جستجو
< همه موضوعات

فرنجمشک

فرنجمشك‏

شناخت فرنجمشک

نام‏هاى ديگر:

پلنگمشك- فرنگ‏مشك- انبل- قرنفل‏بستانى- گياه بادر نجبويه.

Melissa. Officinalis

مشخصات:

دانه گياه بادرنجبويه است كه كوچك و دراز و قهوه ‏اى‏ رنگ مى‏باشد و چون بوى گياه آن شبيه به بوى مشك است آن را فرنجمشك ناميده ‏اند. اين گياه بيشتر در نواحى شمال و مشرق ايران يافت مى‏شود.

طبيعت آن: گرم است.

خواص درمانى:

سده دماغى را مرتفع و قدرت بويايى را زياد مى‏كند، دهان را خوش‏بو و لثه ‏ها را محكم مى‏سازد.

قلب را تقويت مى‏كند و خفقان قلب را معالجه مى‏نمايد.

حالت وسواس را برطرف مى‏سازد.

منابع و مواخذ

Previous گیاه قرصعنه و 8 خاصیت مهم آن
Next گیاه فرفیون
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله