطف مي كند
۳)براي مداواي زخم هاي دهان مفيد است .
۴)خونريزي ريوي را درمان مي كند .
۵)اسهال مزمن را برطرف مي كند.
۶)دوست كبد است و روم كبد را رفع مي كند .
۷)زخم روده ها را درمان مي كند .

خواص برگ وشاخه هاي به

۱)جوشانده برگ درخت به ورم چشم را مداوا مي كند .
۲)زخم ها را با جوشانده برگ به بشوئيد .
۳)قابض است .
۴)ضماد برگ درخت به براي ورم چشم مفيد است .

خواص به از نظر قرآن و احاديث

عقل را زياد ، قلب ضعيف را نيرومند و معده را تميز ميكند

بر نيروي دل مي افزايد و ترسو را شجاع و فرزند را نيكو ميكن

د و كسي كه آن را بخورد خداوند تا چهل روز حكمت را به زبان او جاري ميكند و همّ ( نگراني ) را ميبرد بخيل را بخشنده ميكند

و كسي كه سه روز ناشتا آن را بخورد ذهنش صاف ميشود و بر حلم و علم او مي افزايد و از كيد شيطان و لشكريان او حفظ مينمايد.

منابع و مواخذ

Previous گیاه چغندر قند رفع یبوست و بواسیر
Next گیاه سعد مقوی معده و اشتها
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله